Universiteit Leiden

nl en

Religiewetenschappen (BA)

Over de opleiding

Bij de opleiding Religiewetenschappen bestudeer je religie vanuit verschillende perspectieven, zoals geschiedenis, psychologie, antropologie en sociologie. Je verdiept je in religieuze uitingen zoals rituelen, symbolen, gewoontes en belevingen en je gaat op zoek naar hun oorsprong, ontwikkeling, functie en betekenis.

De bacheloropleiding Religiewetenschappen duurt drie jaar. De voertaal van de colleges in de bachelor is Nederlands en Engels. De studie Religiewetenschappen wordt in voltijd en in deeltijd aangeboden. In deeltijd volg je per jaar de helft van het programma, samen met de voltijdstudenten.

Opbouw van de bacheloropleiding

In het eerste jaar maak je kennis met de vele verschillende aspecten van religie en oriënteer je je op de wereldgodsdiensten. Je bestudeert deze onderwerpen vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken. Zo bieden geschiedenis, psychologie, antropologie en sociologie nieuwe en verrassende invalshoeken. In het eerste jaar leer je al snel op een wetenschappelijke manier te denken en te werken. Je doet praktische vaardigheden op zoals het schrijven van een paper, het uitvoeren van een onderzoek en het houden van presentaties.

In het tweede en derde jaar ontwikkel je de opgedane onderzoeksvaardigheden verder en kun je vanuit je eigen interessegebied je verdiepen in een specifieke godsdienst of een onderwerp kiezen dat verschillende religies raakt. Ook bestudeer je religie in de hedendaagse samenleving aan de hand van verschillende methoden en technieken, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een veldonderzoek (interviews en observaties). Je sluit het derde jaar af met je eigen onderzoek en je bachelorscriptie.

  • Ceci n'est pas Mohammed
  • Van Kerk naar Comic-Con: De religieuze dimensies van fandom
  • De Politieke Paradox in het Bahá'í Geloof

Sjoerd Jansonius

Student

Sjoerd Jansonius

"Mijn favoriete vak is New Religions. Het leert me hoe gevarieerd en bijzonder de religies zijn die nu nog worden gesticht, en hoe actueel deze bewegingen soms nog zijn. Zo vond ik het erg leuk om het satanisme, een religie waarover ik veel vooroordelen had, eens beter te bekijken."

"Dan zie je ineens dat mensen hun levensdoelen en zingeving uit onverwachte hoeken halen. Ik moest wel wennen aan de vele zelfstudie. Er wordt iets van je verwacht, en als je niet op tijd begint met leeswerk of een opdracht is het lastig om de achterstand in te halen."

Corey Williams

Docent Global Christianity

Corey Williams

"De colleges van Global Christianity bespreken de continentale verschuivingen van het christendom en de uiteenlopende geloofsuitoefeningen. Fascinerende casestudies die aan bod komen zijn nieuwe religieuze groepen als ‘Chrislam’ in Nigeria, dat elementen omvat uit het christendom, de islam en inheemse Afrikaanse godsdiensten, maar ook de toekomst van het christendom in China."

Tobias Kingma

Eerstejaarsstudent

Tobias Kingma

"Ik vind het vak Christendom heel interessant. Deze religie heeft het land waar wij wonen ontzettend beïnvloed en mensen staan daar niet altijd bij stil. De reformatie heeft het hele politieke landschap omgegooid. Ik vind het heel boeiend om daar mee bezig te zijn. Inleiding Religiewetenschappen vind ik een lastig vak. Het gaat over religieuze en wetenschappelijke theorieën die je nodig hebt om thuis te zijn in het vakgebied, maar uiteindelijk vind ik het toch leuker om te leren over religies zelf."

Onderwijsvormen

Als je Religiewetenschappen studeert, heb je een volle werkweek van 40 uur. Je volgt hoorcolleges en werkgroepen, totaal 13 uur in de week. Daarnaast zal je thuis veel moeten voorbereiden. In hoorcolleges zet de docent de grote lijnen uit en licht de studiestof nader toe, jij maakt aantekeningen en kunt vragen stellen. In de werkgroepen maak je opdrachten en houd je bijvoorbeeld een presentatie of schrijf je een werkstuk.

Studiebegeleiding

Een mentor of tutor helpt je samen met een groepje eerstejaarsstudenten op weg in je studie. In de mentorgroep oefen je academische vaardigheden: van correcte literatuurverwijzingen tot het schrijven van een wetenschappelijk betoog.

De studiecoördinator van de opleiding helpt je met zaken als keuzemogelijkheden, studieproblemen, studievertraging en studiestaking.

Ook buiten je studie kun je terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij de studentendecaan of – psycholoog. Heb je een functiebeperking? Fenestra Disability Centre staat voor je klaar met speciale regelingen, advies en een luisterend oor.

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden