Universiteit Leiden

nl en
Foto: moerschy | Pixabay

Leidse wetenschappers en SEO Economisch Onderzoek onderzoeken financiering faillissementscurator

Leidse onderzoekers van de afdelingen ondernemingsrecht en bedrijfswetenschappen gaan in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het WODC van start met een onderzoek naar de financiering van de faillissementscurator.

Een faillissement betekent per definitie een gebrek aan financiële middelen. Per faillissement blijft er gemiddeld 582.000 euro aan onbetaalde schuld achter, waarvan 109.000 euro aan belasting- en sociale premieschulden. De gemiddelde recovery rate ­– het percentage van de schulden van de gezamenlijke schuldeisers dat uiteindelijk wordt voldaan ­– bedraagt per faillissement slechts 4,8 procent. De gemiddelde recovery rate laat al jaren een dalende trend zien. Recent empirisch onderzoek laat zien dat volgens curatoren in ruim 70 procent van de faillissementen geen uitkering kan worden gedaan aan de boedelschuldeisers en in ruim 37 procent geen uitkering kan worden gedaan aan de boedelschuldeisers.

Een logisch gevolg van deze legeboedelproblematiek in combinatie met de wijze waarop de financiering van curatoren in Nederland is geregeld, is dat curatoren geen (volledig) salaris ontvangen als er onvoldoende geld in de boedel beschikbaar is. Volgens curatoren moeten zij een derde van uren die zij maken in faillissementen afschrijven omdat onvoldoende boedel beschikbaar is om deze uren te voldoen. Door een gebrek aan middelen in de boedel kunnen curatoren bepaalde werkzaamheden niet uitvoeren.

Voorwaarde

Hoewel duidelijk lijkt dat de financiering van curatoren in het geding komt door de legeboedelproblematiek, is onduidelijk hoe groot het probleem precies is en welke gevolgen een gebrek aan financiering bij de afwikkeling van faillissementen heeft. Zo is onduidelijk welke werkzaamheden achterwege (moeten) blijven bij welke omvang van de boedel en in hoeveel faillissementen de financiering van de curator onvoldoende is om zijn werkzaamheden uit te kunnen voeren. Onderzoek naar de omvang van het probleem is een voorwaarde om voorstellen te kunnen uitwerken voor alternatieve financieringsvormen om het probleem van de financiering van curatoren op te kunnen lossen. 

In opdracht van het WODC gaan onderzoekers van de afdelingen ondernemingsrecht en bedrijfswetenschappen van de Universiteit Leiden in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek uit Amsterdam, onderzoek doen naar de omvang van de problematiek bij de financiering van de curator in faillissementen, om vervolgens voorstellen te doen voor alternatieve financieringsvormen. Namens de Universiteit Leiden zijn Reinout Vriesendorp, Harold Koster, Peter van der Zwan en Jessie Pool betrokken bij het onderzoek. Contact via j.m.w.pool@law.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.