Universiteit Leiden

nl en

Rechtsgeleerdheid - Entrepreneurship and Management (LLB)

Over de opleiding

Naast juridische kennis zijn rechtenstudenten gebaat bij een multidisciplinaire opleiding waarbij gekeken wordt naar de bedrijfswetenschappelijke disciplines.

In het eerste jaar krijg je intensieve begeleiding om je te helpen je plek te vinden op de faculteit en bij de opleiding. Bij de start van het eerste jaar word je (als voltijd-student) ingedeeld in een werkgroep met een docent- en een studenttutor bij het vak, Leiden Law Practices. In deze tutorgroep volg je het hele eerste jaar werkgroepen en het legt de basis voor je studie aan de rechtenfaculteit. 

De studieadviseur van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc. 

Opbouw van de bacheloropleiding

In het eerste jaar volg je de vakken van Rechtsgeleerdheid en het Oriëntatievak Entrepreneurship & Management. In het eerste jaar, de propedeuse, heb je ongeveer 12 uren onderwijs per week. Daarnaast moet je veel tijd besteden aan zelfstudie, zodat je wekelijks gemiddeld 40 uur met je studie bezig bent. Het eerste jaar is een algemeen jaar met vakken als Strafrecht, Burgerlijk Recht en Europees Recht. Verder train je juridische vaardigheden: argumentatie, het opbouwen van een betoog en tekstanalyse. In het eerste jaar wordt ook een taaltoets onder alle studenten afgenomen. Met deze toets weet je of je het juiste niveau hebt om de studie goed te doorlopen. Je taalvaardigheid is belangrijk voor je latere succes in de rechtenstudie en in een juridische loopbaan. Denk daarbij aan spelling, zinsbouw en algemene woordenschat.

Vanaf het tweede jaar verdiep je de juridische kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan. Je ontwikkelt de juridische vaardigheden die je in je carrière nodig hebt. Je volgt onder andere de vakken Onderneming en recht, Entrepreneurship and Innovation en Business Analytics. Daarnaast is een belangrijk onderdeel de oefenrechtbank Moot Court, waarin je je juridische vaardigheden traint. Je maakt de eerste keuzes in je juridische specialisatie en je werkt aan een academische houding bij het bestuderen van juridische vraagstukken.

In het derde jaar ligt de zwaartepunt van de vakken van E&M; je volgt nu onder andere de vakken Marketing Management, Strategic Management & Leadership en People and Organizations. Het derde jaar sluit je af met een scriptie. Studenten van E&M schrijven hun bachelor scriptie onder begeleiding van een docent Bedrijfswetenschappen. Zo pas je de opgedane kennis meteen toe. 

Met een bachelordiploma van de afstudeerrichting Entrepreneurship and Management voldoe je niet aan de eisen voor het civiel effect. Civiel effect is nodig om toegang te krijgen tot de zogeheten toga-beroepen (advocatuur, rechterlijke macht, officier van justitie, etc.). Door het behalen van een paar extra bachelorvakken kan je alsnog voldoen aan de vereisten van het civiel effect. In de praktijk blijkt dat bijna alle studenten deze extra vakken in hun tweede of derde jaar volgen en dat dit goed haalbaar is. Je krijgt de vermelding van het civiel effect pas na afronding van de bachelor én de master Rechtsgeleerdheid op je masterdiploma.

Wil je precies weten hoe het bachelorprogramma is opgebouwd en welke colleges je volgt?
Bekijk dan het studieprogramma in de Studiegids.

In de bacheloropleiding heb je vanaf het eerste jaar te maken met verschillende onderwijsvormen:

  • Hoorcolleges, waarin gedreven docenten de leerstof presenteren en die verbinden met de actualiteit en hun eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.
  • Werkgroepen, waarin kleine groepen – ongeveer vijfentwintig studenten – onder leiding van een docent dieper ingaan op de stof van het hoorcollege. In de werkgroepen lever je een actieve bijdrage door vragen te stellen, te discussiëren, en een presentatie te geven.
  • Vaardigheidstrainingen bij Moot Court. Je verdiept je in een complex juridisch probleem en je brengt zowel mondeling als schriftelijk je partijstandpunt voor het voetlicht.
  • Scriptie. Voor je scriptie voer je zelfstandig een onderzoek uit en verwoord dit in een wetenschappelijk betoog.

