Universiteit Leiden

nl en

Rick Honings

Scaliger Hoogleraar

Naam
Prof.dr. R.A.M. Honings
Telefoon
+31 71 527 2126
E-mail
r.a.m.honings@hum.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-0281-4377

Rick Honings is scaliger hoogleraar aan het Leiden University Centre for the Arts in Society.

Meer informatie over Rick Honings

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina

Scaliger Hoogleraar

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Centre for the Arts in Society
 • Oude Nederlandse L&C

Werkadres

Arsenaal
Arsenaalstraat 1
2311 CT Leiden
Kamernummer A0.14

Contact

Scaliger Hoogleraar

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Centre for the Arts in Society
 • Oude Nederlandse L&C

Werkadres

Arsenaal
Arsenaalstraat 1
2311 CT Leiden
Kamernummer A0.14

Contact

 • Bosnak J.E. & Honings R.A.M. (2020), 'Behoed ons arme volk voor de vulkaan-poëten'. De literaire verwerking van de Krakatau-ramp van 1883 in Nederland en Indonesië, De Moderne Tijd 4(3-4): 382-422. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2020), ‘Kampong Smells’, Guna-guna and ‘Indigenous Perkaras’. The representation of Indonesians in the work of P.A. Daum , Dutch Crossing : Journal of Low Countries Studies : 1-18. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2020), 'Der Keerlen God' op het toneel. Willem Bilderdijks treurspel Floris de Vijfde (1808), De Moderne Tijd 3(4): 298-323. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2020), Een onbekende vriendschap. Over Willem Bilderdijk en Franciscus Schluymer, Jaarboek Bilderdijk 1: 13-40. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. & Johannes Gert-Jan (red.) (2020), Een sublieme nalatenschap. De erfenis van Willem Bilderdijk. Leiden: Leiden University Press. boekredactie
 • Honings R.A.M. (2020), 'Herdingh is geen bloot koopman. Een auteur-uitgever-relatie in de negentiende eeuw. In: Anrooij Wim van, Dlabacova Anna, Geleijns Erik, Schaeps Jef, Warnar Geert, Zanen Sylvia van (red.) Om het boek. Cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen. Hilversum: Verloren. 167, 205-212. boekdeel
 • Honings R.A.M. (2020), Het eiland van vuurrazernij. De Krakatau-ramp van 1883 en de Nederlandse literatuur nr. 29. Leiden: Primavera Pers. boek
 • Anrooij W. van, Honings R.A.M. & Bosch L.M. (red.) (2020), Het eiland van vuurrazernij’. De Krakatau-ramp van 1883 en de Nederlandse literatuur, Honings, R.A.M Bert van Selm-lezing nr. 29. Leiden: Primavera Pers. boekredactie
 • Honings R.A.M. (2020), 'Ik kan U zeggen, dierbare, dat ik overkropt was van droefheid'. Een brief over Bilderdijks begrafenis, Jaarboek Bilderdijk 1: 91-99. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. & Johannes Gert-Jan (2020), Inleiding. In: Honings R.A.M., Johannes Gert-Jan (red.) Een sublieme nalatenschap. De erfenis van Willem Bilderdijk. Leiden: Leiden University Press. 9-15. boekdeel
 • Honings R.A.M. & Johannes Gert-Jan (2020), Jaarboek Bilderdijk Redactielid 1. tijdschriftredactie
 • Honings R.A.M. (2020), Krakatau on fire. The disaster of 1883 in Dutch colonial literature: a postcolonial approach, Paradigma Jurnal Kajian Budaya 10(3): 244-258. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. & Jensen Lotte (2020), Nazionalisti, romantici, realisti. In: Dagnino Roberto, Prandoni Marco (red.) Cultura letteraria neerlandese. Autori, testi e contesti dal Medioevo a oggi. Milano: Hoepli. 189-207, 508. boekdeel
 • Honings R.A.M. (2020), Romantische relieken. Materiële objecten uit de Bilderdijk-collectie. In: Honings R.A.M., Johannes Gert-Jan (red.) Een sublieme nalatenschap. De erfenis van Willem Bilderdijk. Leiden: Leiden University Press. 233-244, 273-274. boekdeel
 • Honings R.A.M. (2020), Stemmen van de kolonie. Op reis in Nederlands-Indië tussen 1800 en 1945, Indies Tijdschrift 2020(1): 24-25. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2020), Van duivel tot idool. Het Napoleonbeeld in de negentiende eeuw. In: Jensen Lotte (red.) Napoleons nalatenschap. Sporen in de Nederlandse samenleving. Amsterdam: De Bezige Bij. 105-122. boekdeel
 • Bosch L.M. van den & Honings R.A.M. (2020), ‘Wat ben ik blij, dat ik eindelijk “ontzusterd” ben!’ Een juridisch perspectief op P.A. Daums laatste novelle, Indische Letteren 35(4): 218-238. artikel in een tijdschrift
 • Anrooij W. van, Honings R.A.M. & Bosch L.M. van den (red.) (2019), Het mystieke getal. Pythagoras in Leiden. Otterspeer W. Bert van Selm-lezing nr. 28. Leiden: Primavera Pers. boekredactie
 • Honings R.A.M. (2019), De vrouwelijke Robinson. Masculiniteit en kolonialisme in drie Nederlandse robinsonades, Jaarboek De Achttiende Eeuw 2019: 45-65. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2019), Een koloniale idealist in de Oost. Met Jacob Haafner op reis in India. In: Christina T. Suprihatin, Munif Yusuf, Jaap Grave (red.) Weg tot het Oosten. Afscheidsbundel voor Kees Groeneboer. Depok: Universitas Indonesia. 1-9. boekdeel
 • Honings R.A.M. (2019), Een madeliefje op een molm van lijken. Over de dood en het graf van Nicolaas Beets, Terebinth. Tijdschrift voor funerair erfgoed 33(1): 26. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2019), Een Zuid-Afrikaan in Réveil-kringen. S.J. du Toit op reis in Nederland, Het Bilderdijk Museum 36: 25-27. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2019), 'Holland groeit weêr! Holland bloeit weêr! Censuur in Nederland in de tijd van Napoleon, De Boekenwereld 35(4): 4-11. artikel in een tijdschrift
 • Astari A. & Honings R.A.M. (2018), Met Ot en Sien naar Indië. Kritische kanttekeningen bij een klassiek kinderboek, Internationale Neerlandistiek 56(2): 99-120. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. & Vergeer T. (2018), Van Constantijntje tot Tonio. Bij wijze van inleiding. In: Honings R.A.M., Marion O. van, Vergeer T. (red.) Van Constantijntje tot Tonio. Het dode kind in de Nederlandse literatuur.. Hilversum: Verloren. 9-17. boekdeel
 • Honings R.A.M., Marion O. van & Vergeer T. (red.) (2018), Van Constantijntje tot Tonio. Het dode kind in de Nederlandse literatuur. Hilversum: Verloren. boekredactie
 • Honings R.A.M. (2018), De dood in Duitsland. Uit de correspondentie van Willem Bilderdijk en Katharina Wilhelmina Schweickhardt, Nieuw Letterkundig Magazijn 36(2): 24-29. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2018), De zingende Biesheuvel. Overtuigingskracht van de literaire outcast. In: Jong Jaap de, Marion Olga van, Rademaker Adriaan (red.) Vertrouw mij! Manipulaties van imago. Amsterdam: Amsterdam University Press. 107-113. boekdeel
 • Honings R.A.M. (2018), Herman Brusselmans, Uitgeverij Guggenheimer, Lexicon van literaire werken 114(juni 2018): 3-14. artikel in een tijdschrift
 • Jensen L. & Honings R.A.M. (2018), ‘Het zomersch land onder de vuren lucht’. Over de toekomst van de studie van de Nederlandse letterkunde, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 134(2): 89-102. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M., Marion O. van & Vergeer T. (2018), In de taal geef je je overleden kind weer kans om te spreken. Geïnterviewd door Roos Moggré for EenVandaag(NPO Radio 1) [interview]. televisie-of radio-optreden
 • Honings R.A.M. & Bax Sander (2018), Introduction. The Return of the Author to the Field of Dutch Studies, Werkwinkel: Journal of Low Countries and South African Studies 12(2): 15-19. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M., Rutten Gijsbert & Kalmthout Ton van (red.) (2018), Language, Literature and the Construction of a Dutch National Identity (1780-1830). Amsterdam: Amsterdam University Press. boekredactie
 • Honings R.A.M., Rutten Gijsbert & Van Kalmthout Ton (red.) (2018), Language, Literature and the Construction of a Dutch National Identity (1780-1830) nr. Languages and Culture in History. Amsterdam: Amsterdam University Press. boekredactie
 • Honings R., Rutten G.J. & Kalmthout T. van (red.) (2018), Language, Literature and the Construction of a Dutch National Identity (1780-1830). Amsterdam: Amsterdam University Press. boekredactie
 • Bel Jacqueline & Honings R.A.M. (2018), Multatuli nu. Inleiding, Indische Letteren 33: 7-18. artikel in een tijdschrift
 • Bel Jacqueline, Honings R.A.M. & Grave Jaap (2018), Multatuli nu. Nieuwe perspectieven op Eduard Douwes Dekker en zijn werk Redactielid Indische Letteren 33(1). tijdschriftredactie
 • Honings R.A.M. (2018), Poet and Professor. Adam Simons. In: Honings Rick, Rutten Gijsbert van, Kalmthout Ton van (red.) Language, Literature and the Construction of a Dutch National Identity (1780-1830). Amsterdam: Amsterdam University Press. 73-96. boekdeel
 • Honings R.A.M. (2018), The Most Famous Writer of the Low Countries: Herman Brusselmans. Star Author and (Reluctant) Public Intellectual, Werkwinkel: Journal of Low Countries and South African Studies 12(2): 41-64. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2018), Vriendelijke huisgezellen of 'ingevleeschde' duivels. Willem Bilderdijk en de dieren, De Moderne Tijd 2(3-4): 197-225. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2017), Majoor van het Menselijk Leed. Leven, werk en imago van Herman Brusselmans.. Amsterdam: Prometheus. boek
 • Honings R.A.M. (22 juni 2017), Herman en ik: Herman zag dat het goed was. Leids Universitair Weekblad Mare. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2017), Herman en ik. De beste beffer van Vlaanderen, Leids Universitair Weekblad Mare 40(26). bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2017), Herman en ik. De man die naast Brusselmans sliep, Leids Universitair Weekblad Mare 40(16). bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2017), Herman en ik. De man die te weinig boeken schreef, Leids Universitair Weekblad Mare 40(23). bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2017), Herman en ik. De nieuwe Guggenheimer-cocktail, Leids Universitair Weekblad Mare 40(19). bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2017), Herman en ik. Moge hij dood neervallen, Leids Universitair Weekblad Mare 40(29). bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Honings R.A.M. & Franssen Gaston (red.) (2017), Idolizing Authorship. Literary Celebrity and the Construction of Identity, 1800 to Present: Amsterdam University Press. boekredactie
 • Honings R.A.M., Marion O. van & Vergeer T. (2017), II Dutch Studies - Literature (2015), The Year's Work in Modern Language Studies 77(1): 313-320. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2017), Naakt Bilderdijk citeren in gebarentaal. Over Willem Bilderdijk en Herman Brusselmans, Het Bilderdijk Museum 34: 11-12. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2017), Poet and Professor. Adam Simons. In: Honings Rick, Rutten Gijsbert, Kalmthout Ton van (red.) Language, Literature and the Construction of a Dutch National Identity (1780-1830). Amsterdam: Amsterdam University Press. 71-94. boekdeel
 • Honings R.A.M. (2017), The Dutch Byron: Nicolaas Beets (1814-1903). In: Franssen Gaston, Honings Rick (red.) Idolizing Authorship. Literary Celebrity and the construction of Identity, 1800 to the Present. Amsterdam: Amsterdam University Press. 58-79. boekdeel
 • Honings R.A.M. & Bax Sander (2017), The Return of the Author Redactielid Werkwinkel: Journal of Low Countries and South African Studies 12(2). tijdschriftredactie
 • Honings R.A.M. (2017), Travelling through the Emerald Belt. A Plea for a Postcolonial Double Perspective. In: Reeuwijk Alexander van (red.) Voyage of Discovery. Exploring the Collections of the Asian Library at Leiden University. Leiden: Leiden University Press. 166-177. boekdeel
 • Honings R.A.M. (2017), We mogen toch wel eens lachen zeker? Humor, parodie en experiment in het werk van Herman Brusselmans, Ons Erfdeel 2017(3): 34-43. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (29 september 2016), Herman en ik. De eerste ontmoeting. Leids Universitair Weekblad Mare: 8. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Anrooij W. van, Honings R.A.M. & Callaert S. (red.) (2016), Oostrom F.P. van, Van geletterd naar gepixeld. Over de missie van de letterkundige neerlandistiek nr. 25. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. boekredactie
 • Honings Rick (2016), Bescheidenheid en Bilderdijkiaans bewustzijn’. De paradox van Hendrik Tollens’ self-fashioning, De Negentiende Eeuw 40(3): 215-233. artikel in een tijdschrift
 • Franssen G., Honings R.A.M. & (red.) (2016), Celebrity Authorship and Afterlives in English and American Literature. London: Palgrave Macmillan. boekredactie
 • Honings R.A.M. (2016), De bekroonde melancholicus. Willem Bilderdijk, (PANPOËTICON BATAVÛM Online). [overig] overig
 • Honings R.A.M. (2016), De Bezwaren en de Biblebelt. Isaäc da Costa's strijdschrift uit 1823, Nieuw letterkundig magazijn 24(Jubileumnummer): 30-34. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Honings R.A.M. & (2016), De dichter als idool. Literaire roem in de negentiende eeuw. Amsterdam: Bert Bakker. boek
 • Honings Rick (2016), De Nederlandse Victor Hugo. Nicolaas Beets gehuldigd in 1884, Neerlandia. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor taal, cultuur en maatschappij 120(4): 14-17. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M., Marion O. van & Vergeer T. (2016), Dutch Studies: Literature (2014), The Year's Work in Modern Language Studies 76(1): 419-427. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2016), Gadis sepuluh tahun dan wacana colonial: Anna Abrahamsz di Jawa tahun 1848 [Indonesische vertaling van: 'Een tienjarig meisje en het koloniale discours Anna Abrahamsz op Java in 1848']. In: Gustinelly Eliza, Yusuf Munif, Groeneboer Kees (red.) Empat Puluh Lima Tahun Studi Belanda di Indonesia / Vijfenveertig Jaar Studie Nederlands in Indonesië. Depok: Universitas Indonesia. 249-260. congresbijdrage
 • Honings R.A.M. & Zonneveld P.A.W. van (2016), Geborgenheid in kleine kring. De Maatschappij 1813-1848. In: Kalmthout T. van, Sigmond P., Truijens A. (red.) Al die onbekende beroemdheden. 250 jaar Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Leiden: Leiden University Press. 50-83. boekdeel
 • Honings R.A.M. (2016), Herman en ik. De Brusselmans-bedevaart, Leids Universitair Weekblad Mare 40(10). bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2016), 'Herman en ik. Hoe het gedweep verdween'. Leids Universitair Weekblad Mare: 6. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2016), Herman en ik. Waarom geweld lekker is, Leids Universitair Weekblad Mare 40(14). bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2016), Herman en ik. Ware aard van een wijvenmagneet, Leids Universitair Weekblad Mare 40(7). bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Franssen G., Honings R.A.M. & (2016), Introduction: Starring the Author. In: Franssen G., Honings R.A.M., (red.) Celebrity Authorship and Afterlives in English and American Literature. London: Palgrave Macmillan. 1-21. boekdeel
 • Honings R.A.M. (2016), Literaire toeristen, dwepers en manuscriptenjagers. Fancultuur in de tijd van Bilderdijk en Da Costa, Het Bilderdijk Museum 33: 1-7. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. & Jensen Lotte (2016), Nieuwe perspectieven op Hendrik Tollens Redactielid De Negentiende Eeuw 40(3). tijdschriftredactie
 • Jensen Lotte & Honings R.A.M. (2016), Nieuwe perspectieven op Hendrik Tollens, De Negentiende Eeuw 40(3): 145-152. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2016), Oedipus in Vlaanderen. De moederfiguur in het werk van Herman Brusselmans, TN&A Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans 23(2): 64-83. artikel in een tijdschrift
 • Anrooij W. van, Bernaerts L., Grüttemeier R., Honings R.A.M., Kemperink M., Pelckmans P., Rymenants K. & Vaeck M. van (2016), Spiegel der Letteren Redactielid Spiegel der Letteren 58(1-4). tijdschriftredactie
 • Bouwman André & Honings R.A.M. (2016), Tweehonderdvijftig jaar Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Arab World English Journal 32(2): 72-77. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Honings Rick (7 november 2015), Angstaanjagend maar beminnelijk [recensie van Arjen Fortuin, Geert van Oorschot, uitgever. Amsterdam 2015]. NRC Handelsblad. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Anrooij W. van & Honings R.A.M. (red.) (2015), Post van der Molen G., De magie van margedrukken. Veertig jaar Stichting Drukwerk in de Marge nr. 24. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. overig
