Universiteit Leiden

nl en

Geert Warnar

Senior University Lecturer

Name
Dr. G. Warnar
Telephone
+31 71 527 2158
E-mail
g.warnar@hum.leidenuniv.nl

Geert Warnar is a Senior University Lecturer at the Leiden University Centre for the Arts in Society.

More information about Geert Warnar

Research

'Mobility of Ideas and Transmission of Texts. Vernacular Literature in the Rhineland and the Low Countries (ca. 1300-1550)', Marie Curie Programmma (Zevende Kaderprogramma).

 

Publications

Augustijnken in Pruisen. Over de drijfveren van een Middelnederlandse dichter en literatuur binnen de Duitse Orde. In: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 8 (2005) pp. 101-139.

Ruusbroec op bed. Over leefregels en leermeesters in Middelnederlandse teksten. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 121 (2005) pp. 117-130.

Studeren in duytschen boeken van geestelicheden. Het Middelnederlands als literatuurtaal in de veertiende eeuw. In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 11 (2005) pp. 110-126.

Redactie met Paul Hoftijzer, Kasper van Ommen & Jan Just Witkam:
Bronnen van kennis. Onderzoekers over de collecties van de Universiteitsbibliotheek Leiden. Leiden, Primavera Pers, 2006.

Ruusbroec. Literature and Mysticism in the Fourteenth Century, translated by Diane Webb (Leiden & Boston: Brill, 2007). Brill’s Studies in Intellectual History 150. [Engelse vertaling van Ruusbroec. Literatuur en mystiek in de veertiende eeuw (Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2003)]

Senior University Lecturer

  • Faculty of Humanities
  • Centre for the Arts in Society
  • Oude Nederlandse L&C

Work address

Reuvens
Reuvensplaats 3-4
2311 BE Leiden
Room number 2.28

Contact

Publications

Activities

  • No relevant ancillary activities
This website uses cookies.  More information.