Elk vak wordt met één of meerdere toetsingsmomenten afgesloten. In het eerste helft van het eerste jaar zijn dat voornamelijk tentamens die deels uit meerkeuze- en deels uit open vragen bestaan. Des te verder je in je studie komt, des te belangrijker wordt het beredeneren en het toepassen van de lesmaterialen. Voor sommige vakken word je daarom beoordeeld op basis van schrijfopdrachten en presentaties.

Een jaar telt 60 studiepunten, de hele bacheloropleiding dus 180 punten. Aan het eind van het eerste studiejaar moet je ten minste 45 van het eerste studiejaar hebben gehaald en aan de aanvullende eis hebben voldaan indien je opleiding die heeft vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling. Voldoe je hier niet aan, dan mag je deze studie aan de Universiteit Leiden niet voortzetten. Voor deeltijdstudenten geldt een norm van tenminste 30 studiepunten in het eerste jaar. Mocht je niet aan het bindend studieadvies (BSA) kunnen voldoen, dan ga je samen met je studieadviseur zoeken naar een geschikt alternatief. Natuurlijk houden we rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Door deze goede begeleiding komt een negatief studieadvies trouwens vrijwel nooit als een verrassing.

Mees Veeger

Student

Mees Veeger

De afstudeerrichting is voor mij een mooie kans om leiderschaps- en ondernemerschapsvaardigheden te ontwikkelen. De vakken zijn erg interessant, actueel en gericht op de verschillende ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven.

Wat voegt de afstudeerrichting Entrepreneurship and management toe aan jouw rechten studie?

Voor mij is de combinatie van recht met bedrijfswetenschappen een goede wijze om mezelf te ontwikkelen tot een veelzijdig en ondernemend jurist.Binnen deze afstudeerrichting krijg je de vrijheid om creativiteit te combineren met de bedrijfswetenschappelijke vaardigheden, dit biedt een goede gelegenheid om de opgedane kennis toe te passen. Zo heb ik vorig jaar als opdracht een ondernemingsplan moeten schrijven, een project waarin je tijdens het proces goed in begeleidt wordt. Het plan mocht ik uiteindelijk presenteren voor een panel van mensen uit het bedrijfsleven, een leuke en leerzame ervaring.

Wat wil je bereiken met deze bachelor?

Door deze bachelor te volgen hoop ik een ondernemend jurist te worden die ook zijn weg kan vinden in bedrijfskundige problemen. De management en bedrijfskundige vaardigheden die ik ontwikkel zal ik later goed kunnen toepassen in de praktijk. Verder hoop ik een beter inzicht te krijgen in de veranderingen om ons heen in de huidige samenleving en dat ik daar op een innovatieve en ondernemende manier op in kan spelen. Door deze bachelor te volgen wil ik een jurist worden die om kan gaan met complexe situaties, een zakelijk inzicht heeft en die de grondige kennis van het recht weet te koppelen aan een financieel-economische deskundigheid. Daarom is de combinatie van rechtsgeleerdheid en bedrijfswetenschappen voor mij de perfecte bachelor om die verschillende dingen te bereiken.

 

Evi Kersbergen

Student

Evi Kersbergen

"Door de combinatie van Rechtsgeleerdheid en Entrepreneurship and Management word je in 3 jaar tijd breed opgeleid".

Deze studie biedt namelijk de mogelijkheid om in de toekomst zowel de juridische als de ondernemende kant op te gaan, wat voor mensen die beide kanten leuk vinden ideaal is! 

1.      Wat voegt de afstudeerrichting Entrepreneurship and management toe aan jouw rechten studie?

De afstudeerrichting Entrepreneurship and Management zorgde bij mij voor een extra uitdaging. Naast de ‘algemene’ rechten vakken, werd je uitgedaagd door vakken zoals ‘Entrepreneurial Finance’ en ‘Management Accounting’.

2.      Wat wil je bereiken met deze bachelor?

De bachelor heeft voor een mooie basis gezorgd. Nu doe ik een master Ondernemingsrecht en ik merk dat ik veel heb gehad aan mijn afstudeerrichting Entrepreneurship and management! 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.