Universiteit Leiden

nl en

Encyclopedie en filosofie van het recht (LL.M.)

De master Encyclopedie en Filosofie van het Recht richt zich op de filosofische vragen en ideeën die ten grondslag liggen aan het recht.

Andreas Kinneging

Hoogleraar Rechtsfilosofie

Andreas Kinneging

"Mensen die reflectief zijn ingesteld, en willen nadenken over de achtergrond van het recht en van goed en kwaad, zijn bij deze master aan het juiste adres!"

“Grondslagen en fundamenten van het recht doordenken, dat fascineert me. Daarbij gaat het om de achterliggende theorieën en ideeën van ‘recht’ in de brede zin van het woord: zowel staats-, civiel-, internationaal- als strafrecht. Het mooiste van dit vak vind ik dat je altijd aarding hebt in de alledaagse praktijk. Met je hoofd in de wolken, maar tegelijk met beide benen stevig op de vloer. Veel zaken die de Hoge Raad bijvoorbeeld behandelt, zijn op rechtsfilosofisch gebied interessant. Ze leiden tot vragen als: ‘Hoe ver strekt de vrijheid van meningsuiting, of de vrijheid van vereniging en vergadering? Deze afstudeerrichting gaat ook ver terug in de tijd. Onze rechtsbeginselen gaan terug tot de oude Grieken en Romeinen. Zo komen de begrippen ‘redelijkheid’ en ‘billijkheid’ van Aristoteles. Hebben we het daarover in een college, dan lezen we zijn teksten. Maar de werken van de grote filosofen zijn geen receptenboeken. Het gaat erom dat je jouw eigen denken naar een hoger niveau brengt en verheldert. Als je grote denkers leest en van daaruit verder denkt, sta je op schouders van reuzen. Dan zie je verder. Mensen die reflectief zijn ingesteld, en willen nadenken over de achtergrond van het recht en van goed en kwaad, zijn bij deze master aan het juiste adres!”

Amina Heddar

Alumna, advocaat

Amina Heddar

“De master Encylopedie en filosofie van het recht heeft ervoor gezorgd dat ik een veelzijdigere jurist ben. Analytisch ben ik sterker geworden, mijn schrijfvaardigheid is verbeterd, maar bovenal is mijn kritisch denkvermogen bevorderd."

"Er is geen andere master binnen rechtsgeleerdheid die zich zo focust op deze disciplines. Disciplines die mij niet alleen als jurist beter maken, maar mij in het algemeen naar een hoger niveau hebben getild. Ik ben mezelf flink tegengekomen tijdens deze master. Het was voor mij heel confronterend erachter te komen hoe weinig ik wist van recht en van de samenleving. Maar ook hoe ongefundeerd mijn meningen vaak waren. Als advocaat heb ik iedere dag profijt van deze master. Als advocaat moet je namelijk niet alleen kennis hebben van het recht en het recht kunnen toepassen. Je moet het grotere geheel kunnen zien, interdisciplinair zijn, casus van verschillende kanten kunnen bekijken en creatief zijn. Deze master helpt je daarbij en is een unieke ervaring die je wijzer maakt en van nut is voor de rest van je leven.”

Waarom koos Laira de master Encyclopedie en Filosofie van het Recht

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Waarom kiezen voor Encyclopedie en filosofie van het Recht in Leiden?

Deze uitdagende master is uniek binnen en buiten Nederland en biedt onderwijs van hoogleraren die een actieve bijdrage leveren aan actuele vraagstukken. Je verdiept en verbreedt je juridische kennis en hebt een toegevoegde waarde ten opzichte van andere juristen op de arbeidsmarkt doordat je in staat bent met behulp van een (rechts)filosofische reflectie de juridische waan van de dag te overstijgen. 

Past deze master bij jou?

Ben je een filosofisch geïnteresseerd jurist, dan is deze afstudeerrichting een uitstekende aanvulling op en verdieping van de studie van het positieve recht (d.w.z. van het geldende recht zoals dat tot uiting komt in wetten, verdragen en jurisprudentie). Het recht is immers een ordenend beginsel van de samenleving en is daarmee een uitdrukking van de heersende principes. Dat betekent dat het één van de meest tastbare vormen is waarin filosofische ideeën over rechtvaardigheid en macht tot uiting komen. Andersom worden deze filosofische theorieën en opvattingen ook gevoed en gevormd door het recht.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.