Universiteit Leiden

nl en

Geert Warnar

Senior University Lecturer

Name
Dr. G. Warnar
Telephone
+31 71 527 2158
E-mail
g.warnar@hum.leidenuniv.nl

Research

'Mobility of Ideas and Transmission of Texts. Vernacular Literature in the Rhineland and the Low Countries (ca. 1300-1550)', Marie Curie Programmma (Zevende Kaderprogramma).

 

Publications

Augustijnken in Pruisen. Over de drijfveren van een Middelnederlandse dichter en literatuur binnen de Duitse Orde. In: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 8 (2005) pp. 101-139.

Ruusbroec op bed. Over leefregels en leermeesters in Middelnederlandse teksten. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 121 (2005) pp. 117-130.

Studeren in duytschen boeken van geestelicheden. Het Middelnederlands als literatuurtaal in de veertiende eeuw. In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 11 (2005) pp. 110-126.

Redactie met Paul Hoftijzer, Kasper van Ommen & Jan Just Witkam:
Bronnen van kennis. Onderzoekers over de collecties van de Universiteitsbibliotheek Leiden. Leiden, Primavera Pers, 2006.

Ruusbroec. Literature and Mysticism in the Fourteenth Century, translated by Diane Webb (Leiden & Boston: Brill, 2007). Brill’s Studies in Intellectual History 150. [Engelse vertaling van Ruusbroec. Literatuur en mystiek in de veertiende eeuw (Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2003)]

Senior University Lecturer

  • Faculteit der Geesteswetenschappen
  • Centre for the Arts in Society
  • Oude Nederlandse L&C

Work address

P.N. van Eyckhof 1
2311BV Leiden
Room number 1.05a

Contact

Publications

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden

This website uses cookies. More information