Universiteit Leiden

nl en

Economie, Bestuur en Management (BSc)

Over de opleiding

De specialisatie Economie, Bestuur en Management richt zich op bestuurlijk-economische vraagstukken. Economie, Bestuur en Management is een specialisatie binnen de bacheloropleiding Bestuurskunde. Bestuurskunde vormt de basis van het programma, economie versterkt het curriculum.

Als EBM’er heb je twee petten op. Die van bestuurskundige en van econoom. Tijdens de driejarige bacheloropleiding word je zowel getraind in de bestuurlijke kant van maatschappelijke vraagstukken als in de financieel-economische aspecten. Verder daagt Economie, Bestuur en Management je uit om economisch te denken.

Hieronder verstaan we dat je consistent kunt redeneren en beleidsoplossingen kunt formuleren op basis van solide empirische (data) analyses. Je combineert deze economische methoden met inzichten vanuit vakgebieden als publiek management, politicologie en recht.

Opbouw programma van de specialisatie Economie, Bestuur en Management

Economie, Bestuur en Management is een track binnen de bacheloropleiding Bestuurskunde. De basis van de studie is voor alle Bestuurskundestudenten hetzelfde. 2/3e deel volgen studenten gemeenschappelijk. 1/3e deel van de vakken verschilt per specialisatie (Economie, Bestuur en Management, Digitalisering, Data en Governance of Beleid, Bestuur en Organisatie).

Net als de bacheloropleiding Bestuurskunde duurt Economie, Bestuur en Management drie jaar. Je krijgt een mix van ongeveer 60% Bestuurskundevakken en 40% Economievakken. Bestuurskundevakken zijn onder andere Organisatietheorie en Publiek Management. De economiekant heeft vakken als Beleidseconomie, Sociaal-Economisch Beleid en Economie van de Publieke Sector. De vakken Economie, Bestuur en Management I en II verbinden beide vakgebieden.

Indeling van je opleiding

  • Het academisch jaar heeft 2 semesters van elk 2 blokken.
  • Een blok bestaat uit 3 vakken.
  • De basis van de studie is voor alle Bestuurskundestudenten hetzelfde, met vakken als Publiek Management, Politicologie, Recht en Beleid. Daarnaast leer je de beginselen van sociaalwetenschappelijk onderzoek en bestuurskundige vaardigheden om theorie in praktijk te brengen.
  • Een deel van de vakken verschilt per specialisatie. Economie, Bestuur en Management vormt de brug tussen de klassieke Bestuurskunde en de pure Economie en houdt zich bezig met beleidseconomie.
  • Per week heb je gemiddeld 13 contacturen voor colleges en werkgroepen. Daarnaast plan je tijd in voor zelfstudie.

In het propedeusejaar krijg je een goede basis. Je begint met inleiding in de micro- en macro economie, leert hoe openbaar bestuur in elkaar steekt en krijgt inzicht in de wisselwerking tussen Bestuurskunde en Economie. Ook kijk je vanuit economisch perspectief naar maatschappelijke thema’s, zoals het pensioensysteem, de zorg en functioneren van de Europese Unie.

Na je eerste jaar ga je je verdiepen in economie, openbaar bestuur en management. Dat betekent dat je inzicht krijgt in de rol van de overheid in de economie, publieke uitgaven versus belastingen en de macro-economie. In het tweede jaar komt het kernvak ‘Economie, Bestuur en Management’ weer terug. Je doet in kleine groepjes onderzoek naar een economisch-bestuurlijk vraagstuk. De onderzoeksresultaten presenteer je in een paper en een mondelinge presentatie. In de tweede helft van het jaar leer je over de bestuurlijk-economische verhoudingen tussen gemeenten, provincies, rijksoverheid en in het bijzonder de Europese Unie.

Het jaar begint met vrije keuzeruimte van een half jaar keuzeruimte om je te verdiepen in een vakgebied. Bijvoorbeeld door een minor te volgen, een stage te lopen in Den Haag of in het buitenland te studeren bij een van de partneruniversiteiten. Daarnaast doe je onderzoek naar economisch beleid en leer je om de kunst van het strategisch denken toe te passen op politieke en bestuurlijke besluitvorming in het vak ‘Economische Theorie van Politiek’. Aan het einde van het jaar schrijf je een scriptie.

