Universiteit Leiden

nl en

Rechtsgeleerdheid (LL.B.)

Over de opleiding

Bij Rechten in Leiden ontwikkel je je tot een veelzijdige jurist. Je werkt aan een academische houding en ontwikkelt juridische vaardigheden. Tijdens de studie heb je talloze mogelijkheden om je te ontplooien zoals jij dat wilt: bijvoorbeeld via bestuurswerk, studeren in het buitenland of een stage.

Tim van der Kemp

Vindt Tim van der Kemp Rechten stoffig en saai?

Tim van der Kemp

"De meeste docenten kunnen enthousiast vertellen over hun vakgebied, dat werkt ook aanstekelijk."

“Ik geef toe dat je redelijk veel moet lezen en een flinke dosis zelfdiscipline nodig hebt, maar als je geïnteresseerd bent in het recht en steeds meer verbanden kunt leggen tussen verschillende vakken, dan is het totaal niet saai om actief met de stof bezig te zijn. De meeste docenten kunnen enthousiast vertellen over hun vakgebied, dat werkt ook aanstekelijk. Ook het college Belastingrecht heeft mij positief verrast. Het leek mij typisch een vak waar ik doorheen zou moeten bijten, maar het was heel interessant! Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat veel multinationals naar Nederland komen voor het belastingvoordeel dat ze hier kunnen behalen.”

Marije Joosse

Wat zijn de favoriete vakken van Marije Joosse?

Marije Joosse

“Tot nu toe vind ik het vak Inleiding Burgerlijk recht het leukst. De stof die je bij dit vak krijgt, zie je voortdurend in het dagelijks leven terug. Hierdoor kun je een goed beeld vormen van wat je leert."

"Een tweedejaars vak als Moot Court maakt de studie heel levendig. Bij dit vak krijg je een realistisch juridisch geschil voorgeschoteld, waarbij je de belangen van een partij verdedigt. Je werkt je standpunt uit en uiteindelijk ga je zelf voor een oefenrechtbank pleiten. Zo train je verschillende juridische vaardigheden zoals schrijven, argumenteren en pleiten. Best spannend, maar gelukkig zijn de docenten heel behulpzaam. Als je vragen hebt, kun je ze altijd aanspreken of een mailtje sturen.”

In het eerste jaar krijg je intensieve begeleiding om je te helpen je plek te vinden op de faculteit en bij de opleiding. Bij de start van het eerste jaar word je (als voltijd-student) ingedeeld in een werkgroep met een docent- en een studenttutor bij het vak, Leiden Law Practices. In deze tutorgroep volg je het hele eerste jaar werkgroepen en het legt de basis voor je studie aan de rechtenfaculteit. 

De studieadviseur van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc. 

Een jaar telt 60 studiepunten, de hele bacheloropleiding dus 180 punten. Aan het eind van het eerste studiejaar moet je ten minste 45 van het eerste studiejaar hebben gehaald en aan de aanvullende eis hebben voldaan indien je opleiding die heeft vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling. Voldoe je hier niet aan, dan mag je deze studie aan de Universiteit Leiden niet voortzetten. Voor deeltijdstudenten geldt een norm van tenminste 30 studiepunten in het eerste jaar. Mocht je niet aan het bindend studieadvies (BSA) kunnen voldoen, dan ga je samen met je studieadviseur zoeken naar een geschikt alternatief. Natuurlijk houden we rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Door deze goede begeleiding komt een negatief studieadvies trouwens vrijwel nooit als een verrassing.

Bachelorvak Moot Court

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Opbouw van de bacheloropleiding

De bacheloropleiding duurt drie jaar.  Het eerste jaar is een algemeen jaar met vakken die veelal een inleiding zijn en een basis vormen voor studiejaar twee en drie. Je volgt deze samen met studenten Notarieel recht en Fiscaal recht. Vakken als Strafrecht, Bestuursrecht, Burgerlijk Recht, Internationaal en Europees Recht laten de volle breedte van de juridische opleiding zien.

In je tweede en derde jaar verdiep je de kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan. Je ontwikkelt de juridische vaardigheden die je in je carrière nodig hebt.  Het derde jaar sluit je af met een scriptie. Zo pas je de opgedane kennis meteen toe. Met de bachelorscriptie bewijs je dat je een academicus bent.

De afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid is zo samengesteld dat je met je bachelordiploma, in combinatie met een van onze juridische masters het zogenoemd civiel effect behaalt. Daarmee voldoe je aan alle eisen die gelden voor de toelating tot zowel de advocatuur als de rechterlijke macht.

In de bacheloropleiding heb je vanaf het eerste jaar te maken met verschillende onderwijsvormen:

  • Hoorcolleges, waarin gedreven docenten de leerstof presenteren en die verbinden met de actualiteit en hun eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.
  • Werkgroepen, waarin kleine groepen – ongeveer vijfentwintig studenten – onder leiding van een docent dieper ingaan op de stof van het hoorcollege. In de werkgroepen lever je een actieve bijdrage door vragen te stellen, te discussiëren, en een presentatie te geven.
  • Vaardigheidstrainingen bij Moot Court. Je verdiept je in een complex juridisch probleem en je brengt zowel mondeling als schriftelijk je partijstandpunt voor het voetlicht.
  • Scriptie. Voor je scriptie voer je zelfstandig een onderzoek uit en verwoord dit in een wetenschappelijk betoog.

Elk vak wordt met één of meerdere toetsingsmomenten afgesloten. In het eerste helft van het eerste jaar zijn dat voornamelijk tentamens die deels uit meerkeuze- en deels uit open vragen bestaan. Des te verder je in je studie komt, des te belangrijker wordt het beredeneren en het toepassen van de lesmaterialen. Voor sommige vakken word je daarom beoordeeld op basis van schrijfopdrachten en presentaties.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.