Universiteit Leiden

nl en
Informatica - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Informatica (BSc)

Waarom Universiteit Leiden?

Bij de bachelor Informatica in Leiden krijg je een sterke theoretische basis, die je kunt toepassen in de praktijk.

Redenen om Informatica in Leiden te gaan studeren:

  • Bèta opleiding: Bij informatica in Leiden staan wiskunde, logica en een fundamentele wetenschappelijke aanpak centraal. Je leert niet alleen hoe je een systeem moet ontwerpen, of hoe je software schrijft, maar je ontdekt en analyseert ook waarom bepaalde oplossingen wel of niet werken.
  • Breed scala aan onderwerpen: Bij het informatica-instituut LIACS krijg je les van docenten en onderzoekers die werken  aan state-of-the-art methoden en algoritmen op het gebied van computerlogica, systemen, data science en machine learning.  Er zijn veel mogelijkheden om je binnen je studie te specialiseren in het deel van de informatica dat jouw interesse heeft.
  • Onderzoeksfocus: De Universiteit Leiden is een onderzoeksintensieve universiteit. Je krijgt college van onderzoekers die gespecialiseerd zijn in diverse onderwerpen binnen de informatica. Zij gebruiken voorbeelden en leggen recente inzichten uit hun onderzoek direct voor.
  • Persoonlijke aandacht. We vinden het belangrijk dat je je als student thuis voelt op onze bètacampus. Naast periodiek advies over de voortgang van je studie door de studieadviseur,  zijn er mentorgroepjes waarin je je medestudenten wekelijks ontmoet. En heb je een beperking, of heb je het tijdens je studie om persoonlijke of medische redenen moeilijk, dan proberen we passende hulp te bieden in de vorm van focusgroepen of coaching.
  • Naast hoorcolleges krijg je ook vaak les in kleine groepen, bijvoorbeeld tijdens werkcolleges, computerpractica of groepsopdrachten. Dat maakt dat er een informele sfeer heerst, waarbij je medestudenten en docenten goed leert kennen.
  • De docenten en onderzoekers werken nauw samen met kennisinstituten, overheden en bedrijfsorganisaties. Daardoor kan de universiteit aantrekkelijk en volledig onderwijs bieden. Je krijgt dan ook college van onderzoekers die gespecialiseerd zijn in diverse onderwerpen passend bij de gekozen richting.

Studeren aan de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Ontdek hoe de wereld in elkaar zit om ook in de toekomst te kunnen innoveren. De faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen is een toonaangevende faculteit in het hart van het Leiden Bio Science Park. Medewerkers en studenten werken dagelijks in een dynamische, internationale omgeving, waar persoonlijke en academische ontwikkeling belangrijke uitgangspunten zijn. Studenten krijgen onderwijs in een inspirerende en moderne onderzoeksomgeving en zijn vanaf het begin van hun studie betrokken bij het onderzoek: een ideale omgeving om te leren door onderzoek te doen.

Studeren aan een universiteit van wereldklasse

De Universiteit Leiden is de oudste universiteit van Nederland en heeft al ruim vier eeuwen wereldwijd een goede reputatie. Sinds 1575 hebben we honderdduizenden studenten van over de hele wereld opgeleid, met goed en persoonlijk onderwijs. Wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk te begeleiden en we dagen je uit als je meer kunt én wilt. Hierdoor behoren we al vele jaren tot de koplopers in de nationale rankings, zoals de Keuzegids Universiteiten. Ook staan we tot op de dag van vandaag op verschillende internationale ranglijsten in de wereldtop.
Meer redenen om te kiezen voor de Universiteit Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.