Universiteit Leiden

nl en

Translation (MA)

Over de opleiding

Tijdens de master Translation volg je cursussen over vertaaltheorie en -onderzoek, vertaalinstrumenten en -technologieën, en over de vertaalpraktijk van Engels naar Nederlands, en van Nederlands naar Engels. Als aanvulling op de verplichte cursussen en de stage en de masterscriptie kies je keuzevakcursussen uit de volgende specialisaties: juridisch vertalen, literair vertalen, medisch vertalen, multimodaal vertalen (inclusief ondertitelen). Als je afstudeert krijg je een kwalificatie die maakt dat je kunt worden opgenomen in het nationaal Register beëdigde tolken en vertalers.

Programma-opzet

Het programma bestaat uit 60 EC, en kan in een jaar worden afgerond. Je volgt drie verplichte cursussen (15 EC totaal) en kies twee keuzevakcursussen (10 EC + 5 EC) in aanvulling op een verplichte stage (10 EC) en het schrijven van een masterscriptie, inclusief een scriptieseminar (20 EC totaal).

Om werkervaring op te doen en het beroepsveld te leren kennen moet je als onderdeel van je studie een stage (10 EC) doen via de Career Service van de Faculteit Geesteswetenschappen.

De laatste jaren hebben studenten van de master Translation stages afgerond bij:

· VSI Subtitling BV
· Local Heroes Utrecht (game-lokalisatie)
· Leiden University Academic Language Centre
· Het Europees Parlement
· Global Voices
· Medilingua
· Taalmuseum
· Textwerk
· Vertaalbureau.nl
· Wilkens C.S.

Studenten kunnen ervoor kiezen een Individual project (10 EC) te doen als onderzoeksalternatief voor een stage als ze zich willen voorbereiden op een PhD in Translation Studies.

De master Translation wordt alleen als full-time programme aangeboden. Studenten kunnen alleen in september met het programma starten (in februari kun je niet worden toegelaten).

Volledige programma

Zie de Prospectus voor het volledige programma. Let op: het programma en de cursuslijst van de Prospectus hebben een voorlopig karakter.

Samantha Kooreman

Student

Samantha Kooreman

"Ik hoorde van het traineeship doordat ik meedeed aan een workshop ‘Werken als vertaler binnen de EU-instellingen’, georganiseerd door de Student Career Service van de Universiteit Leiden. De workshop werd geleid door twee vertalers van de Dutch Translation Unit. Ik ben afgestudeerd in European Studies, en dus vond ik dit meteen een heel interessant traineeship. Het leek de ideale kans om mijn bachelor- en mijn masterdiploma te combineren." "Het Directoraat Generaal Vertaling, ook wel ‘DG Trad’, verzorgt vertaaldiensten voor het Europees Parlement voor de geschreven of elektronische communicatie in alle officiële talen van de Europese Unie. De Nederlandse afdeling bestaat uit een afdelingshoofd, drie administratieve stafleden, acht assistenten en dertig (interne) vertalers. Als vertaal-trainee krijg ik de kans om teksten te vertalen die gaan over de verschillende werkterreinen van de Europese Unie. Maar het traineeship is breder dan alleen vertalen. Zo worden alle Schuman-trainees op 'missie' gestuurd naar Brussel en Straatsburg om vergaderingen van het Europees Parlement bij te wonen en er is ook een bezoek aan het Hof van Justitie. Bovendien krijgen we een serie workshops en trainingen over onderwerpen zoals 'Terminology and CAT-Tools', en nemen we allemaal deel in een terminologie-project. En omdat je voor langere tijd in het buitenland woont, leer je hoe het is om in een internationale omgeving te werken, iets waar je veel voordeel van kunt hebben. De teksten die ik moet vertalen zijn heel divers van aard; er zijn zowel politieke, budgettaire, technische en/of bestuurlijke teksten bij. De vertalingen worden gemaakt onder supervisie van een vertaler-mentor, die begeleiding aanbiedt, me de vigerende vertaal-werkprocessen en -procedures uitlegt, en die mijn vertalingen verbetert als dat nodig is. Dit geeft mij een mooie kans om te leren en mijn vertalingen te verbeteren.”

Samantha volgt de master Translation. Op dit moment doet ze een traineeship van 5 maanden bij het Directoraat Generaal Vertaling van het Europees Parlement.

Lettie Dorst

Docent

Lettie Dorst

“In al onze cursussen worden theorie en praktijk gecombineerd. Op deze manier verwerven studenten de praktische ervaring die ze nodig hebben voor hun toekomstige carrière als professioneel vertaler, redacteur of projectmanager, en tegelijkertijd reflecteren ze op vertaalproblemen vanuit een academisch perspectief. Op die manier doen ze diepgaande kennis op van relevante theorieën en methoden uit een breed scala aan disciplines. Hetzelfde geldt voor ons gebruik van technologie: studenten wordt geleerd hoe ze professionele CAT-instrumenten moeten gebruiken, maar ook om zich rekenschap te geven van de ethische implicaties van het gebruiken van vertaalgeheugens of automatisch vertalen."

Toelating en aanmelding

Wil je weten of je in aanmerking komt voor dit masterprogramma?

Kijk naar de toelatingsvoorwaarden (in Engels).

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.