Universiteit Leiden

nl en
Informatica - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Informatica (BSc)

Studieprogramma

De bacheloropleiding duurt drie jaar. Tijdens je eerste jaar werk je aan een stevig fundament. Je volgt een basispakket aan exacte vakken in de informatica en wiskunde waarin zowel de theorie als de praktische toepassing aan bod komen.

Na de basis van het eerste jaar volg je verdiepende vakken in de fundamentele informatica, de ontwikkeling van software en algoritmen. Ook leer je over toepassingen voor systeem- en beeldinformatica. Je gaat dieper in op de achterliggende wiskundige theorieën, leert zelf software en hardware-systemen te begrijpen en ontwikkelen.

Een aantal vakken uitgelicht

Algoritmiek

Het vak Algoritmiek behandelt diverse algemene algoritmische methoden voor het oplossen van problemen. Elke methode wordt geïllustreerd aan de hand van bekende of minder bekende voorbeelden. Bij het vak horen drie programmeeropdrachten in de programmeertaal C++, in elk waarvan een besproken oplossingsmethode toegepast moet worden om een gegeven probleem op te lossen.

Fundamentele Informatica 1

In dit vak maak je kennis met discrete wiskundige structuren die van algemeen belang zijn voor de informatica en leer je omgaan met formalisaties, abstracties en bewijstechnieken. Het geeft je een wiskundige basis die bij veel informaticavakken impliciet of expliciet als voorkennis wordt verondersteld.

Introduction to Cognitive Science (Kunstmatige Intelligentie variant)

Hier leer je hoe het brein gezien kan worden als een systeem dat informatie verwerkt. Je leert hoe psychologen gedrag verklaren en hoe je modellen kunt maken van denken, geheugen, leren en aandacht. Je kunt deze kennis gebruiken om computers en robots op vergelijkbare manieren te laten functioneren.

Datastructuren

Dit vak is een vervolg op het college Algoritmiek. Het leren ontwerpen en begrijpen van algoritmen staan hier centraal. Je leert data handig structureren en representeren. In dit vak verkrijg je inzicht in het gebruik van standaard datastructuren en bijbehorende algoritmen, en leer je abstract denken.

Kunstmatige intelligentie

Je krijg een overzicht in een aantal belangrijke deelgebieden van de kunstmatige intelligentie. Er wordt in het bijzonder op een aantal technieken dieper ingegaan. Deze technieken zijn ook voor andere informaticagebieden zeer nuttig. Een van de doelstellingen is om het inzicht in het aanpakken en oplossen van problemen te vergroten.

Security

In het vak Security krijg je een breed overzicht van de domeinen van cryptografie en computerbeveiliging. Hoe verstuur je data veilig van het ene naar het andere systeem? Hoe weten we of dit veilig is? Maatschappelijke vraagstukken zoals phishing worden ook besproken. In dit vak leer je om actuele vraagstukken zoals cyberaanvallen en beveiligingsrisico’s te begrijpen.

Data mining

Data mining probeert interessante patronen uit grote hoeveelheden data te halen. Je gaat in dit vak gegevens vergaren, visualiseren en data analyseren. Programmeeropdrachten maken deel uit van het college.

Bachelorproject

In je bachelorproject doe  je eigen onderzoek, waarbij je kunt kiezen uit alle expertisegebieden van Informatica in Leiden. Bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, waarbij je de computer zelfstandig laat leren en beslissingen nemen, zoals in de analyse van (medische) afbeeldingen. Ook kun je samenwerken met één van de vele onderzoekspartners van Informatica zoals vliegmaatschappijen, de Politie of sportbonden. Wat zou je er van vinden om de big data van de sportwereld te analyseren, om zo tactiekverbeteringen voor te stellen of matchfixing in kaart te brengen? Of om een app te ontwikkelen waarmee bezoekers de Volvo Ocean Race in Nederland in 2018 beter kunnen volgen? Aan het eind van je onderzoek schrijf je er een scriptie over en geef je een presentatie. Na afronding ben je Bachelor of Science.

Bekijk alle vakken in de studiegids

Hoe vul jij je keuzeruimte in?

Waar je later terecht komt, hangt af van de richting die je kiest. Het eerste jaar van je studie, de propedeuse ligt vast: je krijgt een inleiding in het vakgebied. Je specialiseert je vanaf het derde jaar. In je derde jaar heb je een vrije keuzeruimte die zelf kunt invullen met keuzevakken, een minor, een stage of studeren in het buitenland.

Van je keuzeruimte mag je 30 studiepunten besteden aan keuzeruimte en invullen met een minor. Dat is een thematisch samenhangend vakkenpakket buiten je hoofdopleiding. Met een minor kun je eigen accenten geven aan je opleiding of je opleiding verbreden. Denk bijvoorbeeld aan een pakket ingevuld met vakken uit een talenstudie of uit de rechtenstudie.
Lees meer over minoren

Een studieperiode in het buitenland is de kans om je horizon te verbreden. Specialistische kennis die in Leiden niet voorhanden is, vind je soms wel bij een universiteit in het buitenland. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden