Universiteit Leiden

nl en

Rick Honings benoemd tot Scaligerhoogleraar

Universitair hoofddocent Rick Honings is per 1 juli 2020 benoemd tot Scaligerhoogleraar. De komende vijf jaar houdt hij zich o.a. bezig met het bevorderen van het onderwijs en onderzoek rond de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek. Honings volgt boekhistoricus Erik Kwakkel op, die de leerstoel sinds 2016 bekleedde.

Honings bracht als student al veel tijd door in de studiezaal van Bijzondere Collecties: ‘Als bachelorstudent Nederlands in Leiden haalde ik het landelijke nieuws toen ik een nog niet uitgegeven en tamelijk onbekend reisverslag van François HaverSchmidt ‘ontdekte’, vertelt Honings. ‘De colleges van Peter van Zonneveld rond 2005 lieten me inzien dat er in de Bijzondere Collecties nog veel valt te ontdekken en te onderzoeken.’

Focuspunten

Honings heeft belangstelling voor de Bijzondere Collecties in brede zin en maakt er voor zijn onderzoek veelvuldig gebruik van. De komende jaren wil hij zijn blik richten op twee gebieden die voortkomen uit zijn eigen onderzoeksbelangstelling en expertise: reisverhalen uit de koloniale collecties van de Asian Library, en de achttiende- en negentiende-eeuwse collecties. 

‘In 2019 honoreerde NWO mijn Vidi-project Voicing the Colony. Travelers in the Dutch East Indies 1800-1945 over koloniale reisverhalen’ vertelt Honings. ‘Koloniale reisverhalen vormen juist in de huidige tijd een waardevolle en cruciale onderzoeksbron, nu Nederland bezig is zijn koloniale verleden te verwerken. Samen met javanicus dr. Judith Bosnak wil ik dit veelal onbekende en ongepubliceerde materiaal van Indonesische reizigers onderzoeken, ontsluiten en zo bredere bekendheid geven.

In de achttiende- en negentiende-eeuwse collecties worden archieven bewaard van allerlei genootschappen maar ook van auteurs, zoals Nicolaas Beets. Honings: ‘Het archief van Beets is een ware schatkamer dat nog nooit systematisch is onderzocht. Door de nauwkeurigheid waarmee Beets zijn bestaan boekstaafde, is hij een belangrijke chroniqueur van de negentiende eeuw.’

Een grote eer

‘Het is voor mij een grote eer om na W.P. Gerritsen, Harm Beukers en Erik Kwakkel de Scaliger-leerstoel te mogen bekleden’, vertelt Honings. ‘Ik verheug me erop samen te werken met de medewerkers van de Universiteitsbibliotheek en om activiteiten te organiseren en projecten op te zetten. Ook kijk ik ernaar uit kennis te maken met de Scaliger-fellows die Leiden elk jaar bezoeken. Tenslotte is het een voorrecht om studenten - en als het even kan ook middelbare scholieren en andere geïnteresseerden - mee te nemen op een reis door de schatten van de Bijzondere Collecties en hoop ik promovendi te verleiden om hier onderzoek naar te doen.’

Onderzoek en onderwijs

Naast zijn Scaliger-hoogleraarschap werkt Honings aan zijn onderzoeksprojecten en verzorgt hij colleges voor de BA Dutch Studies/Nederlandkunde, waar hij voorzitter van is. Honings: ‘Omdat mijn onderzoek zo sterk verweven is met de Bijzondere Collecties, vloeien de werkzaamheden voor het Scaliger-hoogleraarschap en mijn andere taken in elkaar over. Daarnaast ben ik van plan om nog meer demonstratiecolleges te geven om studenten te laten zien wat voor prachtig materiaal in Leiden bewaard wordt.’

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Over Rick Honings
Rick Honings promoveerde in  2011 aan de Universiteit Leiden. Direct daarna werd hem een Niels Stensen Fellowship toegekend, waardoor hij een jaar onderzoek kon doen aan de Freie Universität in Berlijn. Intussen verkreeg hij een docentaanstelling in Leiden en in 2012 verwierf hij een NWO Veni-grant voor het project The Poet as Pop Star. Literary Celebrity in the Netherlands. In 2015 werd hij universitair docent moderne Nederlandse letterkunde, en in 2019 universitair hoofddocent. Datzelfde jaar ontving hij een Vidi-subsidie voor zijn project Voicing the Colony. Travelers in the Dutch East Indies 1800-1945 over koloniale reisverhalen. Honings heeft inmiddels een groot aantal publicaties op zijn naam staan. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.