Universiteit Leiden

nl en

Economie, Bestuur en Management (BSc)

Na je studie

Als EBM’er kun je op veel plekken terecht komen. Je bent een interessante kandidaat voor functies in een omgeving waar beleidsplannen een financieel-economisch aspect hebben. Denk bijvoorbeeld aan een ministerie, als onderzoeker bij een universiteit of als consultant.

Wat weet je en kun je na je bachelordiploma?

Als afgestuurd EBM-bestuurskundige heb je een goede kijk op de economische kant van bestuur. Je kunt problemen opsporen en mogelijke oplossingen toetsen op haalbaarheid. Niet alleen beleidsvorming heeft jouw aandacht, ook het managen van de uitvoering ervan. Bovendien ben je een onafhankelijk, kritisch denker en kun je je gedachten goed verwoorden.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Toekomstperspectief

Er is een grote vraag naar mensen die verstand hebben van economie, bestuur én management. Die combinatie is vrij uniek. Je kunt na EBM aan de slag in veel verschillende beleids- en managementfuncties, zowel in de (semi-)publieke als private sector. Een greep uit mogelijke werkgevers:

 • Het Ministerie van Economische Zaken of Algemene Rekenkamer
 • Gemeentelijke  financiële dienstverlening
 • Organisaties in de gezondheidszorg
 • Toezichthouders en regelgevende instanties zoals Autoriteit Financiële Markten (AFM) of De Nederlandsche Bank
 • Bedrijven met een link naar de publieke sector zoals een advieskantoor als PwC Consulting
 • Bij een universiteit als onderzoeker of docent

Mathijs van de Waardt

Beleidsadviseur Ministerie van Economische Zaken

Mathijs van de Waardt

''Het ene moment zit ik met accountants aan tafel en is het handig dat ik weet hoe financiële processen binnen de overheid werken, en het andere moment praat ik met juristen en komt mijn kennis van de Algemene wet bestuursrecht goed van pas. Dankzij de opleiding kan ik over allerlei vakgebieden in de basis meepraten.''

Vanuit mijn interesse voor politiek en maatschappelijke vraagstukken ben ik in 2002 Bestuurskunde én Politicologie gaan studeren. In het eerste jaar had ik een toekomst voor ogen in het openbaar bestuur, maar vier jaar later was mijn blik veel breder geworden. Uiteindelijk vond ik na mijn afstuderen vrij makkelijk een baan in de adviessector: eerst heb ik ervaring opgedaan bij een groot consultancykantoor, en daarna heb ik enkele jaren bij een kleiner kantoor gewerkt. In 2012 maakte ik de overstap naar het ministerie van Economische Zaken, waar ik nog altijd met veel plezier werk.

Belangen

Als beleidsadviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (een directoraat-generaal van het ministerie) coördineer ik samen met mijn team de besteding van geld uit de Europese structuur- en landbouwfondsen in Nederland. Wij zorgen ervoor dat de Nederlandse systemen zijn ingericht conform de Europese regelingen en wij declareren de subsidiegelden in Brussel. Dat betekent dat ik rekening moet houden met allerlei belangen: van politici, maar bijvoorbeeld ook van ondernemers, financiers en gemeenten. De opleiding Bestuurskunde heeft mij inzicht gegeven in de achtergrond van dergelijke belangen en de werking van beleidsprocessen.

Breed karakter

Als je bestuurskunde hebt gestudeerd, ben je breed inzetbaar. Ik denk dat bestuurskundigen daarom ook zo gewild zijn op de arbeidsmarkt. Je krijgt van allerlei disciplines basiskennis mee: van politicologie, maar bijvoorbeeld ook van recht, sociologie en economie. Voor mij komt die veelzijdigheid van de opleiding goed van pas. Het ene moment zit ik met accountants aan tafel en is het handig dat ik weet hoe financiële processen binnen de overheid werken, en het andere moment praat ik met juristen en komt mijn kennis van de Algemene wet bestuursrecht goed van pas. Dankzij de opleiding kan ik over allerlei vakgebieden in de basis meepraten.

Ervaring

Tijdens de bacheloropleiding krijg je de mogelijkheid om jezelf breed te oriënteren en te ontdekken wat je leuk vindt, om daar in je masteropleiding mee door te gaan. Zelf koos ik voor de master European governance, een specialisatie die mij heeft geleerd hoe Europa werkt en wat de rollen zijn van de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement.

Daarnaast biedt de opleiding alle ruimte om ook naast de studie actief te zijn, bijvoorbeeld als bestuurslid van een studie- of studentenvereniging. Je begrijpt de studie beter als je zelf plaatsneemt in een bestuur, verantwoordelijkheden draagt en rekening moet houden met verschillende belangen. Het leuke is dat je studenten Bestuurskunde in allerlei bestuursfuncties in Leiden terug ziet. Dat geldt trouwens net zozeer voor alumni van de opleiding: die kom je ook overal tegen.

Laurie Grasmeijer

Wat heeft Laurie Grasmeijer aan haar studie gehad?

Laurie Grasmeijer

"In mijn werk zie ik de link met bestuurskunde duidelijk terug. Thema's in relatie tot het openbaar bestuur of de politiek-bestuurlijke context spelen zich nu voor mijn ogen af. Dat maakt het werk heel erg leuk"

Loopbaanbegeleiding

De Career Services van de Universiteit Leiden organiseert verschillende activiteiten om je voor te bereiden op je toekomstige carriere:

 • Individueel loopbaanadvies. Wat is er mogelijk? Wat past bij mij? Hoe kom ik daar?
 • CV check
 • Workshops en trainingen, zoals ‘Netwerken & LinkedIn’, ‘CV & sollicitatiebrieven schrijven’ of ‘Drijfveren’.
 • Stagemarkt
 • Facultair Career Event
 • Bedrijfsbezoeken 
 • Career Colleges met praktijkverhalen van alumni

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.