Universiteit Leiden

nl en

Religiewetenschappen (BA)

Na je studie

Na je afstuderen beschik je over brede kennis van religie en de maatschappelijke ontwikkelingen die daarmee samenhangen. Bovendien ben je nu een onafhankelijke, kritische denker en onderzoeker, klaar om de arbeidsmarkt te betreden! Met je academische en praktische vaardigheden ben je geschikt voor vele verschillende functies.

Wat weet je en kun je na je bachelordiploma?

De opleiding heeft als doel je inzicht te verschaffen in de rol van religie in het leven van mensen: op welke manier geven zij door middel van religie betekenis aan hun leven. Je bouwt in de studie een brede en diepgaande kennis op over verschillende grote en kleine religies. Je leert een kritische houding te ontwikkelen ten opzichte van religie en wordt getraind in het verwerven van een wetenschappelijk en analytisch vermogen in de bestudering van religieuze uitingen.

Toekomstperspectief

Wil je een volledige academische opleiding? Dan ga je na je bachelor door met een masteropleiding. Na een succesvol afgeronde masteropleiding ontvang je de titel Master of Arts (MA). Met een masteropleiding op zak heb je meer kans op een baan op academisch niveau.
Lees meer over onze masteropleidingen

Waar je later werkt, hangt af van je eigen interesses, kennis en vaardigheden en de keuzes die je maakt. Studenten die deze opleiding volgen, komen dan ook terecht in uiteenlopende sectoren en beroepen.
Lees meer over de arbeidsmarkt 

Susanne Kuipers

Alumna Religiewetenschappen

Susanne Kuipers

"Ik ben beleidsmedewerker bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op de directie Samenleving en Integratie. Dit is mijn eerste baan na mijn afstuderen. Via via ben ik hier terecht gekomen, netwerken dus eigenlijk."

"Ik kreeg direct veel verantwoordelijkheid, maar wel met ondersteuning en feedback. Het is voor mij de perfecte baan omdat ik me bezighoud met onderwerpen die me interesseren, zoals het verbod op gelaatsbedekkende kleding, antidemocratische groeperingen en imamopleidingen."

Ontdek je toekomst op het Humanities Career Event

Op ons jaarlijkse Humanities Career Event kom je in contact met bedrijven en organisaties. Tijdens workshops, trainingen en voorlichtingen leer je je voor te bereiden op de arbeidsmarkt en ontdek je je carrièremogelijkheden na je afstuderen.

Bekijk het videoverslag van het Humanities Career Event 2019

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Loopbaanbegeleiding

Als student Geesteswetenschappen kun je bij de Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen terecht voor advies en begeleiding bij het vinden van (internationale) stages en werk. Daarnaast geeft de Loopbaan Service workshops en voorlichtingen over arbeidsmarktoriëntatie en solliciteren.

De Loopbaan Service helpt je met het voorbereiden op de arbeidsmarkt. En uit ons arbeidsmarktonderzoek blijkt: voorbereiding werkt!

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden