Universiteit Leiden

nl en

Geneeskunde (BSc)

Over de opleiding

Tijdens de bachelor Geneeskunde leer je hoe het lichaam van de mens werkt. Je doorgrondt ziektemechanismen en werkt toe naar patiëntproblemen. Daartoe ontwikkel je vaardigheden als klinisch redeneren, professioneel handelen en samenwerken.

Jishnu Malgie

Tweedejaars student Geneeskunde

Jishnu Malgie

“In mijn eerste jaar leerde ik veel. Het ging over de gezonde werking van het menselijk lichaam. In de snijzaal leerden we de anatomie van de mens. Op een echt lichaam zie je pas hoe het eraan toe gaat.”

Onno Meijer

Opleidingsdirecteur en docent Geneeskunde

Onno Meijer

“Een aankomend arts wil weten wat er bekend is, maar wij willen ook dat studenten zich bewust zijn van het feit dat er nog heel veel onbekend is en de wetenschap zich steeds ontwikkelt.”

Opbouw van de opleiding

 • In de eerste blokken bestudeer je de basale cellulaire en moleculaire processen, de latere blokken gaan in op processen op het niveau van organen en orgaansystemen. Er is meteen in het eerste jaar al veel aandacht voor professioneel gedrag in de lijn beroepsvorming en voor academische, wetenschappelijke vorming.
 • Je bestudeert
  • hoe het menselijk lichaam in elkaar zit
  • ziektes
 • Je maakt kennis met medische literatuur en hoe je informatie zoekt en gebruikt.
 • Je ervaart wat het is om in de gezondheidszorg te werken door:
  • een zorgstage aan het begin van je studie 
  • patiëntdemonstraties
  • het bespreken van patiëntproblemen
 • Je leert systematisch te kijken naar de communicatie tussen dokters en patiënten en wat daarbij goed en fout gaat.
 • Je begint met (Engelstalige) blokken die je vertrouwd maken met de belangrijkste ziektemechanismen, zoals ontsteking en nieuwvorming, medische problemen en ziektebeelden.
 • Je behandelt daarnaast een aantal vraagstukken omtrent:
  • Bewegen
  • Buik
  • Borst en nier
  • Psychisch functioneren
 • Je start dit jaar met een keuzeprogramma, een halve minor. Je kunt deze ruimte gebruiken om je te verdiepen in een onderzoeksveld waar het LUMC internationaal bekend om staat, of zelf naar het buitenland gaan.
 • Je gaat verder met de vraagstuk georiënteerde onderwijsblokken:
  • Kijken denken doen
  • Academische en wetenschappelijke vorming
  • Voortplanting en vroege levensfase
  • Late levensfase
  • Spoedeisende zorg
  • Vraagstukken in de praktijk 
 • Je oefent volop klinische vaardigheden, die passen bij de patiëntproblemen die je bestudeert, zoals het afnemen van een anamnese (ziektegeschiedenis) en lichamelijk onderzoek.

Onderwijsvormen

Het onderwijs is opgedeeld in blokken van gemiddeld zes weken. Elk blok is opgebouwd rond een centraal thema.

Je hebt een mix aan werkvormen: colleges, werkgroepen, practica en patiëntcontact wisselen zelfstudie en e-learnings af.

Er zijn veel tussentijdse toetsen, zodat je weet of je de stof goed verwerkt. Aan het einde van elk blok heb je een eindtoets, die samen met de deeltoetsen je eindcijfer bepaalt. Elk jaar doe je vier voortgangstoetsen. Hiermee houd je je eigen voortgang in de gaten.

Studiebegeleiding

Als student Geneeskunde krijg je begeleiding en hulp van studieadviseurs.

Elke eerstejaars bachelorstudent Geneeskunde is ingedeeld in een mentorgroep van ongeveer 15 studenten die begeleid wordt door een hogerejaars studentmentor. Tijdens de hele bachelor bestaat er daarnaast een individueel begeleidingstraject door een docentcoach.

Voor algemene studietips, persoonlijke problemen en bijzondere studieomstandigheden kun je terecht bij de Universiteit Leiden. Zij hebben een webomgeving ingericht met Begeleiding en Advies voor studenten.

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden