Universiteit Leiden

nl en

Oudere Nederlandse letterkunde (MA)

Over de opleiding

Opzet van het programma

De master Neerlandistiek: Oudere Nederlandse letterkunde is een eenjarige opleiding waarin je 60 ECTS behaalt. Je kiest je eigen vakken, zolang dit past binnen de programmastructuur van de opleiding.

Om af te studeren bij de specialisatie Oudere Nederlandse letterkunde volg je:

· 20 EC vakken binnen de gekozen afstudeerrichting. Met deze vakken verdiep je je in het vakgebied van de Oudere Nederlandse letterkunde.
· 10 EC in het verlengde van de gekozen afstudeerrichting. De specialisatie die je kiest, staat niet op zichzelf, maar is verwant aan andere disciplines. Daarom krijg je de ruimte om je te verdiepen in de Moderne Nederlandse Letterkunde, in Vertaalwetenschap of in Letterkunde in het onderwijs.
· 10 EC vrije keuzeruimte. Hier valt te denken aan een vak van een andere opleiding aan de Universiteit Leiden, een vak van een andere universiteit of aan een stage. Denk aan een college historische taalkunde van het Nederlands, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis of Literatuurwetenschap.
· 20 EC scriptie op het gebied van de gekozen afstudeerrichting. Je sluit je master af met een scriptie over een zelfgekozen onderwerp dat aansluit bij de specialisatievakken die je hebt gevolgd.

Wil je een gedetailleerder overzicht van het curriculum? Bezoek dan onze Studiegids.

Bovenstaand overzicht geeft weer welke cursussen gekozen kunnen worden bij de specialisatie Oudere Nederlandse letterkunde. Sommige cursussen behoren tot de specialisatie en sommige zijn te kiezen in het verlengde van de specialisatie. 

Houd er rekening mee dat deze gids van toepassing is op het huidige academisch jaar. Het curriculum van volgend jaar kan enigszins verschillen.

Twee specialisaties

Je kunt je in de afstudeerrichting Oudere Nederlandse letterkunde toeleggen op de

  • Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen (1100-1550); of de
  • Nederlandse literatuur van de Vroegmoderne Tijd (1550-1800).

Als je belangstelling uitgaat naar beide periodes behoort ook een combinatie tot de mogelijkheden. 

In overleg met de studiecoördinator is het mogelijk om een aangepast programma samen te stellen. Dit programma dient goedgekeurd te zijn door de examencommissie voor de start van je studie. 

In de middeleeuwse wereld van het handgeschreven woord was literatuur onderworpen aan heel eigen wetten. Zowel de vorm en de inhoud van teksten als de omgang met literatuur en de verwachtingen die men daarbij had, horen bij een cultuur waarin men nog aan het ontdekken was wat lezen en schrijven zoal konden inhouden.

In de werkgroepen die gaan over de Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen bestudeer je de eerste eeuwen van literatuur in het Nederlands in hun historische en internationale context van kunst, kennis en religie. Welke doelen diende literatuur in een ver verleden, en wat is er nu nog over van dit erfgoed – zowel materieel als ideologisch en retorisch?

Je onderzoekt hoe genres ontstonden en hoe men ideeën over literatuur in de eigen taal ontwikkelde en hoe teksten werden ingezet als transportmiddel voor meningen, ter bevordering van informatievoorziening en als uitdrukking van emoties.

Je leert hoe Middelnederlandse literatuur in verband stond met andere vormen van cultuuroverdracht in boeken, de beeldende kunst en het gesproken woord.

In de werkgroepen die gaan over de literatuur van de vroegmoderne tijd specialiseer je je in de Nederlandse literaire productie ten tijde van de Republiek, een periode waarin het geschreven, gesproken en gezongen woord niet alleen cultureel, maar ook maatschappelijk een enorm belangrijke rol speelde.

Je leert een breed scala aan teksten uit die tijd zowel in hun religieuze, politieke en poëticale context als in een transnationaal perspectief te plaatsen. Van daaruit kun je verbanden leggen met de Klassieke Oudheid, Middeleeuwen, moderne tijd, didactiek, dramaturgie en uitvoeringspraktijk, muziek, (beeldende) kunst, retorica, boekwetenschap, religie of de literaturen uit andere talen, waarover je bij voorkeur ook college volgt.

Je maakt kennis met de hedendaagse literaire theorieën en met veel bekende en onbekende primaire literatuur. Daarnaast oefen je je vaardigheden in het lezen, analyseren en online beschikbaar maken van historisch bronnenmateriaal en archivalia.

Onderwijskundige focus

Het is mogelijk om de specialisatie Oudere Nederlandse Letterkunde te combineren met (een gedeelte van) de eenjarige of tweejarige lerarenopleiding bij het ICLON.

Colleges

De colleges bestaan uit kleinschalige werkgroepen waarin discussie plaatsvindt over de gelezen literatuur. Tijdens de colleges vergroot je je mondelinge en schriftelijke presentatievaardigheden door het houden van referaten en het schrijven van werkstukken. Zo bereid je je ook voor op de masterscriptie waarmee je de studie afsluit.

De docenten van de afstudeerrichting Oudere Nederlandse letterkunde kunnen je helpen bij het verkennen van de keuzes die je hebt om je masterprogramma samen te stellen.

Wim van Anrooij

Hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde

Wim van Anrooij

“De Leidse Universiteitsbibliotheek staat nationaal en internationaal bekend om zijn Bijzondere Collecties. Daar maken we graag gebruik van in onderzoek en onderwijs. Vanuit die oude boeken wordt de middeleeuwse en vroegmoderne tekstcultuur, door middel van kritisch onderzoek, inzichtelijk gemaakt en tot leven gewekt. Dat doen we door teksten en literaire verschijnselen in internationaal verband te plaatsen en te bestuderen, en de wisselwerking met andere disciplines op te zoeken.”

Uit de comfort zone

"Ik bespreek graag kwesties waar ik nog geen afgeronde ideeën over heb. Zo overschrijd ik in onderzoek en onderwijs regelmatig de traditionele grens tussen Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd. Waarom grijpen zeventiende-eeuwse auteurs als Hooft en Vondel, maar ook schrijvers van negentiende-eeuwse jeugdboeken of een auteur als Louis Couperus steeds maar weer terug op de Middeleeuwen? Wat voor indruk maakte dat op tijdgenoten en hoe kijken wij daar nu tegenaan? Waar komt die indeling in tijdvakken eigenlijk vandaan? Studenten worden zo uitgedaagd hun comfort zone te verlaten."

Toelating en aanmelding

Wil je weten of je toelaatbaar bent tot deze master?

Bekijk de toelatingseisen

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.