Universiteit Leiden

nl en

Religiewetenschappen (BA)

Collegegeld

Er zijn verschillende collegegeldtarieven. Hoeveel collegegeld je moet betalen hangt af van je nationaliteit, je opleiding en of je al eerder een Nederlandse universitaire opleiding hebt gedaan.

Het collegegeld voor het collegejaar 2019-2020 bedraagt:

  • Nederlandse, EU/EER, Zwitserse en Surinaamse studenten: €2,083 per jaar
    • Per 1 september 2018 wordt het collegegeld voor eerstejaars gehalveerd. Meer informatie vind je onder ‘Halvering collegegeld’.
  • Voor niet-EU/EER studenten: €10.800 per jaar
  • Tweede Nederlandse bacheloropleiding: €9.700 per jaar

Halvering collegegeld

Vanaf studiejaar 2018-2019 wordt het collegegeld voor de meeste eerstejaars bachelorstudenten gehalveerd. Kijk voor de voorwaarden en relevante informatie op de infographic van de Rijksoverheid.

Lees meer over de collegegeldtarieven

Het wettelijke collegegeld voor het collegejaar 2019-2020 bedraagt: €2.083,-  Dit geldt voor zowel voltijd- als deeltijdstudenten.

Het wettelijk collegegeld geldt voor studenten die voor het eerst een bekostigde opleiding volgen en die de Nederlandse nationaliteit hebben of de nationaliteit van een van de volgende landen:

België

Litouwen

Bulgarije

Luxemburg

Cyprus

Malta

Denemarken

Noorwegen

Duitsland

Oostenrijk

Estland

Polen

Finland

Portugal

Frankrijk

Roemenië

Griekenland

Slovenië

Hongarije

Slowakije

Ierland

Spanje

IJsland

Suriname

Italië

Tsjechië

Kroatië

Het Verenigd Koninkrijk

Letland

Zweden

Liechtenstein

Zwitserland

Het collegegeld voor studenten die van buiten de EER, Suriname of Zwitserland komen bedraagt voor het collegejaar 2019-2020: €10.800. 

Kom je niet uit de EER, Suriname of Zwitserland en heb je geen recht op studiefinanciering, dan betaal je in principe een instellingstarief. Maar als je op basis van je verblijfsdocument in aanmerking komt voor studiefinanciering via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), dan betaal je alsnog het wettelijke collegegeld. Welke verblijfsdocumenten je dan moet hebben kun je terugvinden in dit nationaliteitenschema.

Let op! Studeer je aan de Universiteit Leiden in het kader van een samenwerkingsovereenkomst, dat zijn de tarieven van toepassing die in de overeenkomst opgenomen zijn.

Het collegegeld voor studenten die een tweede bachelor studeren bedraagt voor het collegejaar 2019-2020: €9.700.

Ga je een tweede bacheloropleiding doen, dan betaal je daar veelal een instellingstarief voor, dat hoger is dan het wettelijk collegegeld.

Dit instellingstarief geldt voor studenten die na september 1991 al een bachelorgraad, doctoraal, ingenieurs- of hbo-diploma hebben behaald en de Nederlandse nationaliteit hebben of de nationaliteit van een EER-land:

België

Litouwen

Bulgarije

Luxemburg

Cyprus

Malta

Denemarken

Noorwegen

Duitsland

Oostenrijk

Estland

Polen

Finland

Portugal

Frankrijk

Roemenië

Griekenland

Slovenië

Hongarije

Slowakije

Ierland

Spanje

IJsland

Suriname

Italië

Tsjechië

Kroatië

Het Verenigd Koninkrijk

Letland

Zweden

Liechtenstein

Zwitserland


Let op! Voor studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland geldt een ander tarief. Kijk daarvoor onder het betreffende kopje ‘Studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland’.

Weet je niet precies of het wettelijk collegegeld voor jou geldt, of dat je het instellingstarief moet betalen? Raadpleeg dan het stroomschema collegegeld voor de tweede bacheloropleiding (2017-2018).

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden