Universiteit Leiden

nl en

Geneeskunde (BSc)

De selectie in 6 stappen

Hieronder lees je wat de selectie inhoudt en welke stappen je moet volgen. Let goed op de deadlines.

Stap 1: Aanmelden in Studielink

Je kunt je vanaf 1 oktober 2023 tot en met 15 januari 2024 aanmelden in Studielink voor de selectie Geneeskunde in Leiden.

Heb je vragen over Studielink? Raadpleeg dan de ‘Ik heb een vraag’ pagina van Studielink.

Stap 2: Aanleveren routeverklaring

Alle kandidaten moeten een routeverklaring uploaden in uSis, dus route A- én B-kandidaten.

Lees meer hierover op de pagina Aanleveren routeverklaring en cijfers.

Stap 3: Uploaden 5vwo-overgangscijfers, aanvraag faciliteiten bij functiebeperking en eventueel indienen toelatingsverzoek

Deze stap bestaat uit drie onderdelen. In onderstaande uitklapvensters lees je precies welke handelingen je moet volgen. Onderstaande stappen moeten uiterlijk 31 januari 2024 zijn afgerond.

Alleen indien je in mei 2024 het volledige VWO eindexamen doet (profiel Natuur & Gezondheid mét natuurkunde of  profiel Natuur & Techniek mét biologie) upload je, naast de routeverklaring, ook een 5vwo-overgangscijferlijst (upload ook in uSis). Je gebruikt hiervoor het volgende cijferformat: format 5 vwo cijferlijst middelbare scholen. Het gaat om de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde wiskunde A of B, Nederlands en Engels. Voor uitleg: Instructies voor het aanleveren van de routeverklaring en evt. cijfers.

Let op: De routeverklaring én de 5vwo-overgangscijfers moeten uiterlijk 31 januari 2024 zijn ingeleverd, (zie Instructies voor het aanleveren van documenten in uSis; Je ontvangt na aanmelding in Studielink de inloggevens voor uSis).

Een toelatingsverzoek indienen kan uiterlijk 31 januari 2024 (voor kandidaten met afwijkende vooropleiding).
Alleen de kandidaten met een andere vooropleiding of ontbrekend vak moeten een toelatingsverzoek indienen.

Check of jij een toelatingsverzoek moet indienen en kijk goed na hoe je dit moet indienen.

Uiterlijk 31 januari 2024: aanvragen bij extra faciliteiten i.v.m. functiebeperking, bv. dyslexie.

Stap 4: Eerste selectieronde

Op 9 februari 2024 maak je de capaciteitentest en de persoonlijkheidstest. Alle informatie over de eerste selectieronde vind je op de pagina Eerste selectieronde: capaciteitentest en persoonlijkheidstest.

Stap 5: Tweede selectieronde

Maximaal 500 kandidaten gaan door naar de tweede selectieronde. De tweede ronde op vrijdag 8 maart 2024 is een onderwijsdag. Je zult hier een indruk krijgen van hoe een dag van de opleiding Geneeskunde eruit ziet. De dag zal starten met een drietal hoorcolleges (hiervoor ontvang je vlak van tevoren beperkt studiemateriaal ter voorbereiding). Vervolgens worden de studiestof en de colleges in groepjes uitgewerkt. De dag wordt afgesloten met een eindtoets. 

Alle informatie hierover vind je op de pagina Tweede selectieronde: hoorcolleges, werkgroepen en eindtoets.

Stap 6: Eindscore en plaatsing

Vanaf 15 april 2024 kun je in Studielink je rangnummer zien en of je een plaats aangeboden krijgt of niet. Op 15 april ontvang je ook een toelichting op je selectiescore.

Ranking

Na de tweede selectieronde wordt de ranking vastgesteld (op 15 april). De cijfers (route A) of de capaciteitentest (route B) tellen voor 50% mee, de tweede selectieronde telt ook voor 50% mee. 

Plek accepteren in Studielink

Wordt jou een plaats aangeboden? Dan heb je twee weken de tijd om deze in Studielink te accepteren. Als je dit niet doet komt de plaats te vervallen. Je inschrijving is pas definitief als je alle gevraagde documenten hebt aangeleverd en het collegegeld is betaald voor de officiële startdatum van je bacheloropleiding of een betalingsovereenkomst is afgesloten. Door je betaalgegevens in te vullen, laat je aan ons weten of je betaalt via een ‘digitale machtiging’ (zodat wij het collegegeld van je rekening af kunnen schrijven), of ‘betaling op andere wijze’ (bijvoorbeeld door zelf het collegegeld over te maken). Zorg dat je de betaling hebt gedaan voor start van het collegejaar, anders kan je niet starten.

Is je rangnummer te hoog en heb je geen plaats aangeboden gekregen? Er bestaat een kans dat dit alsnog gebeurt, als een andere student zijn plaats weigert of niet accepteert. In dat geval ontvang je een mail van Studielink.

Tijdspad en deadlines

Het tijdspad inclusief deadlines vind je hier.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.