 • Honings R.A.M. (2015), A Poor, Inspired and Melancholy Poet. Willem Bilderdijk: a Calvinist Celebrity, The Low Countries, Arts and Society in Flanders and The Netherlands 23: 252-263. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2015), Een kind in de kolonie. De tienjarige Anna Abrahamsz op Java. In: Honings R.A.M., Zonneveld P. van (red.) Een tint van het Indische Oosten. Reizen in Insulinde 1800-1950. Hilversum: Verloren. 107-117, 280-281. boekdeel
 • Honings R.A.M. (2015), Een tienjarig meisje en het koloniale discours. Anna Abrahamsz op Java, Indische Letteren 30(2): 106-119. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. & Zonneveld P. van (red.) (2015), Een tint van het Indische Oosten. Reizen in Insulinde 1800-1950. Hilversum: Verloren. boekredactie
 • Goedegebuure J. & Honings R.A.M. (red.) (2015), Frans Kellendonk, Verzameld werk (2 delen in cassette). Amsterdam: Querido. boekredactie
 • Eijkhout B. & Honings R.A.M. (2015), 'Het is helemaal niet onbegrijpelijk'. Lucebert lezen aan de hand van Stravinsky, Zacht lawijd 14(2): 72-93. artikel in een tijdschrift
 • Grave J., Honings R.A.M. & Noak B. (red.) (2015), Illness and Literature in the Low Countries. From the Middle Ages until the 21th Century. Göttingen: V&R Unipress. boekredactie
 • Honings R.A.M. & Zonneveld P. van (2015), Inleiding. In: Honings R.A.M., Zonneveld P. van (red.) Een tint van het Indische Oosten. Reizen in Insulinde 1800-1950. Hilversum: Verloren. 9-16. boekdeel
 • Honings R.A.M. & Noak B. (2015), Introduction. In: Grave J., Honings R.A.M., Noak B. (red.) Illness and Literature in the Low Countries. From the Middle Ages until the 21th Century. Göttingen: V&R Unipress. 9-18. boekdeel
 • Honings R.A.M. (2015), Is dit genoeg: een stuk of wat gedichten? Bespreking van: Helmers D.M. (2014) Bilderdijks Odilde. Het leven van Catharina Rebecca Woesthoven, Spiegel der Letteren 57(2): 215-217. boekbespreking
 • Rick Honings & Jaap Goedegebuure (2015), [Luisterboek] Frans Kellendonk, Mystiek lichaam. Voorgelezen door Ilja Leonard Pfeijffer. Toegelicht door Rick Honings en Jaap Goedegebuure.. Amsterdam, (Rubinstein). [overig] overig
 • Honings R.A.M. (2015), 'Reeds sedert Maandag heb ik opium moeten gebruiken…' Willem Bilderdijk en het imago van de ware dichter. In: Johannes G.J., Eijnatten J. van, Gerbrandy P. (red.) De post van Bilderdijk. Een bundel beschouwingen over brieven voor Marinus van Hattum. Amstelveen: EON Pers. 89-97. boekdeel
 • Honings R.A.M. & Honings S. (2015), The Poet as Patient. The Curious Case of Willem Bilderdijk: A Retrospective Approach. In: Grave J., Honings R., Noak B. (red.) Illness and Literature in the Low Countries. From the Middle Ages until the 21th Century. Göttingen: V&R Unipress. 121-138. boekdeel
 • Honings R.A.M. (2015), 'Zet maar eens een kathedraal neer met z'n allen'. Frans Kellendonk, polemist en ongelovige gelovige, Extaze 14(2): 69-79. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2014), Bespreking van: Erik Halbe de Jong (2014) Weldenkende burgers en Oranjeliefhebbers. Patriotten en Prinsgezinden in Leiden 1775-1795, Holland. Themanummer: Adel in Holland . boekbespreking
 • Bernaerts L., Anrooij W. van, Gruettemeier R., Honings R.A.M., Kemperink M., Pelckmans P. & Rymenants K. (2014), Redactielid Spiegel der Letteren 56(1-4). tijdschriftredactie
 • Honings R.A.M. (2014), Bilderdijk Superstar. Literaire fancultuur in de negentiende eeuw (Lezing) Willem. Tijdschrift van de eeuw. Haarlem: De Zingende Zaag. overig
 • Honings R.A.M. (2014), Bilderdijk Superstar. Literaire fancultuur in de negentiende eeuw, WILLEM, : 6-23. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Anrooij W. van & Honings R.A.M. (red.) (2014), Blom Frans R.E., Pennen in beweging. Reizen in de Nederlandse literatuur nr. 23. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. boekredactie
 • Marion O. van, Honings R.A.M. & Jensen L. (2014), Borsten van Cupido en lippen van Rozemond. De erotische sonnetten van pastoor Justus de Harduwijn. In: Marion O. van, Honings R.A.M., Jensen L. (red.) Schokkende boeken. Hilversum: Verloren. 31-38. boekdeel
 • Honings R.A.M. (2014), De mythe van de dichter. Willem Bilderdijks beroemdheidscultus, Nederlandse letterkunde 19(1): 1-32. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2014), De pestilentie te Katwijk van Aarnout Drost. Een raadselachtig romanexperiment. In: Schokkende boeken!. Hilversum: Verloren. 229-237. boekdeel
 • Honings R.A.M. (2014), De roem van het 'Rijntje'. Literaire celebrity culture rond Elias Annes Borger, Humanities Diliman 38(4): 269-293. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2014), Dimitri Verhulst: De laatkomer, Lexicon van literaire werken . artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. & Marion O. van (2014), Dutch Literature (2011-2012), The Year's Work in Modern Language Studies 2014: 398-407. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M., Jensen L. & Marion O. van (2014), Fact or Fiction. Literary representations of Jacqueline of Bavaria 1600-1850, Publications du Centre Européen d’Etudes Bourguignonnes (XIVe-XVIe s.) 54: 161-178. artikel in een tijdschrift
 • Marion O. van, Honings R.A.M. & Jensen L. (2014), Fact or fiction. Literary representations of Jacqueline of Bavaria 1600-1850. In: Publication du Centre Européen d'études Bourguignonnes (XIVe-XVIe s.). nr. 54. 161-178. boekdeel
 • Franssen G. & Honings R.A.M. (2014), Redactielid Spiegel der Letteren 56(3). tijdschriftredactie
 • Honings Rick (2014), 'Geleerdheids wieg en liefste bakermat. Het beeld van Leiden in de negentiende eeuw, Rozenberg Quarterly : the Magazine . artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. & Zonneveld P.A.W. van (2014), Hildebrand, Camera Obscura nr. 12. Amsterdam: Amsterdam University Press. boek
 • Honings R.A.M. & Jensen L. (2014), 'I don't get it dude, what's so controversial about this?' Bij wijze van inleiding. In: Schokkende boeken!. Hilversum: Verloren. 9-17. boekdeel
 • Franssen Gaston & Honings R.A.M. (2014), Literaire fancultuur in de negentiende en twintigste eeuw Redactielid Spiegel der Letteren 56(3). tijdschriftredactie
 • Franssen G. & Honings R.A.M. (2014), Literaire fancultuur in Nederland. Bij wijze van inleiding, Spiegel der Letteren 56(3): 243-247. artikel in een tijdschrift
 • Marion O. van & Honings R.A.M. (2014), Literature. In: Stephen Parkinson (red.) The Year's Work in Modern Language Studies. nr. 74. 514-523. boekdeel
 • Honings R.A.M. (2014), 'Mijn heer, ben jy die groote poëet!' Literair toerisme in de vroege negentiende eeuw, Spiegel der Letteren 56(3): 279-307. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2014), Oproerig mosselwijf, rebelse bakker, vette lector. Volksorangisme tijdens de patriottentijd. In: Velde H. te, Haks D. (red.) Oranje onder. Populair orangisme van Willem van Oranje tot nu. Amsterdam: Prometheus / Bert Bakker. 91-113, 278-281. boekdeel
 • Velde H. te, Haks D., Ebben M.A., Boom B. van den, Dissel A.M.C. van, Heijer H.J. den, Honings R.A.M. & Petterson A.F. (2014), Orangisme als Internationaal fenomeen. In: Velde Henk te, Haks Donald (red.) Oranje Onder. Populair orangisme van Willem van Oranje tot nu. Amsterdam: Prometheus Bert Bakker. 197-220. boekdeel
 • Honings R.A.M., Jensen L. & Marion O. van (2014), Schokkende boeken!. Hilversum: Verloren. boek
 • Honings R.A.M., Jensen L. & Marion O. van (2014), Schokkende boeken!. Nijmegen: Verloren. boek
 • Marion, O. van, Jensen L. & Honings R.A.M. (2014), Schokkende boeken. Hilversum: Verloren. boek
 • Honings R.A.M. (2014), Vaderlandsliefde en literatuur. Nederlandse letterkunde op school in de vroege negentiende eeuw, Levende Talen Magazine (101): 6-11. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Honings R.A.M. & Honings S. (2014), Voer voor psychiaters. Willem Bilderdijk als patiënt, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 130(3): 181-203. artikel in een tijdschrift
 • Honings Rick (2013), Arnon Grunberg: De man zonder ziekte. In: Lexicon van literaire werken. Besprekingen van Nederlandstalige literaire werken 1900-heden. Groningen: Noordhoff Uitgevers. 1-13. boekdeel
 • Bernaerts Lars, Geest Dirk de, Kemperink Mary, Pelckmans Paul & Vervaeck Marc (2013), Redactielid Spiegel der Letteren 55. tijdschriftredactie
 • Anrooij Wim & Honings Rick (red.) (2013), Bert van Selm-lezing 22 (Jaap Goedegebuure, De verboden vrucht. Over het lezen en herlezen) nr. 22. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. boekredactie
 • Honings Rick & Zonneveld Peter. van (2013), De gefnuikte arend. Het leven van Willem Bilderdijk (1756-1831). Amsterdam: Bert Bakker. boek
 • Honings R.A.M. (2013), Een vrolijk tuchtigende schoolmeester. Studentensatire in de tweede helft van de achttiende eeuw, Arab Journal of Mathematical Sciences 45: 162-185. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2013), Een Zuid-Afrikaanse Marilyn Monroe. De beeldvorming van Ingrid Jonker in Nederland. In: Peter Liebregts, Olf Praamstra & Wium van Zyl (red.) Schrijven over Zuid-Afrika. Amsterdam: Suid-Afrikaanse Instituut. 137-152. boekdeel
 • Praamstra O.J. & Honings R.A.M. (2013), Ellendige levens in de negentiende eeuw. Bij wijze van inleiding. In: Ellendige levens. Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw. Hilversum: Verloren. 9-13. boekdeel
 • Honings Rick & Praamstra Olf (red.) (2013), Ellendige levens. Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw. Hilversum: Verloren. boekredactie
 • Anbeek van der Meyden A.G.H., Honings R.A.M. & Praamstra O.J. (2013), Het kind Kloos. In: Ellendige levens. Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw. Hilversum. 259-266. boekdeel
 • Honings Rick, Onel Susanne & Rutten Gijsbert Voskuil Menno (2013), Redactielid Nieuw Letterkundig Magazijn : mededelingenblad uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 31. tijdschriftredactie
 • Honings Rick (2013), Indië in de marge. Exotische ingrediënten in de Nederlandse literatuur, Indische Letteren 28(4): 284-301. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2013), Jeroen Brouwers: Datumloze dagen, Lexicon van literaire werken : 1-12. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2013), Lillende lijven, krakende knoken en geknotte koppen. Johannes le Francq van Berkhey en de Slag bij de Doggersbank. In: Lotte Jensen, Nina Geerdink (red.) Oorlogsliterauur in de Vroegmoderne tijd. Vorm, identiteit en herinnering. Hilversum: Verloren. 135-149. boekdeel
 • Honings Rick (2013), Recensie Bespreking van: Weijermars Janneke (2012) Stiefbroeders. Zuid-Nederlandse letteren en natievorming onder Willem I, 1814-1834, Humanities Diliman 37: 163-165. boekbespreking
 • Honings Rick (2013), Ruig, onharmonisch, verscheurd. Gerrit Komrij over Willem Bilderdijk , Nieuw Letterkundig Magazijn : mededelingenblad uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 31(2): 93-98. artikel in een tijdschrift
 • Honings Rick (2013), Sic transit gloria mundi. Vergankelijkheid en verlangen bij François HaverSchmidt. In: Honings, Rick, Praamstra, Olf (red.) Ellendige levens. Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw. Hilversum: Verloren. 217-226. boekdeel
 • Honings & Rick (2013), Tweehonderd jaar koninkrijk Bespreking van: Spruit Ruud (2012) Kokarde. Patriotten en Oranjeklanten op weg naar 1813-1815, Spiegel der Letteren 55(4): 544-546. boekbespreking
 • Honings R.A.M. (2013), Van grootste dichter tot rijmelende kwakzalver. Multatuli's aanval op Willem Bilderdijk, Over Multatuli 35(1): 4-21. artikel in een tijdschrift
 • Anrooij W. van, Bernaerts L., Geest D. de, Honings R.A.M., Kemperink M., Pelckmans P., Rymenants K. & Vaeck M. van (2012), Redactielid Spiegel der Letteren 54. tijdschriftredactie
 • Anrooij W. van & Honings R.A.M. (red.) (2012), Bert van Selm-lezing 21: Riet Schenkeveld-van der Dussen, Op jacht naar de gezwinde grijsaard. Een verkenning van Nederlandse bloemlezingen vanaf de zeventiende eeuw tot heden . Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. boekredactie
 • Honings R.A.M. (2012), Boekbespreking Bespreking van: Leliefeld Gerard (2011) Over het leven van een zonderling genie. Mr. Willem Bilderdijk (1756-1787), Het Bilderdijk Museum 29: 36-37. boekbespreking
 • Honings R.A.M. (2012), De Hoop des wederziens. De tragiek van de vergeten dichter Jan de Kruyff jr. (1753-1821), Nieuw letterkundig magazijn 30(1): 7-10. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2012), De ironische geest van Jacob Geel Bespreking van: Willem van den Berg, Gerbrandy Piet (2012) Jacob Geel, Onderzoek en phantasie, Spiegel der Letteren 54: 378-381. boekbespreking
 • Honings R.A.M. (2012), 'Dichter en Bataaf in 't onbedwingbaar hart'. Het bewogen leven van Johannes le Francq van Berkhey. In: Honings R.A.M. (red.) Het onbedwingbare hart. Een keuze uit het werk van de Leidse dichter Johannes le Francq van Berkhey (1729-1812). Zoeterwoude: Uitgeverij Astraea. 13-29. boekdeel
 • Honings R.A.M. & Lubbers A. (2012), Dutch Institutional Reading Culture in the Early Nineteenth Century. An Exploration and a Comparison, Journal of Dutch Literature 3: 21-46. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2012), ‘Een aanwinst voor de bordeelliteratuur’. Lidewyde, Een Liefde en de doorbraak van de pornografie. In: Driel J.M. van, Honings R.A.M (red.) Pornografie in de Nederlandse literatuur. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar. 62-73. boekdeel
 • Honings R.A.M. (2012), 'Een ruwe diamant, maar van het eerste water'. Het Vondelbeeld in de eerste helft van de negentiende eeuw, Archai: Revista de Estudos sobre as Origens do Pensamento Ocidental 28(2): 176-195. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2012), 'Een zeer onleuke klootzak, die wel kan schrijven'. Herman Brusselmans over Arnon Grunberg, Blauwe Maandagen. Over leven en werk van Arnon Grunberg 4: 42-48. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2012), ‘Genezen, uit ingeschapen neiging geboren’. Boerhaave en het geniebegrip in de negentiende eeuw, Spiegel der Letteren 54: 491-508. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2012), Gerard Reve: Het hijgend hert, Lexicon van literaire werken : 1-11. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2012), Het laboratorium van de literatuur Bespreking van: Draye Greet (2009) Laboratoria van de natie. Literaire genootschappen in Vlaanderen 1830-1914, Humanities Diliman 36: 156-157. boekbespreking
 • Honings R.A.M. (2012), Het onbedwingbare hart. Een keuze uit het werk van de Leidse dichter Johannes le Francq van Berkhey (1729-1812). Bezorgd, ingeleid en toegelicht door Rick Honings. Zoeterwoude: Uitgeverij Astrea. boek
 • Honings R.A.M. (2012), Historische Bilderdijk-sensatie in Berlijn. De doopvont van Julius Willem, Nieuw letterkundig magazijn 30(2): 38-41. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M., Jong A. de & Rutten G.J. (2012), Redactielid Tijdschrift voor biografie 1(2). tijdschriftredactie
 • Honings R.A.M. (2012), In de voetsporen van de vader. Tydemannen, Bilderdijk en de Maatschappij, Tijdschrift voor biografie 1(2): 26-33. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2012), Levenslijden versus levensgenot. Bilderdijk en Goethe: verwant en verschillend, Nieuw letterkundig magazijn 30(2): 42-46. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2012), Permanente polemist of vulgaire hork. Herman Brusselmans en zijn strijd tegen de Literatuur. In: Fagel S.V., Francken A.A.P., Honings R.A.M. (red.) Strijd! Polemiek en conflict in de Nederlandse letteren. Leiden: Leiden University Press. 204-211. boekdeel
 • Honings R.A.M. & Driel J.M. van (red.) (2012), Pornografie in de Nederlandse literatuur. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar. boekredactie
 • Fagel S.V., Francken A.A.P. & Honings R.A.M. (red.) (2012), Strijd! Polemiek en conflict in de Nederlandse letteren. Leiden: Leiden University Press. boekredactie
 • Honings R.A.M. (2012), The Great Disagreeable? A Different Image of Willem Bilderdijk. In: Franciszek Grucza (red.) Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik Weltweit. Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang. 267-273. congresbijdrage
 • Honings R.A.M. (2012), The Melodramatic Era. Theatre in Leiden in the First Half of the Nineteenth Century, Neerlandica Wratislaviensia 20: 93-112. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2012), Voer voor Bilderdijkianen Bespreking van: van Hattum M. (2012) Willem Bilderdijk, Het Dichterlijk Tafereel der Stad Leyden, in den avond en nacht van den 12n van Louwmaand 1807, door Mr. R.H. Arntzenius, aan een’ oud’ Liefhebber der Dichtkunst voorgelezen, Spiegel der Letteren 54: 516-518. boekbespreking
 • Honings R.A.M. (5 oktober 2011), Geleerdsheids zetel, Hollands roem! Het literaire leven in Leiden 1760-1860 (Dissertatie. Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS), Faculty of Humanities, Leiden University). Leiden: Primavera Pers. Promotor(en): Goedegebuure, J.L. dissertatie
 • Anrooij W. van, Geest D. de, Kemperink M., Pelckmans P., Rymenants K., Vaeck M. van, Honings R.A.M. & Vervaeck B. (2011), Redactielid Spiegel der Letteren 53. tijdschriftredactie
 • Honings R.A.M. (2011), Bejubeld en bespot. Een eerste druk van Rhijnvis Feiths Julia, Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 1: 8-9. artikel in een tijdschrift
 • Anrooij W. van & Honings R.A.M. (red.) (2011), Bert van Selm-lezing 20: Arnold Heumakers, Tussen missie en media. De plaats van de literatuur in het moderne medialandschap. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. boekredactie
 • Honings R.A.M. (2011), De triomf van het boek Bespreking van: Boudien de Vries (2011) Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920, Arab World English Journal 28: 117-119. boekbespreking
 • Honings R.A.M. (2011), ‘Een kogel voor de Leidse kop’. Johannes le Francq van Berkhey in 1774, Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 3: 5-10. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2011), Een nieuwe grondwet, een nieuw geluid. De Maatschappij, Siegenbeek en de revolutie van 1848, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2009-2010: 82-94. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2011), Een student bij de grijze heren. Nicolaas Beets en de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen, Humanities Diliman 35: 154-168. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2011), 'Een te groot geluid in een te kleine kamer'. Godfried Bomans en de sleutel tot Bilderdijk, Nieuw letterkundig magazijn 29(2): 68-70. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2011), Een treurige figuur en een valse profeet. H.A. Gomperts en de Bilderdijk-herdenking van 1956, Nieuw letterkundig magazijn 29(1): 30-32. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2011), Een zoet vergif voor verstand en hart. De ontwikkeling van de leescultuur in Leiden, 1760-1860, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 127: 263-289. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2011), Franca Treur: Dorsvloer vol confetti, Lexicon van literaire werken . artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2011), Geleerdheids zetel, Hollands roem! Het literaire leven in Leiden 1760-1860. Leiden: Primavera Pers. boek
 • Honings R.A.M. (2011), Het topje van de leesberg. Op zoek naar de negentiende-eeuwse leescultuur. In: Het Groeiboek. Aspecten van de geschiedenis van het Nederlandse boek. Leiden: De Ammoniet. boekdeel
 • Honings R.A.M. & Marion O. van (2011), Het verbeelde leven van Jacoba van Beieren. In: Honings Rick, Marion Olga van (red.) Vrouw van het Vaderland. Jacoba van Beieren in literatuur en kunst. Haarlem: Kastelenstichting Holland en Zeeland. 7-11. boekdeel
 • Honings R.A.M. (2011), Recensie Bespreking van: Christophe Madelein (2010) Juigchen in den adel der menschlijke natuur. Het verhevene in de Nederlanden (1770-1830)., Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 127: 432-434. boekbespreking
 • Honings R.A.M. (2011), Van doortrapte feeks tot verliefde gravin. Jacoba van Beieren in de negentiende-eeuwse literatuur. In: Honings R.A.M., Marion O. (red.) Vrouw van het Vaderland. Jacoba van Beieren in literatuur en kunst. Haarlem: Kastelenstichting Holland en Zeeland. 75-95. boekdeel
 • Honings R.A.M. & Marion O. van (red.) (2011), Vrouw van het Vaderland. Jacoba van Beieren in literatuur en kunst. Rotterdam: Kastelenstichting Holland en Zeeland. boekredactie
 • Anrooij W. van & Honings R.A.M. (red.) (2010), Bert van Selm-lezing 19: Frank Willaert, De ruimte van het boek. Literaire regio's in de Lage Landen tijdens de Middeleeuwen. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. boekredactie
 • Honings R.A.M. (2010), ‘Dat lasterschrift! – helaas! – moest nog te voorschyn komen’. Over het antistadhouderlijke pamflet De Oranjeboomen (1782), Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 33: 11-24. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. & Rutten G.J. (2010), De droom van Hendrik van Wijn. Een interdisciplinaire benadering van de genootschappelijke praktijk, Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek 28: 135-162. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2010), De Groningse Oscar Wilde. Over de literaire positionering van Jean Pierre Rawie, Vooys: tijdschrift voor letteren 28(2): 104-116. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2010), De indruk van het onmetelijke. Reizen naar Zwitserland in de negentiende eeuw, Schoutambt en Heerlijkheid : 17-24. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2010), De verguisde "Rembrandt der dichters". Bilderdijk in de context van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Het Bilderdijk Museum 27: 9-16. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2010), De verstoring van de Muzen. De Belgische Opstand en het literaire leven, Spiegel der Letteren 52: 307-336. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. & Zonneveld P.A.W. van (2010), Het klapwieken van de gefnuikte arend. Een biografie van Willem Bilderdijk, Biografie Bulletin 20(3): 44-51. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2010), Het slechtste boek ooit. Om luidop te lezen! [Over: Winnetou Stradevarus, Jong meisje beheks me niet meer], Metaal, Tijdschrift voor Leidse neerlandici 7 (2010) 2: 7. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2010), Indische schipbreukpoëzie. De ondergang van de Willem I (1837) als prijsvraagonderwerp, Indische Letteren 25: 194-207. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2010), Jean Pierre Rawie. In: Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur. Groningen: Martinus Nijhoff uitgevers. boekdeel
 • Honings R.A.M. (2010), Karel Glastra van Loon: De passievrucht. In: Lexicon van literaire werken. Besprekingen van Nederlandstalige literaire werken 1900-heden. Groningen: Wolters-Noordhoff. boekdeel
 • Honings R.A.M. (2010), 'Toongeefster van den goeden smaak'. De Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen, 1813-1833, Nederlandse letterkunde 15: 103-125. artikel in een tijdschrift
 • Anrooij W. van & Honings R.A.M. (red.) (2009), Bert van Selm-lezing 18: Ewoud Sanders, De reïncarnatie van het boek. In zeven stappen een eigen digitale bibliotheek. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. boekredactie
 • Honings R.A.M. (2009), Bij Bilderdijk aan tafel. Een bijzonder ooggetuigenverslag van Robert Southey uit 1825, Het Bilderdijk Museum 26: 1-13. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2009), De Leidse Domperfabriek Bespreking van: A. Kagchelland & M. Kagchelland (2009) Van dompers en verlichten. Een onderzoek naar de confrontatie tussen het vroege protestantse Réveil en de Verlichting in Nederland (1815-1826)., Vaktaal. Tijdschrift van de LVVN 22(1): 21-22. boekbespreking
 • Honings R.A.M. (2009), De negentiende eeuw zonder Tachtigersbril Bespreking van: Willem van den Berg & Piet Couttenier (2009) Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1800-1900, Vaktaal. Tijdschrift van de LVVN 22(1): 13-16. boekbespreking
 • Honings R.A.M. (2009), Goud voor de Tweede Vondel. Bilderdijks erepenning vanwege de Maatschappij uit 1830, Nieuw letterkundig magazijn 27(2): 37-45. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. & Duijn Max. van (2009), 'Ik denk dat ik iets van een antropoloog heb'. Interview met Ton Anbeek, Vaktaal. Tijdschrift van de LVVN 22: 2-7. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2009), ‘Oranje boven! Het Vrycorps onder!’ De letterkundige verwerking van het oproer van ‘1784’ in Leiden, Leids Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 101: 109-129. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2009), Van zaadkorrel tot breedgetakte boom. De ontkieming van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Nieuw letterkundig magazijn 27(1): 8-15. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2008), De prehistorie van het literatuuronderwijs Bespreking van: G.J. Johannes (2007) Dit moet U niet onverschillig wezen! De vaderlandse literatuur in het Noord-Nederlands voortgezet onderwijs 1800-1900, Vaktaal. Tijdschrift van de LVVN 21(2): 17-18. boekbespreking
 • Honings R.A.M. (2008), De teloorgang van de literatuur Bespreking van: William Marx (2008) Het afscheid van de literatuur. De geschiedenis van een ontwaarding 1700-2000, Vaktaal. Tijdschrift van de LVVN 21(4): 24-25. boekbespreking
 • Honings R.A.M. (2008), Een stad met een ziel Bespreking van: André Bouwman, Berry Dongelmans [e.a.] (2008) Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden 1260-2000, Metaal, Tijdschrift voor Leidse neerlandici 5(1): 17-19. boekbespreking
 • Honings R.A.M. (2008), Hoezo “Pruikentijd” saai? Bespreking van: Pieter van Wissing (red.) (2008) Stookschriften. Pers en politiek tussen 1780 en 1800, Vaktaal. Tijdschrift van de LVVN 21(3): 20-21. boekbespreking
 • Honings R.A.M. (2008), ‘Ik ben geen echte kinderboekenschrijver’. Interview met Jan Terlouw, Vaktaal. Tijdschrift van de LVVN 21: 2-6. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2008), In de voetsporen van Piet Paaltjens, Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 2: 8-9. artikel in een tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2008), Recensie Bespreking van: André Hanou Elisabeth Wolff en Agatha Deken, Geschrift eener bejaarde vrouw, Vaktaal. Tijdschrift van de LVVN 21(1): 16-18. boekbespreking
 • Honings R.A.M. (2008), ‘Voort, raderen, voort!’ Bespreking van: Cor Smit & Korrie Korevaart (2008) Kinderarbeid. J.J. Cremer en de Leidse fabriekskinderen, Metaal, Tijdschrift voor Leidse neerlandici 5(2): 21-22. boekbespreking
 • Honings R.A.M. (2008), Zelf dichter worden. Van twaalf tot achttien: 26-27. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Honings R.A.M. (2007), De beul van Haarlem Bespreking van: Olf Praamstra (2007) Busken Huet, een biografie, Metaal, Tijdschrift voor Leidse neerlandici 4(2): 18-22. boekbespreking
 • Honings R.A.M. (2007), HaverSchmidt in Heidelberg. In: Monica Soeting (red.) Tübingen, Heidelberg, Freiburg. Amsterdam: Bas Lubberhuizen. 148-150. boekdeel
 • Honings R.A.M. (2006), Een orang-oetan in Haarlem. In: Bilderdijkkist. Haarlem: De Zingende Zaag. boekdeel
 • Honings R.A.M. (2006), François HaverSchmidt, Met de vrienden op reis in Zwitserland in 1881. Ingeleid en toegelicht door Rick Honingd. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. boek
 • Honings R.A.M. (2006), Ô bloem der steden. Bilderdijk en Leiden. Kleine Publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. boek

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.