Universiteit Leiden

nl en

Reinout Vriesendorp

Hoogleraar Insolventierecht

Naam
Prof.mr. R.D. Vriesendorp
Telefoon
+31 71 527 7235
E-mail
r.d.vriesendorp@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-5390-6883

Prof. mr. R.D. (Reinout) Vriesendorp is sinds 1 januari 2016 als deeltijd-hoogleraar insolventierecht verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht (afdeling Ondernemingsrecht) en het Instituut voor Fiscale en Economische vakken (afdeling Bedrijfswetenschappen). Bij de afdeling Ondernemingsrecht verzorgt hij bachelor- en masteronderwijs in onder meer (privatissimum) Ondernemingsrecht en Insolventierecht en bij Bedrijfswetenschappen geeft hij onderwijs in onder meer de masterfase (Turnaround Management and Bankruptcy Law. Daarnaast geeft hij in de master International Civil and Commercial Law (Advanced) het vak International Insolvency Law. Het onderzoek van Reinout Vriesendorp richt zich op het grensvlak van ondernemingsrecht, privaatrecht en bedrijfswetenschappen, vooral gericht op de normering (ex ante) en beoordeling (ex post) van het gedrag van bestuurders, toezichthouders en andere betrokkenen bij ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren.

Meer informatie over Reinout Vriesendorp

Hoogleraar Insolventierecht

Prof. mr. R.D. (Reinout) Vriesendorp is sinds 1 januari 2016 als deeltijd-hoogleraar insolventierecht verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht (afdeling Ondernemingsrecht) en het Instituut voor Fiscale en Economische vakken (afdeling Bedrijfswetenschappen).

Bij de afdeling Ondernemingsrecht verzorgt hij bachelor- en masteronderwijs in onder meer (privatissimum) Ondernemingsrecht en Insolventierecht en bij Bedrijfswetenschappen geeft hij onderwijs in onder meer de masterfase (Turnaround Management and Bankruptcy Law. Daarnaast geeft hij in de master International Civil and Commercial Law (Advanced) het vak International Insolvency Law.

Het onderzoek van Reinout Vriesendorp richt zich op het grensvlak van ondernemingsrecht, privaatrecht en bedrijfswetenschappen, vooral gericht op de normering (ex ante) en beoordeling (ex post) van het gedrag van bestuurders, toezichthouders en andere betrokkenen bij ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren. Het insolventierecht fungeert hier als een grensvlak waarbij die verschillende aspecten samenkomen. Bovendien kunnen tot op zekere hoogte vergelijkbare vragen gesteld worden bij het gedrag van curatoren en hun toezichthouders bij de afwikkeling van faillissementen. Op dat grensvlak doet zich onder meer de vraag voor in hoeverre (het ontbreken van) de rechtvaardiging van verrijking en verarming van actoren bij die normering van dat gedrag een rol speelt of hoort te spelen.

Advocaat

Naast zijn deeltijdaanstelling aan de Universiteit Leiden is Reinout Vriesendorp sinds 2012 parttime advocaat/partner bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam in de insolventie- en restructuringpraktijk en corporate litigation, nadat hij in de periode 1985-1992 al bij de Haagse en New Yorkse vestigingen van (de voorlopers van) dat kantoor in diverse praktijken (cassatie, bestuursrecht, ondernemings- en effectenrecht, IE-recht, insolventierecht) werkzaam was geweest.

Nevenwerkzaamheden

Professor Vriesendorp is naast zijn hoogleraarschap en advocatuur redacteur van het Tijdschrift voor Insolventierecht en lid van de 'editorial board' van de International Insolvency Review. Hij is bestuurslid van Grotius Academie en één van de (hoofd)docenten van de gezamenlijke beroepsopleiding voor insolventierechtspecialisten van Grotius Academie en INSOLAD, in welk verband hij tevens fellow van INSOLAD is. Hij is tevens docent in de Grotius-cursus Financiering & Zekerheden. Als lid is hij verbonden aan verschillende beroepsverenigingen, zoals Nederlandse Juristen-Vereniging, Vereniging voor Burgerlijk Recht, Vereeniging “Handelsrecht”, Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking en de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht. Buiten Nederland is hij sinds 1997 lid van de ‘Academic Group’ van INSOL International en het 'Academic Forum' van INSOL Europe. Met enige regelmaat doceert Reinout Vriesendorp als visiting professor aan de University of Melbourne (Australië) het mastervak International Corporate Insolvency Law. Verder maakt hij deel uit van de Commissie Schuldsaneringsmonitor, betrokken bij de jaarlijkse Wsnp monitor, en is hij voorzitter van de licentiecommissie van de KNVB.

