Universiteit Leiden

nl en

Geneeskunde (BSc)

Premaster Geneeskunde

Per 1 september 2024 heeft de opleiding Geneeskunde in het LUMC 20 Premaster-instroomplaatsen beschikbaar. Ben je geselecteerd dan start je per 1 september 2024 met het voltijds Premasterprogramma. Kandidaten met een bachelor Klinische Technologie uit Delft nemen deel aan de reguliere selectieprocedure van de Premaster Geneeskunde in Leiden, maar volgen een op deze doelgroep aangepast Premastertraject in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor deze groep zijn per 1 september 2024 additioneel 20 Premasterplaatsen beschikbaar.

Programma Premaster

 • Vanaf september 2024: introductieprogramma van 10 weken, met essentiële onderdelen van de vakken van jaar 2 van de bachelor Geneeskunde. Voltijds, 15 EC. 
 • Vanaf november 2024: regulier onderwijsprogramma van jaar 3 van de bacheloropleiding Geneeskunde. Voltijds, 45 EC. We verwachten dat je dit Premasterprogramma uiterlijk augustus 2025 afrondt.
 • Na afronding ontvang je een verklaring waarmee je per 1 september 2025 toegelaten wordt tot de masteropleiding Geneeskunde in Leiden. Je krijgt géén bachelordiploma Geneeskunde.

Je komt in aanmerking voor toelating tot de Premaster als je aan beide selectie-eisen voldoet:

1: Je voldoet op 15 januari 2024 aan de toelatingseisen voor de opleiding geneeskunde in Nederland. Dat betekent dat je in het bezit bent van een vwo-diploma met profiel N&G met natuurkunde, óf een vwo-diploma met profiel N&T met biologie.

2: Je bent in het bezit van een van de volgende universitaire bachelorsdiploma’s (op 1 september 2024 niet langer dan 5 jaar geleden afgerond), of behaalt dit diploma vóór 1 augustus 2024:

 • Een bachelorsdiploma van een Nederlandse instelling van wetenschappelijk onderwijs binnen het domein van de Gezondheidszorg. Het CROHO-register is hierin leidend. Hier vind je onder details, onder onderdeel, of de opleiding binnen domein Gezondheidszorg valt. De volgende opleidingen, ondanks dat ze onder domein Gezondheidszorg vallen, zijn GEEN toelaatbare opleidingen: European Public Health en Medische Informatiekunde.
 • Een bachelorsdiploma van een Nederlands University College (liberal arts and sciences) met een major in sciences).
 • Een bachelorsdiploma aan de Hogeschool binnen de bacheloropleiding Verpleegkunde en Fysiotherapie (vwo-diploma moet wel behaald zijn).
 • Een bachelorsdiploma aan de Universiteit binnen de bacheloropleiding Bio-Farmaceutische wetenschappen.

Ps: Studeer je Geneeskunde aan een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit? Dan word je niet toegelaten tot het Premastertraject.

Kandidaten van de bacheloropleiding Klinische Technologie Delft nemen deel aan de reguliere selectieprocedure van de Premaster Geneeskunde in Leiden maar volgen een op deze doelgroep aangepast Premastertraject. Conform de afspraken gemaakt binnen het samenwerkingsverband Medical Delta van de Technische Universiteit Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden (LUMC) zijn voor dit specifieke traject 20 (andere) plekken beschikbaar. Na afloop van het Premastertraject vervolg je de Master Geneeskunde aan de Universiteit Leiden (LUMC) in Leiden of aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal (als je een non-native speaker bent, is minimaal een certificaat NT2, niveau II vereist).
 • Je bent aantoonbaar gemotiveerd voor het beroep van arts en aantoonbaar geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek.
 • Je bent communicatief vaardig en beschikt over de juiste basisattitude om tot een goed clinicus te worden opgeleid.
 • Je bent academisch vaardig.
 • Je bent bereid en gewend hard te werken; blijkend uit studieresultaten en studievoortgang in de huidige bachelor opleiding.

Heb je al een masterdiploma in het domein Gezondheidszorg behaald dan moet je er rekening mee houden dat je voor de masterfase Geneeskunde het instellingscollegegeld moet betalen. Informatie over de hoogte van dit collegegeld vind je op de website van de Universiteit Leiden.

Let op:

Kandidaten die al Geneeskunde aan een universiteit in Nederlandse of in het buitenland studeren of hebben gestudeerd komen niet in aanmerking voor deelname aan dit programma.  

Je mag maximaal tweemaal deelnemen aan de selectieprocedure voor de Premaster geneeskunde van het LUMC.

Toelatingsprocedure

De organisatie behoudt zich het recht om, indien noodzakelijk, wijzigingen aan te brengen in de hier beschreven procedures. 

Voldoe je aan beide toelatingseisen en wil je deelnemen aan de selectieprocedure voor het Premastertraject?

Meld je tussen 15 november 2023 en 15 januari 2024 aan via het online Aanmeldingsformulier voor de Premaster Geneeskunde en upload hierbij de volgende documenten:

 • Motivatiebrief (zie toelichting)
 • Aanbevelingsbrief vanuit de bacheloropleiding die je nu volgt of net gevolgd hebt (zie toelichting)
 • Curriculum Vitae
 • Kopie paspoort of ID-kaart (gebruik de KopieID app)
 • Gewaarmerkte kopie van je Vwo-diploma en cijferlijst / Uittreksel van beiden uit het diplomaregister DUO
 • Gewaarmerkte kopie van je bachelor diploma en cijferlijst of een uittreksel van beiden uit het diplomaregister DUO. Rond je je bachelor in de zomer van 2024 af dan volstaat een cijferlijst afgegeven en ondertekend door je opleiding naast een overzicht van het volledige studieprogramma van je bacheloropleiding.

Je ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging nadat alle documenten zijn geüpload. Onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen evenals aanvragen ontvangen per mail of post. Aanmeldingen ingediend onder vermelding van een andere bachelorsopleiding worden niet in behandeling genomen.

Toelichting motivatiebrief

Schrijf een motivatiebrief in het format ‘personal statement’.
 

Uit je brief moet duidelijk naar voren komen waarom jij geselecteerd zou moeten worden voor de Premaster Geneeskunde aan het LUMC. Een personal statement is anders dan een CV, want het draait niet om je prestaties. Het gaat erom dat je kunt uitleggen waarom jij Geneeskunde wilt studeren. Wat onderscheidt jou? En waarom zou je geschikt zijn om in Leiden te studeren? Wat zijn je verwachtingen ten aanzien van de studie en het beroep? Waarom denk je geschikt te zijn om arts te worden en aan welke punten moet je nog werken?

In je Personal Statement kun je verwijzen naar bijvoorbeeld ervaringen uit je studie of werk, interesses en hobby’s.

Toelichting aanbevelingsbrief

Een aanbevelingsbrief geeft ons inzicht in hoe anderen over jou denken. De aanbevelingsbrief laat je schrijven door iemand die jou kent vanuit je opleiding; die inzicht heeft en kan beoordelen wat jouw sterke kanten, je verbeterpunten en jouw academische kwaliteiten zijn. De aanbeveling is opgesteld op briefpapier van de instelling en voorzien van een handtekening. De persoon die de aanbevelingsbrief schrijft mag geen vriendschappelijke, familie- of zakelijke banden met je hebben. Je stuurt één aanbevelingsbrief mee.

Als je voldoet aan de toelatingseisen (zie boven), dan ontvang je begin februari 2024 een uitnodiging voor de kennistoets die op 23 februari 2024 digitaal plaatsvindt op de VU-campus in Amsterdam.

De kennistoets wordt afgenomen in samenwerking met het VUmc en vindt digitaal plaats op de VU-campus in Amsterdam. De kennistoets bestaat uit 100 tot 130 vragen over vakken die voor geneeskunde noodzakelijk zijn:

 • fysiologie van hart, nieren en longen
 • moleculaire en cellulaire processen (DNA/RNA/eiwitsynthese en genregulatie)
 • celbiologie & histologie
 • stofwisseling en biochemie van koolhydraten, eiwitten en vetten
 • anatomie en embryologie
 • histologie van weefsels
 • infectie en het afweersysteem, immunologie
 • hormonale regelsystemen, endocrinologie
 • Basisvakken: farmacologie, genetica, pathologie, epidemiologie en radiologie.

De vragen zijn afkomstig van toetsen van het eerste en tweede jaar van de bacheloropleidingen Geneeskunde van VUmc en LUMC. Kandidaten worden geadviseerd om vooral de betreffende kennis van de eigen vooropleiding op te frissen. Informatie over het onderwijs in jaar 1 en 2 van de opleiding geneeskunde in Leiden vind je hier.             

