Universiteit Leiden

nl en

Translation (MA)

De master Translation bij de Universiteit Leiden biedt een unieke combinatie van vertaaltheorie, -onderzoek en -praktijk, en bereidt je voor op ofwel een verdere academische carrière als onderzoeker of een carrière in de vertaalpraktijk als vertaler, ondertitelaar, terminoloog, projectmanager of taalconsultant.

Dankzij het feit dat we gebruikmaken van professionele vertaalsoftware (waaronder Trados, MemoQ en SPOT) en door onze aandacht voor ontwikkelingen in computerondersteunde en automatische vertaling, staan alle noodzakelijke instrumenten die een vertaler nodig heeft tot je beschikking. Ook beschik je over de vaardigheden om deze kritisch te gebruiken en te reflecteren op hun bruikbaarheid in een wereld van toenemende globalisering en multiculturele communicatie.

Meer dan woorden

Vertalen is zoveel meer dan alleen het overzetten van woorden en zinnen in taal A naar woorden en zinnen in taal B. De meeste mensen hebben er geen idee van hoe complex de taak van de vertaler is! En waarom het dus ook onwaarschijnlijk is dat computers dit werk compleet zullen kunnen overnemen waardoor alle menselijke vertalers overbodig zullen worden. In deze master oefen je met het vertalen van verschillende soorten teksten - van juridische contracten tot young adult-romans, van medische brochures tot fantasy films, en van corporate websites tot Broadway musicals - waarbij je gebruikmaakt van de nieuwste instrumenten en technologieën. Je raakt vertrouwd met vertaaltheorie en -onderzoek, zodat je in staat bent om  kritisch te reflecteren op je vertaalbeslissingen. Je leert om verder te kijken dan woorden en zinnen en gaat ontdekken wat een fascinerende en belangrijke bezigheid vertalen eigenlijk is. 

Maak kennis met het programma

Waarom 'Translation' studeren aan de Universiteit Leiden?

De Leidse master Translation maakt deel uit van het prestigieuze European Master’s in Translation (EMT)-netwerk, waarin gebruikgemaakt wordt van de nieuwste instrumenten en technologieën, en waarbij een sterke focus ligt op de beroepspraktijk. De docenten hebben allemaal ervaring in zowel de beroepspraktijk als in wetenschappelijk onderzoek, en hun expertise wordt weerspiegeld in de verschillende keuzevakspecialisaties: juridisch vertalen, medisch vertalen, en multimodaal vertalen (inclusief ondertitelen). Ons programma bevat zowel de vertaalpraktijk van het Engels naar het Nederlands, als van het Nederlands naar het Engels, omdat we denken dat er een groeiende vraag is naar vertalers van Nederlands naar Engels als een tweede/vreemde taal en als lingua franca. Als je klaar bent met je studie krijg je een kwalificatie die maakt dat je kunt worden opgenomen in het nationaal Register beëdigde tolken en vertalers.

Lidmaatschap van EMT network

Het European Master's in Translation-netwerk is een initiatief van het Directoraat-generaal Vertaling van de Europese Commissie. Uit de toekenning van deze kwalificatie (voor de periode 2019-2024) blijkt de hoge kwaliteit van ons programma en van de succesvolle integratie van vertaalonderzoek, -praktijk en -technologie. Het lidmaatschap van het Netwerk biedt mogelijkheden voor stages bij de vertaalafdelingen van de Europese Commissie en het Europees Parlement en voor samenwerking met deze afdelingen bij scripties. Ook zijn er internationale uitwisselingen mogelijk met andere EMT-universiteiten via Erasmus+ en zijn er betere kansen op een carrière in de Europese vertaalindustrie.

Social media

Als je op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws en van de activiteiten van de master Translation, kijk dan op het Leiden Translation Blog en volg ons op Instagram en Twitter.

Carrièremogelijkheden

Als je in Leiden bent opgeleid als vertaler, zijn dit je belangrijkste kwaliteiten: je ervaring met het gebruik van professionele vertaalinstrumenten, je kennis van het huidige vertaalonderzoek in het door jou gekozen domein (juridisch, literair, medisch of multimodaal vertalen), evenals je vermogen om kennis toe te passen uit hulpdisciplines, zowel linguïstisch (bijv. pragmatiek, semantiek, stylistiek) als niet-linguïstisch (bijv. literatuurwetenschap, cultuurstudies, vergelijkend recht) op vertaalproblemen in een grote diversiteit aan teksttypen. Een virtueel vertaalagentschap maakt deel uit van onze cursus Advanced Translation, zodat je met je mede-studenten in de praktijk kunt oefenen als projectmanager, vertaler en redacteur. Daarnaast maak je in onze keuzevakcursussen kennis met verschillende carrièremogelijkheden door middel van gastcolleges van professionals werkzaam in de taalindustrie. Tenslotte doe je belangrijke praktijkervaring op bij een door jou gekozen bedrijf tijdens je stage, waarbij je werkt als vertaler, redacteur, ondertitelaar, terminoog, IT-specialist of taalconsultant.

Meer over de carrièremogelijkheden.

Toelating en aanmelding

Wil je weten of je in aanmerking komt voor dit masterprogramma?

Kijk naar de toelatingsvoorwaarden.

Waar vinden studenten een baan?

  • 21 Onderwijs
  • 16 Communicatie & marketing
  • 11 IT
  • 11 Verkoop
  • 5 Overheid- en semioverheidsinstanties
  • 5 Zakelijke diensten
  • 5 Cultuur, sport en recreatie
  • 5 Industriële sector
  • 21 Overig

Deze grafiek is gemaakt op basis van informatie van alumni van de MA Translation 2016-2020.

Translation Lab aan de Universiteit Leiden

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Diploma

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je een wettelijk geaccrediteerd masterdiploma in Taalwetenschap, met een specialisatie in Vertalen en de titel Master of Arts (MA).

Susana Valdez

Universitair docent

Susana Valdez

"Het programma bij Translation biedt je de kans om te leren hoe je teksten moet vertalen en laat je kennis opdoen over vertaaltechnologieën en vertaalinstrumenten. Ook leer je hoe je je vertaalbeslissingen kunt verantwoorden bij toekomstige klanten. Je krijgt de kans om een specialisatie te kiezen (zoals literair of multimodaal vertalen, ondertitelen, of juridisch en/of medisch vertalen). In ons programma kun je ook een stage doen bij een nationaal of internationaal bedrijf of, voor je scriptie, onderzoek doen naar een onderwerp dat je interessant vindt. Vertaallaboratoria en interactieve colleges simuleren een echte werkomgeving en geven een beeld van de uitdagingen die je in de taalindustrie kunt tegenkomen."

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.