Universiteit Leiden

nl en

Van kluis naar kussen: Scaliger-hoogleraar Rick Honings

In de serie tafelgesprekken ‘Van kluis naar kussen’ krijgt de kijker een blik achter de schermen van de Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). In deze speciale aflevering staat Scaliger-hoogleraar Rick Honings centraal, die op 13 september jongstleden zijn oratie - Het land van ‘Oosterzonnegloed’. Sporen van Indië in negentiende-eeuwse schrijversarchieven - uitsprak. Hoofdconservator Garrelt Verhoeven gaat met Rick Honings, en promovendus Nick Tomberge in gesprek over schrijversarchieven, denkbeelden over het Nederlandse koloniale verleden en over reizen in Indië: van vroege ontdekkingsreizigers tot koloniale toeristen in de negentiende en twintigste eeuw. En natuurlijk worden er diverse stukken getoond: van kluis naar kussen!

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Aandachtsgebieden

Honings heeft belangstelling voor de Bijzondere Collecties in brede zin en maakt er voor zijn onderzoek veelvuldig gebruik van. Als Scaliger-hoogleraar houdt hij zich bezig met het bevorderen van het onderwijs en onderzoek rond de Bijzondere Collecties. Hij richt zich op twee gebieden die voortkomen uit zijn eigen onderzoeksbelangstelling en expertise: reisverhalen uit de koloniale collecties van de Asian Library, en de achttiende- en negentiende-eeuwse collecties. Koloniale reisverhalen vormen juist in de huidige tijd een waardevolle en cruciale onderzoeksbron, nu Nederland bezig is zijn koloniale verleden te verwerken. Honings doet hiervoor onderzoek naar veelal onbekend en ongepubliceerd materiaal van Nederlandse en Indonesische reizigers.

Het land van ‘Oosterzonnegloed’. Sporen van Indië in negentiende-eeuwse schrijversarchieven

Over Rick Honings

Rick Honings promoveerde in 2011 aan de Universiteit Leiden. Direct daarna werd hem een Niels Stensen Fellowship toegekend, waardoor hij een jaar onderzoek kon doen aan de Freie Universität in Berlijn. Intussen verkreeg hij een docentaanstelling in Leiden en in 2012 verwierf hij een NWO Veni-grant voor het project The Poet as Pop Star. Literary Celebrity in the Netherlands. In 2015 werd hij universitair docent moderne Nederlandse letterkunde, en in 2019 universitair hoofddocent. Datzelfde jaar ontving hij een Vidi-subsidie voor zijn project Voicing the Colony. Travelers in the Dutch East Indies 1800-1945 over koloniale reisverhalen. Rick Honings is in 2020 benoemd tot Scaliger-hoogleraar. Naast zijn Scaliger-hoogleraarschap werkt Honings aan zijn onderzoeksprojecten en verzorgt hij colleges voor de BA Dutch Studies/Nederlandkunde, waar hij voorzitter van is, en voor de opleiding Nederlandse taal en cultuur. Honings heeft inmiddels een groot aantal publicaties op zijn naam staan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.