Kernboeken gebruikt in jaar 1 en 2 van de bacheloropleiding geneeskunde vind je hier. De score van de kennistoets bepaalt welke kandidaten doorgaan in de selectieprocedure, er zijn 40-50 plaatsen beschikbaar voor de tweede selectieronde.     

In de tweede helft maart en / of eerste helft april 2024 vindt de volgende selectieronde plaats. Deze ronde bestaat uit een gesprek op basis van je motivatiebrief (Personal Statement), CV en aanbevelingsbrief. Belangrijke aspecten zijn je affiniteit met de gezondheidszorg, je studievaardigheden, je communicatieve vaardigheden en je vermogen tot reflecteren en samenwerken. Een professionele attitude en professioneel handelen zijn belangrijk competenties van een arts. Ook je cijfers in je bachelor en of je op 1 augustus 2024 je bachelordiploma kunt afronden worden meegenomen.

Eind april 2024 krijg je bericht of je bij de kandidaten hoort die een plek aangeboden krijgen in de Premaster Geneeskunde in Leiden. Ben je niet toegelaten dan krijg je een bericht dat je óf op de wachtlijst wordt geplaatst óf dat je helaas niet verder meegaat in de procedure. Uiteindelijk worden 20 zij-instromers toegelaten voor de reguliere Premaster en 20 binnen de premaster voor studenten met een Bachelor Klinische Technologie Delft als vooropleiding. De eindbeoordeling wordt vastgesteld op grond van het persoonlijk gesprek, de uitslag van de kennistoets en of je vóór 1 augustus 2024 je bachelor kan afronden.

Ben je geselecteerd dan word je ingeschreven als Premasterstudent aan de Universiteit Leiden. Je betaalt dat jaar het wettelijk collegegeld en kunt gebruikmaken van het studentleenstelsel en het daaraan gerelateerde OV-product. De hoogte van het wettelijk collegegeld van 2024 - 2025 is nog niet bekend. Naast het collegegeld moet je rekening houden met de aanschaf van studieboeken oplopend tot € 2000. Deze boeken gebruik je ook in de masterfase geneeskunde.

Contact

Mail voor vragen over de premaster Geneeskunde naar premastergnk@lumc.nl.

Veelgestelde vragen

Je mag tweemaal deelnemen aan de selectieprocedure.

Ja, je mag je gelijktijdig voor meerdere selectieprocedures premaster inschrijven.

Nee, je kunt niet deelnemen met een andere vooropleiding dan aangegeven op de website.
Jaarlijks worden biomedisch gerelateerde bacheloropleidingen inhoudelijk beoordeeld en getoetst op geschiktheid als toelatinggevende vooropleiding voor ons premastertraject.

Afhankelijk van je vakkenpakket moet je certificaten op vwo-niveau halen voor de vakken wiskunde (A of B), scheikunde, natuurkunde en biologie. Je kunt deze certificaten halen via CCVX of Staatsexamens.

Houd er wel rekening mee dat je uiterlijk 15 juli 2024 moet voldoen aan de vooropleidingseisen en dat je de inhoud van de vakken goed beheerst voor de deelnamen aan de selectie. Zonder deze kennis  is de kans op een score die hoog genoeg is voor het vervolg van de selectieprocedure klein. 

Nee, voor jou geldt de selectieprocedure voor de reguliere kandidaten. Klinische Technologie is een joint-venture van TU Delft, Erasmus Rotterdam en Leiden Universiteit. Voor deze kandidaten geldt een andere regeling.

Nee, het Personal Statement schrijf je in het Nederlands. 

Ja, de aanbevelingsbrief mag in het Engels opgesteld zijn.

Nee, voor ons is je bacheloropleiding relevant, je kunt deze opleiding wel opnemen in je CV.

Nee, na afronding van je premastertraject krijg je een toelatingsbesluit voor de masterfase geneeskunde in Leiden.

Lees vooral je studieboeken van de basisvakken van jouw opleiding door. Informatie over het onderwijs in jaar 1 en 2 van de opleiding geneeskunde vind je in de e-gids.

Er zijn 40 plaatsen beschikbaar in de tweede ronde.

Ben je door naar de tweede ronde dan ontvang je aanvullende informatie over de gesprekken.

Maak een keuze welke plek het best bij je past en meld je zo snel mogelijk af bij je tweede keuze. 

Je betaalt het wettelijk collegegeld voor het premasterjaar. Daarnaast moet je rekening houden met ongeveer €2000 voor studieboeken voor dit jaar en de masterfase.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.