Universiteit Leiden

nl en

Geneeskunde (BSc)

Aanleveren routeverklaring en cijfers

Zodra je je hebt aangemeld bij Studielink, krijg je een account voor uSis, het registratiesysteem van de Universiteit Leiden. Dit account heb je nodig voor het uploaden van de gevraagde documenten.

Meer informatie over hoe je werkt met het registratiesysteem uSis vind je in de Instructies voor het aanleveren van documenten in Usis

ALLE kandidaten moeten de routeverklaring inleveren. Hierin geef je aan onder welke route je valt (A, B, of 8+). De kandidaten van route A en 8+ leveren ook de SE-cijfers in, uiterlijk 31 januari 2023.

Indien de routeverklaring en de cijfers op 31 januari 2023 niet zijn ingeleverd, voldoe je niet aan de voorwaarden van deelname aan de selectie en word je uitgesloten van deelname aan de selectie.

Open het formulier routeverklaring vul het in en klik op verzenden.

Je ontvangt per e-mail een bevestiging van het ingevulde formulier. Upload dit formulier in uSis, het universitair registratiesysteem, zie instructies. 

Kandidaten route A: scan het gewaarmerkte afschrift van je 6vwo SE-cijfers (met 1 decimaal), met peildatum 13 januari 2023 (cijfers behaald tot en met 12 januari)Het afschrift van je 6vwo SE-cijfers moet zijn voorzien van een datum en handtekening van docent of decaan van de school. De instructies over het uploaden van je cijfers vind je hier.

Controleer op leesbaarheid en sla het document op, met de naam: Achternaam_kandidaatnummer_6vwo-secijfers. Dus bv. Jansen_2387655_6vwo-secijfers. Upload het afschrift van je 6vwo SE-cijfers via https://usis.leidenuniv.nl/  in uSis.(via achtereenvolgend de tegels ‘Aanmelding opleiding’ en ‘Selectie en Plaatsing’.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.