Universiteit Leiden

nl en

Religiewetenschappen (BA)

Over de opleiding

Bij de opleiding Religiewetenschappen bestudeer je religie vanuit verschillende perspectieven, zoals geschiedenis, psychologie, antropologie en sociologie. Je verdiept je in religieuze uitingen zoals rituelen, symbolen, gewoontes en belevingen en je gaat op zoek naar hun oorsprong, ontwikkeling, functie en betekenis.

De bacheloropleiding Religiewetenschappen duurt drie jaar. De voertaal van de colleges in de bachelor is Nederlands en Engels. De studie Religiewetenschappen wordt in voltijd en in deeltijd aangeboden. In deeltijd volg je per jaar de helft van het programma, samen met de voltijdstudenten.

Opbouw van de bacheloropleiding

In het eerste jaar maak je kennis met de vele verschillende aspecten van religie en oriënteer je je op de wereldgodsdiensten. Je bestudeert deze onderwerpen vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken. Zo bieden geschiedenis, psychologie, antropologie en sociologie nieuwe en verrassende invalshoeken. In het eerste jaar leer je al snel op een wetenschappelijke manier te denken en te werken. Je doet praktische vaardigheden op zoals het schrijven van een paper, het uitvoeren van een onderzoek en het houden van presentaties.

In het tweede en derde jaar ontwikkel je de opgedane onderzoeksvaardigheden verder. Je kunt je vanuit je eigen interessegebied verdiepen in een specifieke godsdienst of een onderwerp kiezen dat verschillende religies raakt. Ook bestudeer je religie in de hedendaagse samenleving aan de hand van verschillende methoden en technieken, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een veldonderzoek (interviews en observaties). Je sluit het derde jaar af met je eigen onderzoek en je bachelorscriptie.

  • Ceci n'est pas Mohammed
  • Van Kerk naar Comic-Con: De religieuze dimensies van fandom
  • De Politieke Paradox in het Bahá'í Geloof
  • Zorgplicht van kinderen voor hun bejaarde ouders in islam: De inhoud, de beginselen, de grenzen & de Nederlandse context.
  • Magische rituelen en de essentie van structuur: Een cognitieve kijk op de veronderstelde werkzaamheid van
    magische rituelen

Wil je lezen over meer onderwerpen gerelateerd aan de opleiding religiewetenschappen? Bekijk dan het Leiden Religie Blog.

Carlijn Land

Student

Carlijn Land

"Ondanks alle mooie kanten aan religie is het een feit dat veel conflicten en oorlogen een relatie hebben met botsingen over verschillende opvattingen van religies of binnen religies. Tijdens de colleges gaan we hier echt op in en kijken waar zo’n conflict vandaan komt vanuit verschillende perspectieven. Ik zou later heel graag mijn verkregen kennis inzetten om advies te geven in conflictsituaties en mensen juist weer te verbinden."

Tobias Kingma

Student

Tobias Kingma

"In het eerste jaar krijg je vooral introductievakken, bijvoorbeeld introducties op disciplines, zoals de sociologie en psychologie achter religie, en introducties op bepaalde grote religies, bijvoorbeeld Introduction to Judaism. In het tweede en derde jaar is er vervolgens meer ruimte voor keuzevakken en ligt de focus meer op zelf onderzoek doen en dingen schrijven."

"Dan zie je ineens dat mensen hun levensdoelen en zingeving uit onverwachte hoeken halen. Ik moest wel wennen aan de vele zelfstudie. Er wordt iets van je verwacht, en als je niet op tijd begint met leeswerk of een opdracht is het lastig om de achterstand in te halen."

Corey Williams

Docent Global Christianity

Corey Williams

"De colleges van Global Christianity bespreken de continentale verschuivingen van het christendom en de uiteenlopende geloofsuitoefeningen. Fascinerende casestudies die aan bod komen zijn nieuwe religieuze groepen als ‘Chrislam’ in Nigeria, dat elementen omvat uit het christendom, de islam en inheemse Afrikaanse godsdiensten, maar ook de toekomst van het christendom in China."

Max vertelt je alles over de opleiding Religiewetenschappen

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Onderwijsvormen

Als je Religiewetenschappen studeert, heb je een volle werkweek van 40 uur. Je volgt hoorcolleges en werkgroepen, totaal 13 uur in de week. Daarnaast zal je thuis veel moeten voorbereiden. In hoorcolleges zet de docent de grote lijnen uit en licht de studiestof nader toe, jij maakt aantekeningen en kunt vragen stellen. In de werkgroepen maak je opdrachten en houd je bijvoorbeeld een presentatie of schrijf je een werkstuk.

Studiebegeleiding

Je komt samen met een aantal andere eerstejaarsstudenten in een kleine groep met een eigen mentor. De mentoren zijn meestal ouderejaarsstudenten die je op weg helpen in je studie. In de mentorgroep oefen je onder andere academische vaardigheden: van correcte literatuurverwijzingen tot het schrijven van een wetenschappelijk betoog. Ook is de mentorgroep een goede manier om je studiegenoten te leren kennen.

De studieadviseur van de opleiding helpt je met zaken als keuzemogelijkheden, studieproblemen, studievertraging en studiestaking.

Ook buiten je studie kun je terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij de studentendecaan of studentenpsycholoog. Heb je een functiebeperking? Fenestra Disability Centre staat voor je klaar met speciale regelingen, advies en een luisterend oor.

De POPcorner is een laagdrempelig ondersteuningspunt ván studenten vóór studenten. Er zijn locaties in Leiden en Den Haag. De POPcorner helpt je bij het vinden van je weg binnen de faculteit en tijdens je studie. Daarnaast worden allerlei activiteiten georganiseerd waarmee je kunt werken aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling, zoals lezingen en workshops.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.