Universiteit Leiden

nl en

Institute of Security and Global Affairs

Research Seminar Series

Elke week organiseert ISGA de Research Seminar Series waarin onderzoek van zowel medewerkers van ISGA als van externen aan bod komt.

Doel

Het doel van de onderzoek-seminarserie is drievoudig:

  • Het bieden van een vriendschappelijke en constructieve omgeving waarin alle collega’s hun lopende onderzoek kunnen presenteren en constructieve feedback kunnen krijgen. De seminarserie is onder andere een kerncomponent van het PhD trainingsprogramma.
  • Het stimuleren van onderzoek-overstijgende groepsdiscussies, collectieve betrokkenheid bij ISGA’s hoofdonderzoeksdoelen, het uitwisselen van ideeën en mogelijke toekomstige onderzoekssamenwerking.
  • Met enige regelmaat externe sprekers uitnodigen om te praten over internationaal onderzoek dat gerelateerd is aan de onderzoeksthema’s van ISGA om zo onze uitwisseling van ideeën op nationaal en internationaal niveau te versterken.

More information

Voor meer informatie en het programma kun je contact opnemen met Dr Lydie Cabane.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.