Universiteit Leiden

nl en
Informatica - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Informatica (BSc)

Studieprogramma

Alle studenten volgen een basispakket aan informaticavakken waarin zowel de fundamentele theorie als praktische toepassingen aan bod komen.

De vakken bij Informatica vallen onder de volgende thema's:

  • Data
  • Hardware & systemen
  • Onderzoek & vaardigheden
  • Software & programmeren
  • Theorie
  • Wiskunde

Enkele Informatica vakken uitgelicht

Het vak Algoritmiek behandelt diverse algemene algoritmische methoden voor het oplossen van problemen. Elke methode wordt geïllustreerd aan de hand van bekende of minder bekende voorbeelden. Bij het vak horen drie programmeeropdrachten in de programmeertaal C++ of Python, in elk waarvan een besproken oplossingsmethode toegepast moet worden om een gegeven probleem op te lossen.

In dit vak leer je over de basisprincipes, technieken en bouwstenen die worden gebruikt voor het ontwerpen van moderne digitale systemen (zoals controllers, processors, computers, enz.). Meer specifiek komen de volgende onderwerpen aan bod: digitale systemen en informatie, getallensystemen, binaire rekenkundige bewerkingen, decimale en alfanumerieke codes, Booleaanse algebra, gecombineerde logische circuits, logische functies en circuits, rekenkundige functies en circuits, sequentiële circuits, geheugenbasics, registers en Registreer overdrachten, Computer Design Basics.

Dit vak geeft een inleiding tot het vakgebied van de wiskundige logica door de syntaxis en semantiek van de propositielogica en van de rijkere taal van de predikaatlogica voor te stellen. Het doel is om de bovenstaande logica's te beschrijven en te onderzoeken door middel van eindige methoden, en om studenten te trainen in het formaliseren van specificaties en in het verifiëren van eigenschappen van systemen.

Dit vak is een vervolg op het college Algoritmiek. Het leren ontwerpen en begrijpen van algoritmen staan hier centraal. Je leert data handig structureren en representeren. In dit vak verkrijg je inzicht in het gebruik van standaard datastructuren en bijbehorende algoritmen, en leer je abstract denken.

In dit vak leer je hoe je onderzoek kunt doen, en hoe de resultaten hiervan gepresenteerd worden. Bij de colleges worden onderwerpen als het opzetten van een onderzoek, plagiaat, en presenteren in woord en geschrift, behandeld. Tijdens het semester worden (eigen) opgaven gebruikt van andere vakken, zoals Programmeertechnieken, Kunstmatige intelligentie en Operating systemen, en wordt de aanpak daarvan systematisch bestudeerd (1). In het bijzonder worden hier een onderzoeksvoorstel en een ontwerp voor een experiment gemaakt. Ook het vak Statistiek speelt hierbij een rol.

Bekijk alle vakken van de bachelor Informatica
Bekijk alle vakken van de specialisatie Informatica & Economie

Hoe vul jij je keuzeruimte in?

In je derde jaar heb je een vrije keuzeruimte van 30 EC die kunt invullen met keuzevakken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.