Universiteit Leiden

nl en
Foto: danielkirsch | Pixabay

Rick Honings bij Omroep Helmond over zijn boek ‘Romantici en Revolutionairen’

Onlangs bracht Rick Honings, universitair docent moderne Nederlandse letterkunde, samen met Lotte Jensen het boek ‘Romantanci en Revolutionairen’ uit. Een boek over de Nederlandse literatuur in de achttiende en negentiende eeuw. In gesprek met Omroep Helmond vertelt hij meer over het boek.

In het boek nemen Honings en Jensen de literatuur en het schrijverschap in die periode onder de loep. ‘We willen laten zien welke auteurstypen er in die periode bestonden en in hoeverre die samenhangen met de auteurstypen van vandaag de dag. Wat we ook specifiek hebben gedaan, is het bespreken van de rol van vrouwelijke auteurs. Daar is relatief weinig aandacht aan besteed’, aldus Honings.

Over de titel van het boek, ‘Romantici en Revolutionairen’, zegt Honings: ‘Als je kijkt naar de periode 1750 – 1900 die wij in het boek centraal stellen, zie je dat er in die tijd heel veel verandert. Er zijn allerlei politieke omwentelingen, vrouwenemancipatie komt voor het eerst op de agenda te staan, net als de kritiek op het kolonialisme. Al dat soort onderwerpen worden besproken in de literatuur. Het zijn vooral de schrijvers die hun stempel drukten op de discussies over dit soort onderwerpen. Daar tegenover staan de schrijvers met een romantisch ideaal, die zich niet willen bemoeien met de maatschappij en zich afkeren van de wereld waarin zij zich bevinden.’

Meer weten?
Luister het hele gesprek hier terug (vanaf minuut 31.30)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.