Joost Mertens

Student Economie, Bestuur en Management

Joost Mertens

''Vooral de combinatie van verschillende disciplines van waaruit je een maatschappelijk onderwerp bekijkt spreekt me aan. Op de middelbare school had ik al wat met economie, maar het leuke aan deze economische track van Bestuurskunde vind ik dat het gecombineerd wordt met andere vakgebieden, wat het heel divers maakt. Zo krijgen we rechtenvakken, maar bijvoorbeeld ook bestuurskundige vakken over beleidsvoering. Een aantal vakken wordt ook gedeeld met de BBO track, zoals Inleiding Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek en Statistiek.''

Onderwijsvormen

Het academisch jaar heeft 2 semesters van elk 2 blokken. Per week heb je gemiddeld 13 ‘contacturen’, oftewel fysieke college-uren. Tijdens de contacturen volg je hoor- en werkcolleges. De overige tijd heb je hard nodig om te studeren. Zelfstandig of samen met medestudenten bereid je werkgroepen, colleges of practica voor. Je gaat erop uit voor onderzoek, interviewt professionals uit het werkveld of neemt deel aan een simulatie.

De bacheloropleiding is kleinschalig en persoonlijk; je wordt intensief begeleid door een vaste docenttutor en studentmentor. Wij dagen je met vernieuwend onderwijs uit om academische en professionele vaardigheden ‘spelenderwijs’ aan te leren. Sommige blokken worden afgesloten met een traditioneel tentamen, maar het kan ook een groepsopdracht zijn of een individuele, creatieve opdracht. Een vlog of podcast bijvoorbeeld. Meteen in het eerste jaar bestudeer je actuele kwesties en ontrafelt ze op interactieve wijze in groepsverband. Je versterkt je presentatievaardigheden, gaat debatteren, en je doet mee aan simulaties. Natuurlijk komt er klassiek papierwerk aan te pas. Maar we zoeken altijd naar aansluiting met de moderne werkpraktijk. Je gaat erop uit! Bezoek de Tweede Kamer, rechtbanken, ministeries, neem interviews af in het werkveld… de echte wereld als outdoor-collegezaal.

Hoorcolleges

In hoorcolleges presenteren gedreven docenten de leerstof en leggen verbindingen met de actualiteit en (hun eigen) wetenschappelijk onderzoek. De colleges zijn interactief en vragen actieve participatie. Per blok wordt er een aantal gastcolleges gehouden door mensen uit de praktijk.

Werkcolleges

Werkcolleges volg je met ongeveer 20 tot 25 studenten. De docent gaat dieper in op de stof van het hoorcollege. Je levert een actieve bijdrage door standpunten in te nemen, te discussiëren, te onderhandelen en presentaties te geven. Zo train je vanzelf je academische vaardigheden. Met andere studenten werk je aan onderzoeksopdrachten.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Studiebegeleiding

De bacheloropleiding is kleinschalig en persoonlijk. Zo volg je werkgroepen met niet meer dan vijfentwintig studenten. Daarnaast krijg je in het kader van het mentoraat een jaar lang intensieve begeleiding van een studentmentor en docenttutor. Tijdens wekelijkse bijeenkomsten in het eerste semester wordt je wegwijs gemaakt binnen de universiteit en leer je academische vaardigheden aan. Daarnaast leer je elkaar ook beter kennen via de sociale activiteiten, die vaak een link hebben met het studieprogramma of Den Haag/ Leiden. Voor praktische vragen kan je altijd terecht bij je studentmentor en de docenttutor kan je verder adviseren over studie-inhoudelijke zaken. Kortom, het mentoraat geeft je een goede start en landing binnen zowel het studieprogramma als de universiteit! Ervaren studieadviseurs helpen bij studie- of persoonlijke omstandigheden. In het tweede en derde jaar krijg je begeleiding bij het opstellen van je studieplan

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.