Professor Vriesendorp was jarenlang annotator van Ars Aequi bij goederen- en faillissementsrechtelijke arresten. In de periode 2003-2009 was hij lid van de Commissie insolventierecht, belast met het opstellen van een Voorontwerp Insolventiewet. Sinds 2005 tot aan zijn gedeeltelijke terugkeer naar de advocatuur in 2012 was Reinout Vriesendorp actief als raadsheer-plaatsvervanger in het hof Amsterdam en uit dien hoofde enige jaren lid van het Hof van Discipline voor de advocatuur.

Loopbaan en studie

Voor zijn benoeming tot hoogleraar in Leiden was Reinout Vriesendorp van 1992 tot 2016 hoogleraar privaatrecht (voltijds tot 2012; sindsdien 0,4) aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant (thans Tilburg University) alwaar hij gedoceerd heeft in een grote variëteit aan privaat- en handelsrechtelijke vakken in alle jaren van de rechtenstudie (Elementair Privaatrecht, Handelsrecht, Goederenrecht, Ondernemings- en Insolventierecht, Burgerlijk Procesrecht, Insolventierecht, International Insolvency Law). Zijn onderzoek bestreek een breed terrein van het privaat-, handels- en insolventierecht.

Professor Vriesendorp is afgestudeerd Nederlands recht (privaatrechtelijke en sociaal-economische afstudeerrichting) aan de Rijksuniversiteit Groningen op 18 december 1981 en is aldaar gepromoveerd op 28 maart 1985 op het proefschrift getiteld "Het eigendomsvoorbehoud". Promotor was prof. mr. J.H.A. Lokin en co-promotor prof. mr. O.K. Brahn (promotiecommissie: prof. mr. C.J.H. Brunner, Prof. mr. P. van Schilfgaarde, Prof. mr. N. van der Wal).

Promoties

In de loop der tijd hebben de volgende promoti van professor Vriesendorp de doctoraatsbul ontvangen: M.A. Blom, Prospectusaansprakelijkheid van de lead manager, 1996 (met J. Spier); F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator, 1998; M.J. Borgers, De ontnemingsmaatregel, 2001 (met M.S. Groenhuijsen); N.W.M. van den Heuvel, Voorrang en zekerheid, 2004 (met J.B.M. Vranken); M. van Oers, Fiscale aspecten bij doorstart van de insolvente NV/BV, 2006 (met A.C. Rijkers); G. van Dijck, De faillissementspauliana, revisie van een relict, 2006 (met J.B.M. Vranken en C.E.C. Jansen); L.J. van Eeghen, Het schemergebied voor insolventie, 2007; A.P.K. Luttikhuis, Corporate recovery: de weg naar effectief insolventierecht, 2007; R.M. Wibier, Alternatieven voor zekerheid op bankrekeningen, 2008 (met J.B.M. Vranken); J.C. van Apeldoorn, Insolventieprocedures en grondrechten, 2009 (met W.J.M. van Genugten); O. Salah, Islamic Finance, 2014 (met R.M. Wibier).

Hoogleraar Insolventierecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Ondernemingsrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B2.32

Contact

Hoogleraar Insolventierecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Bedrijfswetenschappen

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B2.26

Contact

Publicaties

 • Grotius Academie (Hoofd) docent
 • Vereniging Conference on European Restructuring and Insolvency Law (CERIL) secretaris/penningmeester
 • Diverse uitgevers Auteur
 • Raad voor Rechtsbijstand Begeleidingscommissie Schuldsaneringsmonitor
 • International Insolvency Review Member editorial board
 • Stichting Bob Wessels Insolvency Law Collection secretaris/penningmeester (beheer bibliotheekcollectie van Bob Wessels (ondergebracht bij UBL KOG))
 • Stichting Insolventierecht secretaris bestuur
 • Rechterlijke macht Raadsheer Plaatsvervanger Hof Amsterdam
 • KNVB Voorzitter Adviescommissie licentiezaken
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.