Universiteit Leiden

nl en

Oudere Nederlandse letterkunde (MA)

Over de opleiding

Je kunt je in de afstudeerrichting Oudere Nederlandse letterkunde toeleggen op de

  • Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen (1100-1550); of de
  • Nederlandse literatuur van de Gouden Eeuw en de Verlichting (1550-1800).

Als je belangstelling uitgaat naar beide periodes behoort ook een combinatie tot de mogelijkheden.

In de middeleeuwse wereld van het handgeschreven woord was literatuur onderworpen aan heel eigen wetten. Zowel de vorm en de inhoud van teksten als de omgang met literatuur en de verwachtingen die men daarbij had, horen bij een cultuur waarin men nog aan het ontdekken was wat lezen en schrijven zoal konden inhouden.

Als je kiest voor de afstudeerrichting Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen bestudeer je de eerste eeuwen van literatuur in het Nederlands in hun historische en internationale context van kunst, kennis en religie. Welke doelen diende literatuur in een ver verleden, en wat is er nu nog over van dit erfgoed – zowel materieel als ideologisch en retorisch?

Je onderzoekt hoe genres ontstonden en hoe men ideeën over literatuur in de eigen taal ontwikkelde en waarom teksten werden ingezet als transportmiddel voor meningen, ter bevordering van informatievoorziening en als uitdrukking van emoties.

Je leert hoe Middelnederlandse literatuur in verband stond met andere vormen van cultuuroverdracht in boeken, de beeldende kunst en het gesproken woord.

Kies je voor literatuur van de Gouden Eeuw en de Verlichting dan specialiseer je je in de Nederlandse literaire productie ten tijde van de Republiek, een periode waarin het geschreven, gesproken en gezongen woord niet alleen cultureel, maar ook maatschappelijk een enorm belangrijke rol speelde.

Je leert een breed scala aan teksten uit die tijd zowel in hun religieuze, politieke en poëticale context als in een transnationaal perspectief te plaatsen. Van daaruit kun je verbanden leggen met de Klassieke Oudheid, Middeleeuwen, moderne tijd, didactiek, dramaturgie en uitvoeringspraktijk, muziek, (beeldende) kunst, retorica, boekwetenschap, religie of de literaturen uit andere talen, waarover je bij voorkeur ook college volgt.

Je maakt kennis met de hedendaagse literaire theorieën en met veel bekende en onbekende primaire literatuur. Daarnaast oefen je je vaardigheden in het lezen, analyseren en online beschikbaar maken van historisch bronnenmateriaal en archivalia.

  • Je kiest twee specialisatiewerkgroepen binnen de opleiding. 
    De eerste specialisatiewerkgroep valt in het eerste semester, de tweede in het tweede semester.
  • Daarnaast kies je een onderdeel dat aansluit bij je afstudeerrichting, binnen of buiten de opleiding (in Leiden of daarbuiten). Denk aan een college moderne Nederlandse letterkunde, historische taalkunde van het Nederlands, Vertaalwetenschap, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis of een vak bij Engels, Frans, Duits, Italiaans etc., hetzij in Leiden of in het kader van het landelijke onderwijsaanbod Masterlanguage.
    Dit onderdeel kun je ook invullen met een wetenschappelijke stage bij een instituut of bibliotheek of een op je specialisatie toegesneden studieopdracht.
  • Verder heb je nog een vrijekeuzeruimte. Daarbij kun je denken aan een college Geschiedenis, Kunstgeschiedenis of Boekwetenschap (er zijn nog legio andere mogelijkheden) of aan de Core Course Medieval and Early Modern Studies.

Tijdens de colleges vergroot je je mondelinge en schriftelijke presentatievaardigheden door het houden van referaten en het schrijven van werkstukken. Zo bereid je je ook voor op de masterscriptie waarmee je de studie afsluit.

De docenten van de afstudeerrichting Oudere Nederlandse letterkunde kunnen je helpen bij het verkennen van de keuzes die je hebt om je masterprogramma samen te stellen.

Wil je een gedetailleerder overzicht van het curriculum? Bezoek dan onze Studiegids.

Houd er rekening mee dat deze gids van toepassing is op het huidige academisch jaar. Het curriculum van volgend jaar kan enigszins verschillen.

Onderwijskundige focus

Bij de specialisatie Oudere Nederlandse letterkunde is ook een onderwijsvariant mogelijk, waarbij – in samenwerking met het ICLON– aan de masterscriptie een onderwijskundige of een op het onderwijs toegesneden invulling wordt gegeven.

Wim van Anrooij

Hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde

Wim van Anrooij

“De Leidse Universiteitsbibliotheek staat nationaal en internationaal bekend om zijn Bijzondere Collecties. Daar maken we graag gebruik van in onderzoek en onderwijs. Vanuit die oude boeken wordt de middeleeuwse en vroegmoderne tekstcultuur, door middel van kritisch onderzoek, inzichtelijk gemaakt en tot leven gewekt. Dat doen we door teksten en literaire verschijnselen in internationaal verband te plaatsen en te bestuderen, en de wisselwerking met andere disciplines op te zoeken.”

Uit de comfort zone

"Ik bespreek graag kwesties waar ik nog geen afgeronde ideeën over heb. Zo overschrijd ik in onderzoek en onderwijs regelmatig de traditionele grens tussen Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd. Waarom grijpen zeventiende-eeuwse auteurs als Hooft en Vondel, maar ook schrijvers van negentiende-eeuwse jeugdboeken of een auteur als Louis Couperus steeds maar weer terug op de Middeleeuwen? Wat voor indruk maakte dat op tijdgenoten en hoe kijken wij daar nu tegenaan? Waar komt die indeling in tijdvakken eigenlijk vandaan? Studenten worden zo uitgedaagd hun comfort zone te verlaten."

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.