Universiteit Leiden

nl en

Constant Hijzen

Universitair Docent

Naam
Dr. C.W. Hijzen
Telefoon
+31 70 800 9576
E-mail
c.w.hijzen@fgga.leidenuniv.nl

Constant Hijzen is werkzaam bij de Faculteit Governance and Global Affairs, Institute of Security and Global Affairs (Intelligence and Security) en verbonden aan de Faculteit der Geesteswetenschappen, Instituut Geschiedenis.

Meer informatie over Constant Hijzen

Leiden Safety and Security Blog

Mijn onderzoek richt zich op het domein van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ik tracht vanuit een historisch perspectief de bredere politieke, maatschappelijke en bureaucratische dynamieken te bestuderen, die spelen in het domein van veiligheid en onveiligheid. De specifieke instituties, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zelf, gebruik ik als lens om iets te zeggen over die bredere context. Ik ben daarbij vooral ge├»nteresseerd in de culturele en mentale factoren achter institutionaliseringsprocessen. In mijn proefschrift heb ik de invloed van politieke, bureaucratische en maatschappelijke spelers op de Nederlandse veiligheidsdiensten (tussen 1912 en 1992) bestudeerd. In mijn postdoctorale onderzoek, waarvoor ik van de NCTV een subsidie ontving, richt ik me op het concept 'inlichtingenculturen'. Ik ben daarom momenteel bezig met een comparatief-historisch onderzoek naar de wijze waarop de veiligheidsdiensten in het Verenigd Koninkrijk, (West-)Duitsland en Nederland sinds eind jaren zestig de problematiek van politiek geweld en terrorisme hebben verdisconteerd in hun takenpakket. De hoofdvraag in dit onderzoek is hoe - gezien vanuit een maatschappelijk, politiek, bureaucratisch, organisatorisch en operationeel perspectief - de diensten politiek geweld en terrorisme tot een probleem maakten waaraan zij iets moesten doen. Ook de activiteiten die zij in die jaren tegenover die problematiek ontwikkeld hebben worden bestudeerd.

Universitair Docent

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Instituut Security and Global Affairs
  • Intelligence

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP The Hague
Kamernummer 4.33

Contact

Gast

  • Faculteit der Geesteswetenschappen
  • Institute for History
  • Geschiedenis diversen

Werkadres

Johan Huizinga
Doelensteeg 16
2311 VL Leiden
Kamernummer 1.72a

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie