Universiteit Leiden

nl en
Informatica - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Informatica (BSc)

Collegegeld

De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van een aantal factoren: uit welk land je afkomstig bent, welke opleiding je doet en of je eerder al eens een opleiding hebt afgerond.

Wettelijk collegegeld

Het wettelijk collegegeld geldt voor studenten die voor het eerst een bekostigde opleiding volgen en die de nationaliteit hebben van een van de volgende landen: Nederland, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Suriname, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

 • Voor eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs geldt voor het academisch jaar 2024-2025 (zowel voltijd als deeltijd) het wettelijke collegegeld van €2.530,-
 • Voor studenten die al eerder gestart zijn in het hoger onderwijs maar een nieuwe opleiding starten geldt voor het academisch jaar in 2024-2025  (zowel voltijd als deeltijd) het wettelijk collegegeld van €2.530,-

Studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland

Kom je niet uit de EER, Suriname of Zwitserland, dan betaal je in principe een instellingstarief. Maar als je op basis van je verblijfsdocument in aanmerking komt voor studiefinanciering via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), dan betaal je alsnog het wettelijke collegegeld. Welke verblijfsdocumenten je dan moet hebben kun je terugvinden op de website van DUO.

Als je geen recht op studiefinanciering hebt en kom je niet uit de EER, Suriname of Zwitserland, dan kun je hieronder terugvinden wat het collegegeld van je opleiding is. Dit tarief geldt zowel voor voltijd- als deeltijdstudenten.

Let op! Studeer je aan de Universiteit Leiden in het kader van een samenwerkingsovereenkomst, dat zijn de tarieven van toepassing die in de overeenkomst opgenomen zijn.

Collegegeld: €17.500,- (collegejaar 2024-2025)

Tweede bacheloropleiding

Ga je een tweede bacheloropleiding doen, dan betaal je daar veelal een instellingstarief voor, dat hoger is dan het wettelijk collegegeld.

Voor studenten met de nationaliteit van een EER-land (Nederland, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, en Zweden), Suriname of Zwitserland, die na september 1991 al een bachelorgraad, doctoraal, ingenieurs- of hbo-diploma hebben behaald, geldt het volgende instellingstarief.

Instellingstarief: €13.200,- (collegejaar 2024-2025)

Let op! Voor studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland geldt een ander tarief. Kijk daarvoor onder het betreffende kopje ‘Studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland’.

 

Uitzonderingen
Als je de nationaliteit van een land uit de EER, Suriname of Zwitserland hebt, dan mag je in sommige gevallen toch het tarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld betalen.

 • Wettelijke overgangsregeling tweede bachelor of master: student betaalt het wettelijke collegegeld wanneer:
  • Student al een bachelor of master behaald heeft maar voor het eerst met een opleiding in het domein van het onderwijs of de gezondheidszorg gaat starten.
  • Student al aan een tweede bachelor of master begonnen is voordat de eerste opleiding was afgerond én hier ononderbroken voor blijft ingeschreven.
 • Instellingsovergangsregeling tweede bachelor of master: student betaalt het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijke tarief) wanneer:
  • Student al een bachelor of master behaald heeft, maar start met een lerarenopleiding.
  • Student na behalen van de bachelor of master aan de Unversiteit Leiden aansluitend start met een tweede opleiding (in studiejaren).

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.