Universiteit Leiden

nl en

Constant Hijzen

Gastonderzoeker

Naam
Dr. C.W. Hijzen
Telefoon
+31 70 800 9506
E-mail
c.w.hijzen@fgga.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-7112-0550

Constant Hijzen is research fellow bij het Institute of Security and Global Affairs. In zijn onderzoek richt hij zich op de geschiedenis van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Hij gebruikt de inlichtingen- en veiligheidsdiensten als een lens om een bredere politieke, maatschappelijke en bureaucratische dynamiek te bestuderen die op dit specifieke gebied speelt, met speciale aandacht voor culturele factoren en mentaliteiten.

Meer informatie over Constant Hijzen

Mijn onderzoek richt zich op het domein van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ik tracht vanuit een historisch perspectief de bredere politieke, maatschappelijke en bureaucratische dynamieken te bestuderen, die spelen in het domein van veiligheid en onveiligheid. De specifieke instituties, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zelf, gebruik ik als lens om iets te zeggen over die bredere context. Ik ben daarbij vooral geïnteresseerd in de culturele en mentale factoren achter institutionaliseringsprocessen. In mijn proefschrift heb ik de invloed van politieke, bureaucratische en maatschappelijke spelers op de Nederlandse veiligheidsdiensten (tussen 1912 en 1992) bestudeerd.

In mijn postdoctorale onderzoek, waarvoor ik van de NCTV een subsidie ontving, richt ik me op het concept 'inlichtingenculturen'. Ik ben daarom momenteel bezig met een comparatief-historisch onderzoek naar de wijze waarop de veiligheidsdiensten in het Verenigd Koninkrijk, (West-)Duitsland en Nederland sinds eind jaren zestig de problematiek van politiek geweld en terrorisme hebben verdisconteerd in hun takenpakket. De hoofdvraag in dit onderzoek is hoe - gezien vanuit een maatschappelijk, politiek, bureaucratisch, organisatorisch en operationeel perspectief - de diensten politiek geweld en terrorisme tot een probleem maakten waaraan zij iets moesten doen. Ook de activiteiten die zij in die jaren tegenover die problematiek ontwikkeld hebben worden bestudeerd.

Meer informatie is te vinden op de Engelstalige pagina.

Gastonderzoeker

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Institute of Security and Global Affairs
  • Intelligence

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag

Contact

Activiteiten

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.