Universiteit Leiden

nl en
Informatica - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Informatica (BSc)

Over de opleiding

Informatica gaat over het oplossen van problemen: het vinden van de juiste en efficiënte oplossingen. Bij de bachelor Informatica leer je alles over de wiskundige logica achter computers én ontdek je de vele toepassingen van informatica in andere gebieden, zoals biologie en economie.

Opbouw van de bacheloropleiding

In de eerste twee jaren van je studie werk je aan een stevige basis. Je maakt kennis met de wetenschappelijke theorie en brengt die in de praktijk. In het derde jaar kies je vakken die passen bij jouw interesses of verdiep je je verder in je afstudeerrichting. Je sluit je bachelor af met je eigen onderzoek. Het studiejaar bestaat uit 60 studiepunten (EC).

Het fundament voor een succesvol verloop van de bachelor wordt in het eerste jaar, de propedeuse, gelegd. Je kiest bij aanmelding voor de studie direct voor één van de drie afstudeerrichtingen. De nadruk binnen de studie ligt op de informatica als wetenschap en haar toepassingen, maar ook de rol van de samenleving komt aan de orde. Aan het eind van het eerste jaar heb je genoeg algemene kennis op allerlei gebieden om te programmeren of een processor te ontwerpen. 

De opbouw van het tweede jaar is vergelijkbaar met die van het eerste jaar. Ook leer je hoe je wetenschappelijke publicaties moet lezen en presenteren.

In het derde jaar kies je naast het bachelorproject (15 EC)  nog  5 informaticavakken (van elk 6 EC), of je volgt een minor van totaal 15 ES.  Daarnaast zijn 3 vakken verplicht (twee informaticavakken van elk 6 EC en één  informaticavak van 3 EC). Een minor is een programma van enkele maanden onderwijs. Je kunt zelfs een minor doen bij een heel andere faculteit, bijvoorbeeld bij Rechten of Sociale Wetenschappen.

Welke vakken vindt Lennard het leukst?

Eerstejaars

Welke vakken vindt Lennard het leukst?

‘Ik vind de programmeervakken heel leuk. Vaak ga je in groepjes aan het werk en krijg je een probleem voorgeschoteld. Aan het einde van de les heb je echt een systeem gecreëerd. Doordat je direct resultaten ziet, krijg je echt het gevoel dat je daadwerkelijk dingen leert en sprongen maakt.’

Welk vak spreekt Jeroen het meest aan?

Ouderejaars

Welk vak spreekt Jeroen het meest aan?

‘We krijgen ook het vak Security, daar leer je hoe versleuteling werkt. Je leert niet hoe je moet hacken, maar je leert nadenken, redeneren en problemen oplossen.’

Wat vindt docent Walter Kosters uniek aan deze opleiding?

Docent

Wat vindt docent Walter Kosters uniek aan deze opleiding?

‘Studenten krijgen de mogelijkheid mee te denken over onderzoeksvragen. Zo hebben ze meegewerkt aan een experiment waarbij we onderzochten of je met behulp van WiFi-zenders en -ontvangers kunt bepalen waar mensen zich bevinden.’

Onderwijsvormen

De bacheloropleiding Informatica duurt drie jaar. Informatica studeren kost je een volle werkweek. In het eerste jaar heb je gemiddeld 16 contacturen. Daarnaast ben je 24 uur per week bezig met zelfstudie en het uitwerken van opdrachten.

  • Hoorcolleges. Gedreven docenten presenteren de leerstof en verbinden die met de actualiteit en eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.
  • Werkgroepen. Samen met andere studenten werk je aan opgaven of projectopdrachten die zijn gebaseerd op de collegestof.
  • Computerpractica. Tijdens de practica ga je vaak samen met een medestudent aan de slag achter de computer. Zo leer je de theorie toepassen in  de praktijk.
  • Praktijk. Onder begeleiding van een docent bezoek je bedrijven en organisaties. Tijdens deze bedrijfsbezoeken werk je samen met medestudenten aan een casus.
  • Zelfstudie. Thuis werk je aan opdrachten die mee kunnen tellen voor het eindcijfer van het vak.

Als je een dubbele propedeuse doet, dan moet je uitgaan van ongeveer 30% extra studiebelasting in het eerste en in het tweede jaar.

Studiebegeleiding

Om je te helpen je studie succesvol en vlot te doorlopen biedt de Universiteit Leiden begeleiding en advies aan. Zowel op inhoudelijk gebied als op het gebied van bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling zijn er verschillende mensen en afdelingen bij de Universiteit Leiden die je daarbij kunnen helpen. De studieadviseur of studiecoördinator van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

Alles over begeleiding en advies

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden