Universiteit Leiden

nl en

International Business Law (LL.B.)

Over de opleiding

De afstudeerrichting International Business Law (IBL) is onderdeel van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. IBL is gericht op studenten met interesse voor dé maatschappelijke rol die bedrijven tegenwoordig hebben, zowel nationaal als internationaal. Je gaat aan de slag met actuele vragen over onderwerpen als bedrijfsovernames, de positie van werknemers, duurzaamheid, corruptie en kinderarbeid.

Elk vak wordt met één of meerdere toetsingsmomenten afgesloten. In het eerste helft van het eerste jaar zijn dat voornamelijk tentamens die deels uit meerkeuze- en deels uit open vragen bestaan. Des te verder je in je studie komt, des te belangrijker wordt het beredeneren en het toepassen van de lesmaterialen. Voor sommige vakken word je daarom beoordeeld op basis van schrijfopdrachten en presentaties.

In het eerste jaar krijg je intensieve begeleiding om je te helpen je plek te vinden op de faculteit en bij de opleiding. Bij de start van het eerste jaar word je (als voltijd-student) ingedeeld in een werkgroep met een docent- en een studenttutor bij het vak, Leiden Law Practices. In deze tutorgroep volg je het hele eerste jaar werkgroepen en het legt de basis voor je studie aan de rechtenfaculteit. 

De studieadviseur van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc. 

Opbouw van de bacheloropleiding

Het eerste jaar volg je de vakken van Rechtsgeleerdheid en maak je in het vak Orientation Course International Business Law (oriëntatievak) voor het eerst kennis met IBL. 
In het eerste jaar, de propedeuse geheten, heb je ongeveer 12 uren onderwijs per week. Daarnaast moet je veel tijd besteden aan zelfstudie, zodat je wekelijks gemiddeld 40 uur met je studie bezig bent. 

Het eerste jaar is een algemeen jaar met vakken als Strafrecht, Burgerlijk Recht en Europees Recht. Verder train je juridische vaardigheden, voorbeelden hiervan zijn argumentatie, het opbouwen van een betoog en tekstanalyse. 
In het eerste jaar wordt ook een juridische taaltoets afgenomen onder alle eerstejaars studenten. Met deze taaltoets weet je of je het juiste niveau hebt om de studie goed te doorlopen. Je taalvaardigheid is belangrijk voor je latere succes in de rechtenstudie en in een juridische loopbaan.

Daarnaast wordt in het kader van het vak Orientation Course International Business Law ook je Engelse taalvaardigheid getoetst.

In het tweede jaar volg je onder meer de vakken Business Accounting, Sustainable Business, Corporate Social Responsibility en Principles of Economics. Een belangrijk onderdeel is de oefenrechtbank Moot Court IBL waarin je juridische schrijf- en spreekvaardigheden traint. De faculteit beschikt over een echte oefenrechtbank, waarin je in toga kan oefenen met pleiten. Eveneens volg je vakken uit het algemene Nederlandstalige Rechtenprogramma, zoals Onderneming en Recht en Verbintenissenrecht.

In het derde jaar verdiep je je met de afstudeerrichting IBL nog verder in de voor de IBL student relevante onderwerpen. Je volgt de vakken Competition Law, EU Internal Market Law, International Commercial Law, International Corporate Insolvency Law, Financial Law en Comparative Corporate Law. Ter afsluiting van je bachelor schrijf je een IBL-bachelorscriptie.

Het civiel effect is nodig om toegang te krijgen tot de togaberoepen (dit zijn beroepen in de advocatuur, rechterlijke macht, officier van justitie, etc.) Door het behalen van twee extra bachelorvakken naast je IBL studie en een juridische master verkrijg je het civiel effect. 

In de praktijk blijkt dat bijna alle studenten deze extra vakken in hun tweede of derde jaar volgen en dit goed haalbaar is.       
Let op: bij de afstudeerrichting IBL dien je voor civiel effect ook de vakken Bestuursprocesrecht ( 5 EC - klassiek) en Formeel Strafrecht (5 EC - vervangt Strafprocesrecht) te behalen in combinatie met een Master Rechtsgeleerdheid.

Wil je precies weten hoe het bachelorprogramma is opgebouwd en welke colleges je volgt?
Bekijk dan het volledige studieprogramma in de Studiegids IBL.

In de bacheloropleiding heb je vanaf het eerste jaar te maken met verschillende onderwijsvormen:

  • Hoorcolleges, waarin gedreven docenten de leerstof presenteren en die verbinden met de actualiteit en hun eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.
  • Werkgroepen, waarin kleine groepen – ongeveer vijfentwintig studenten – onder leiding van een docent dieper ingaan op de stof van het hoorcollege. In de werkgroepen lever je een actieve bijdrage door vragen te stellen, te discussiëren, en een presentatie te geven.
  • Vaardigheidstrainingen bij Moot Court. Je verdiept je in een complex juridisch probleem en je brengt zowel mondeling als schriftelijk je partijstandpunt voor het voetlicht.
  • Scriptie. Voor je scriptie voer je zelfstandig een onderzoek uit en verwoord dit in een wetenschappelijk betoog.

Een jaar telt 60 studiepunten, de hele bacheloropleiding dus 180 punten. Aan het eind van het eerste studiejaar moet je ten minste 45 van het eerste studiejaar hebben gehaald en aan de aanvullende eis hebben voldaan indien je opleiding die heeft vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling. Voldoe je hier niet aan, dan mag je deze studie aan de Universiteit Leiden niet voortzetten. Voor deeltijdstudenten geldt een norm van tenminste 30 studiepunten in het eerste jaar. Mocht je niet aan het bindend studieadvies (BSA) kunnen voldoen, dan ga je samen met je studieadviseur zoeken naar een geschikt alternatief. Natuurlijk houden we rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Door deze goede begeleiding komt een negatief studieadvies trouwens vrijwel nooit als een verrassing.

Gert-Jan Boon - bachelorcoördinator IBL

Welke studenten passen volgens Gert-Jan Boon goed bij International Business Law?

Gert-Jan Boon - bachelorcoördinator IBL

 "International Business Law is dé afstudeerrichting voor ambitieuze studenten. In een internationale context worden juridische bedrijfsvraagstukken nog net iets complexer en uitdagender. Tijdens IBL leer jij de juridische context van bedrijven begrijpen en hoe je het antwoord vindt op actuele juridische vragen."

"Bij IBL nemen wij jou mee in wat ondernemen over de grens heen betekent. Internationaal opererende bedrijven krijgen te maken veel verschillende belangen, bijvoorbeeld werknemers, aandeelhouders, nationale overheden, milieu, maar ook schuldeisers en klanten. Tijdens onze colleges gaan we in hoe het recht met ieder zijn belangen omgaat. Dit is volop in beweging en biedt ons de kans om zowel sprekers uit de (rechts)praktijk uit te nodigen als met jou de laatste inzichten uit onderzoek te delen."

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.