Universiteit Leiden

nl en

Economie, Bestuur en Management (BSc)

Over de opleiding

De specialisatie Economie, Bestuur en Management richt zich op bestuurlijk-economische vraagstukken. Je volgt colleges in verschillende vakgebieden voor een brede kijk op complexe problemen. Niet alleen voor beleidsvorming, ook de organisatie en uitvoering boeien je.

Opbouw programma van de specialisatie EBM

Net als de bacheloropleiding Bestuurskunde duurt EBM drie jaar. Je krijgt een mix van ongeveer 60% Bestuurskundevakken en 40% Economievakken. Bestuurskundevakken zijn onder andere Organisatietheorie en Publiek Management. De economiekant heeft vakken als European Economic Integration, Financial Management en Management I en II. De kernvakken Economie, Bestuur en Management I en II verbinden beide vakgebieden.

In het propedeusejaar krijg je een goede basis. Je begint met de Inleiding Economie, leert hoe openbaar bestuur in elkaar steekt en krijgt inzicht in de integratie van Bestuurskunde en Economie. Ook ga je vanuit economisch perspectief naar maatschappelijke thema’s kijken, zoals het pensioensysteem, de zorg en economische Europese integratie.

Na je eerste jaar ga je je verdiepen op het gebied van economie, openbaar bestuur en management. Dat betekent dat je inzicht krijgt in publieke uitgaven en de macro-economie. In het tweede jaar komt het kernvak ‘Economie, Bestuur en Management’ weer terug. Je doet in kleine groepjes onderzoek naar een bepaald economisch-bestuurlijk vraagstuk. De onderzoeksresultaten presenteer je in een paper en een mondelinge presentatie. In de tweede helft van het jaar leer je over de bestuurlijk-economische verhoudingen tussen gemeenten, provincies, rijksoverheid en in het bijzonder de Europese Unie.

In het derde jaar heb je een half jaar keuzeruimte om je te verdiepen in een vakgebied. Bijvoorbeeld door een minor te volgen,  stage te lopen of in het buitenland te studeren bij een van de partneruniversiteiten. Daarnaast leer je onderzoek te doen naar sociaal-economisch beleid en bestudeer je de relaties tussen organisaties en werknemers in het vak Human Resource Management. Aan het einde van het derde jaar schrijf je een bachelorscriptie.

Joost Mertens

Student Economie, Bestuur en Management

Joost Mertens

''Vooral de combinatie van verschillende disciplines van waaruit je een maatschappelijk onderwerp bekijkt spreekt me aan. Op de middelbare school had ik al wat met economie, maar het leuke aan deze economische track van Bestuurskunde vind ik dat het gecombineerd wordt met andere vakgebieden, wat het heel divers maakt. Zo krijgen we rechtenvakken, maar bijvoorbeeld ook bestuurskundige vakken over beleidsvoering. Een aantal vakken wordt ook gedeeld met de BBO track, zoals Inleiding Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek en Statistiek.''

Onderwijsvormen

Het academisch jaar heeft 2 semesters van elk 2 blokken. De basis van de studie is voor alle Bestuurskundestudenten hetzelfde. 2/3 volgen studenten gemeenschappelijk. 1/3 deel van de vakken verschilt per specialisatie (BBO of EBM).

Contacturen en zelfstudie

Per week heb je gemiddeld 12 ‘contacturen’, oftewel fysieke college-uren. Tijdens de contacturen volg je hoor- en werkcolleges. De overige tijd heb je hard nodig om te studeren. Zelfstandig of samen met medestudenten bereid je werkgroepen, colleges of practica voor. Of je zit te blokken voor tentamens. Soms ben je op pad voor onderzoek.

Hoorcolleges

Gedreven docenten presenteren de leerstof en leggen verbindingen met de actualiteit en (hun eigen) wetenschappelijk onderzoek. Hoorcolleges volg je met 20 tot maximaal 250 studenten. In de kleine werkgroepen verwachten we actieve studenten. De groepen bestaan hier uit 15-20 studenten.

Werkcolleges

Je zit in een groep van ongeveer 20 studenten. De docent gaat dieper in op de stof van het hoorcollege. Je levert een actieve bijdrage door standpunten in te nemen, te discussiëren, te onderhandelen en presentaties te geven. Zo train je vanzelf je academische vaardigheden.  Per blok wordt er een aantal gastcolleges gehouden door mensen uit de praktijk.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Studiebegeleiding

We helpen je op meer manieren de studie succesvol te doorlopen. Twee jaar lang krijg je intensieve begeleiding van een ervaren docent-mentor. Deze helpt je bij vragen als ‘hoe kan ik het best studeren’ en ‘hoe bereid ik me voor op mijn toekomst’. De studieadviseur van de opleiding helpt je bij eventuele drempels bij de studie of persoonlijke omstandigheden. In het tweede en derde jaar krijg je steun bij het opstellen van  je studieplan.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.