Universiteit Leiden

nl en

Oudere Nederlandse letterkunde (MA)

Over de opleiding

De master Neerlandistiek geeft je ruime kennis van en inzicht in de inhoud van de specialisatie van jouw keuze.

De master Neerlandistiek geeft je ruime kennis van en inzicht in de specialisatie van jouw keuze.

Je kunt je in de specialisatie Oudere Nederlandse letterkunde toeleggen op de

 • Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen (1100-1550); of de
 • Nederlandse literatuur van de Gouden Eeuw en de Verlichting (1550-1800).

Als je belangstelling uitgaat naar beide periodes behoort ook een combinatie tot de mogelijkheden.

In de middeleeuwse wereld van het handgeschreven woord was literatuur onderworpen aan heel eigen wetten. Zowel de vorm en de inhoud van teksten als de omgang met literatuur en de verwachtingen die men daarbij had, horen bij een cultuur waarin men nog aan het ontdekken was wat lezen en schrijven zoal konden inhouden.

Als je kiest voor de afstudeerrichting Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen bestudeer je de eerste eeuwen van literatuur in het Nederlands in hun historische en internationale context van kunst, kennis en religie. Welke doelen diende literatuur in een ver verleden, en wat is er nu nog over van dit erfgoed – zowel materieel als ideologisch en retorisch?

Je onderzoekt hoe genres ontstonden en hoe men ideeën over literatuur in de eigen taal ontwikkelde en waarom teksten werden ingezet als transportmiddel voor meningen, ter bevordering van informatievoorziening en als uitdrukking van emoties.

Je leert hoe Middelnederlandse literatuur in verband stond met andere vormen van cultuuroverdracht in boeken, de beeldende kunst en het gesproken woord.

Kies je voor literatuur van de Gouden Eeuw en de Verlichting dan specialiseer je je in de Nederlandse literaire productie ten tijde van de Republiek, een periode waarin het geschreven, gesproken en gezongen woord niet alleen cultureel, maar ook maatschappelijk een enorm belangrijke rol speelde.

Je leert een breed scala aan teksten uit die tijd zowel in hun religieuze, politieke en poëticale context als in een transnationaal perspectief te plaatsen. Van daaruit kun je verbanden leggen met de Klassieke Oudheid, Middeleeuwen, moderne tijd, didactiek, dramaturgie en uitvoeringspraktijk, muziek, (beeldende) kunst, retorica, boekwetenschap, religie of de literaturen uit andere talen, waarover je bij voorkeur ook college volgt.

Je maakt kennis met de hedendaagse literaire theorieën en met veel bekende en onbekende primaire literatuur. Daarnaast oefen je je vaardigheden in het lezen, analyseren en online beschikbaar maken van historisch bronnenmateriaal en archivalia.

 • Je kiest twee specialisatiewerkgroepen binnen de opleiding. 
  De eerste specialisatiewerkgroep valt in het eerste semester, de tweede in het tweede semester.
 • Daarnaast kies je een onderdeel dat aansluit bij je specialisatie, binnen of buiten de opleiding (in Leiden of daarbuiten). 
  Denk aan een college moderne Nederlandse letterkunde, historische taalkunde van het Nederlands, Vertaalwetenschap, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis of een vak bij Engels, Frans, Duits, Italiaans etc.), hetzij in Leiden of in het kader van het landelijke onderwijsaanbod Masterlanguage.
  Dit onderdeel kun je ook invullen met een wetenschappelijke stage bij een instituut of bibliotheek of een op je specialisatie toegesneden studieopdracht.
 • Verder heb je nog een vrijekeuzeruimte
  Daarbij kun je denken aan een college Geschiedenis, Kunstgeschiedenis of Boekwetenschap (er zijn nog legio andere mogelijkheden) of aan de Core Course Medieval and Early Modern Studies.

Tijdens de colleges vergroot je je mondelinge en schriftelijke presentatievaardigheden door het houden van referaten en het schrijven van werkstukken. Zo bereid je je ook voor op de masterscriptie waarmee je de studie afsluit.

De docenten van de specialisatie Oudere Nederlandse letterkunde kunnen je helpen bij het verkennen van de keuzes die je hebt om je masterprogramma samen te stellen. 

 • Werkcolleges
 • Hoorcolleges
 • Excursies
 • Stage
 • Zelfstudie
 • Tentamen
 • Werkstuk
 • Mondelinge presentatie
 • Discussie, actieve participatie
 • Weekopdrachten, portfolio
 • MA-scriptie

Onderwijskundige focus

Bij de specialisatie Oudere Nederlandse letterkunde is ook een onderwijsvariant mogelijk, waarbij – in samenwerking met het ICLON– aan de masterscriptie een onderwijskundige of een op het onderwijs toegesneden invulling wordt gegeven.

Gedetailleerd programma

Wil je een gedetailleerd overzicht van het curriculum? Bezoek dan onze e-Studiegids.

Wim van Anrooij

Professor in Oudere Nederlandse Letterkunde

Wim van Anrooij

“De Leidse Universiteitsbibliotheek staat nationaal en internationaal bekend om zijn Bijzondere Collecties. Daar maken we graag gebruik van in onderzoek en onderwijs. Vanuit die oude boeken wordt de middeleeuwse en vroegmoderne tekstcultuur, door middel van kritisch onderzoek, inzichtelijk gemaakt en tot leven gewekt. Dat doen we door teksten en literaire verschijnselen in internationaal verband te plaatsen en te bestuderen, en de wisselwerking met andere disciplines op te zoeken.”

Uit de comfort zone

"Ik bespreek graag kwesties waar ik nog geen afgeronde ideeën over heb. Zo overschrijd ik in onderzoek en onderwijs regelmatig de traditionele grens tussen Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd. Waarom grijpen zeventiende-eeuwse auteurs als Hooft en Vondel, maar ook schrijvers van negentiende-eeuwse jeugdboeken of een auteur als Louis Couperus steeds maar weer terug op de Middeleeuwen? Wat voor indruk maakte dat op tijdgenoten en hoe kijken wij daar nu tegenaan? Waar komt die indeling in tijdvakken eigenlijk vandaan? Studenten worden zo uitgedaagd hun comfort zone te verlaten."

Mirjam de Baar

Vice-dean

Mirjam de Baar

“Time has taught us that solutions to social problems do not lie in technology, but in human potential. Technological solutions are essential, but so is the significance people attribute to this information through culture or language. Experience shows us that research within the humanities and social sciences often provides these solutions. This is why the research conducted by our humanities faculty is so highly relevant and important. I am very proud of the fact that Leiden University’s Faculty of Humanities is one of the world’s leading faculties in the field.”

Broad and relevant research:

“One of this faculty’s strengths is how incredibly broad it is. We conduct a wealth of relevant research in so many different fields and disciplines. We have egyptologists working on excavation sites in Saqqara and the Dakhla Oasis. We have linguists who are documenting, for the first time, languages that are spoken by vast numbers of people in the world today; others creating computer simulations of language acquisition by the brain. The extent and variety of the activity going on is tremendous.”

A stimulating environment

“When you join Leiden’s Faculty of Humanities you are joining a community of passionate, stimulated and ambitious students and staff from all over the world. Our academic environment is known for being conducive to interaction between individuals of all standing: at Leiden even the most junior researcher is treated as a valuable member of the community with important opinions to share. You also gain access to truly unique resources found nowhere else in the world, such as our famous collections at the University Library. Our lecturers and support staff are committed to your success, both now and in the future, and offer you the tools needed to develop into a critically-minded professional who can truly make a difference to the world.”

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden