Universiteit Leiden

nl en
Informatica - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Informatica (BSc)

Studieprogramma

Alle studenten volgen een basispakket aan informaticavakken waarin zowel de fundamentele theorie als praktische toepassingen aan bod komen.

Afhankelijk van je gekozen richting vul je dit basispakket aan met verdiepende informaticavakken, biologievakken  of economievakken. Hieronder een aantal vakken die alle Informatica studenten in  iedere specialisatie volgen.

Enkele vaste Informatica vakken uitgelicht

Het vak Algoritmiek behandelt diverse algemene algoritmische methoden voor het oplossen van problemen. Elke methode wordt geïllustreerd aan de hand van bekende of minder bekende voorbeelden. Bij het vak horen drie programmeeropdrachten in de programmeertaal C++ of Python, in elk waarvan een besproken oplossingsmethode toegepast moet worden om een gegeven probleem op te lossen.

 

In dit college wordt een aantal onderwerpen uit de analyse behandeld. De behandelde materie is zowel een voortzetting als een verdieping van VWO-stof. Ter sprake komen onder meer limieten, continuiteit, differentiaalrekening met toepassingen, en andere onderwerpen als de tijd dat toelaat.

Dit vak is een vervolg op het college Algoritmiek. Het leren ontwerpen en begrijpen van algoritmen staan hier centraal. Je leert data handig structureren en representeren. In dit vak verkrijg je inzicht in het gebruik van standaard datastructuren en bijbehorende algoritmen, en leer je abstract denken.

In dit vak maak je kennis met discrete wiskundige structuren die van algemeen belang zijn voor de informatica en leer je omgaan met formalisaties, abstracties en bewijstechnieken. Het geeft je een wiskundige basis die bij veel informaticavakken impliciet of expliciet als voorkennis wordt verondersteld.

In dit vak leer je over de basisprincipes, technieken en bouwstenen die worden gebruikt voor het ontwerpen van moderne digitale systemen (zoals controllers, processors, computers, enz.). Meer specifiek komen de volgende onderwerpen aan bod: digitale systemen en informatie, getallensystemen, binaire rekenkundige bewerkingen, decimale en alfanumerieke codes, Booleaanse algebra, gecombineerde logische circuits, logische functies en circuits, rekenkundige functies en circuits, sequentiële circuits, geheugenbasics, registers en Registreer overdrachten, Computer Design Basics.

Dit vak geeft een inleiding tot het vakgebied van de wiskundige logica door de syntaxis en semantiek van de propositielogica en van de rijkere taal van de predikaatlogica voor te stellen. Het doel is om de bovenstaande logica's te beschrijven en te onderzoeken door middel van eindige methoden, en om studenten te trainen in het formaliseren van specificaties en in het verifiëren van eigenschappen van systemen.

In dit vak leer je hoe je onderzoek kunt doen, en hoe de resultaten hiervan gepresenteerd worden. Bij de colleges worden onderwerpen als het opzetten van een onderzoek, plagiaat, en presenteren in woord en geschrift, behandeld. Tijdens het semester worden (eigen) opgaven gebruikt van andere vakken, zoals Programmeertechnieken, Kunstmatige intelligentie en Operating systemen, en wordt de aanpak daarvan systematisch bestudeerd (1). In het bijzonder worden hier een onderzoeksvoorstel en een ontwerp voor een experiment gemaakt. Ook het vak Statistiek speelt hierbij een rol.

Bekijk alle vakken van de specialisatie Informatica
Bekijk alle vakken van de specialisatie Bioinformatica
Bekijk alle vakken van de specialisatie Informatica & Economie

Hoe vul jij je keuzeruimte in?

Waar je later terecht komt, hangt af van de richting die je kiest. Het eerste jaar van je studie, de propedeuse ligt vast: je krijgt een inleiding in het vakgebied. Je specialiseert je vanaf het derde jaar. In je derde jaar heb je een vrije keuzeruimte die zelf kunt invullen met keuzevakken, een minor, een stage of studeren in het buitenland.

Van je keuzeruimte mag je 30 studiepunten besteden aan keuzeruimte en invullen met een minor. Dat is een thematisch samenhangend vakkenpakket buiten je hoofdopleiding. Met een minor kun je eigen accenten geven aan je opleiding of je opleiding verbreden. Denk bijvoorbeeld aan een pakket ingevuld met vakken uit een talenstudie of uit de rechtenstudie.
Lees meer over minoren

Een studieperiode in het buitenland is de kans om je horizon te verbreden. Specialistische kennis die in Leiden niet voorhanden is, vind je soms wel bij een universiteit in het buitenland. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.