Universiteit Leiden

nl en

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht houdt zich bezig met het onderwijs en onderzoek op het gebied van onder meer het rechtspersonen- en vennootschapsrecht, het insolventierecht, International Business Law, corporate governance en duurzaamheid.

Het ondernemingsrecht staat midden in de samenleving en dient aan te sluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit vereist een continue analyse van wat er om ons heen gebeurt en aanpassing van ondernemingsrechtelijke regels indien nodig. Onze aandacht gaat uit naar ondernemingsrechtelijke regulering van ondernemingen en samenwerkende personen, de belangen die samenkomen in de vennootschap en adequate regels voor bedrijven in moeilijkheden. Wij hebben daarbij een open blik en een belangrijke oriëntatie op de ontwikkelingen in de rechtspraktijk zoals op het terrein van corporate governance, corporate litigation, fusie en overnames, herstructureringen en duurzaamheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.