Universiteit Leiden

nl en

Institute of Security and Global Affairs

PhD Programma

Ons instituut heeft een grote en bloeiende gemeenschap van promovendi die zich bezighouden met een groot aantal verschillende onderzoeksonderwerpen binnen één van de vele onderzoeksgebieden van het instituut: cyberbeveiliging, terrorisme, fysiek geweld, crisismanagement, inlichtingen, diplomatie en global affairs, politiestudies en oorlogs-, vredes- en justitiestudies.

Promovendi voeren een eigen project uit of nemen deel aan een onderzoeksproject onder leiding van een van onze stafleden. Binnen ons instituut hebben we twee verschillende soorten promovendi: universitair gefinancierde promovendi ('internen') of zelf gefinancierde promovendi ('externen').

Universitair gefinancierde promovendi hebben een vierjarige fulltime (of vijfjarige 0,8-fte) onderzoekspositie met een salaris en de vereiste dat kandidaten ongeveer 15% van hun tijd besteden aan onderwijs. Vacatures voor gefinancierde promovendusposities worden gepubliceerd op de website van de universiteit.

Zelf gefinancierde promovendi ontvangen hun financiering uit andere bronnen dan de Universiteit Leiden, hetzij via een externe werkgever, een beurs of zelffinanciering.

Support en cursussen voor promovendi

We bieden diverse vormen van ondersteuning en cursussen voor onze promovendi. We organiseren regelmatig onderzoeksseminars waarin promovendi hun werk kunnen presenteren en bespreken. Elke onderzoeksgroep organiseert verschillende activiteiten om meer gespecialiseerde expertise te bieden. Er zijn ook regelmatige formele en informele bijeenkomsten voor promovendi.

Naast de cursussen die worden aangeboden door de universiteit, streven we ernaar om met enige regelmaat cursussen te organiseren voor al onze promovendi op het gebied van sociaal onderzoek, bijvoorbeeld cursussen over epistemologie, onderzoeksmethoden, loopbaanontwikkeling, academisch schrijven, literatuuronderzoek of onderzoeksvragen.

Er is financiering beschikbaar voor onderzoeksactiviteiten, zoals veldreizen, methodiekenonderwijs of conferenties.

De universiteit en de faculteit bieden ook verschillende manieren om promovendi te ondersteunen, zoals een vertrouwenspersoon, een promovendi-psycholoog en een promovendi-decaan.

Community en organisatie

De promovendi assemblee van ons instituut biedt een gemeenschapsforum voor alle promovendi. Samen kiezen zij een commissie van promovendi die de gemeenschap vertegenwoordigt.

De PhD-coördinator houdt toezicht op het programma en organiseert de bijeenkomsten voor de gemeenschap. De huidige PhD-coördinator is Dr. Lydie Cabane. U kunt contact opnemen met de PhD-coördinator via het volgende e-mailadres: phdcoordinator.isga@fgga.leidenuniv.nl.

Promovendus worden bij ISGA

Als je geïnteresseerd bent in een traject als promovendus bij ons instituut, zijn er twee routes:

1.    Kijk uit naar vacatures voor betaalde promovendusposities die geadverteerd worden op de website van de universiteit en die over het algemeen gekoppeld zijn aan projecten van ISGA onderzoekers. Houd er rekening mee dat er momenteel geen regelmatig schema is voor het adverteren van dergelijke vacatures.

2.    Dien een aanvraag in voor een zelf-gefinancierde positie. Hiervoor moet je eerst een promotor vinden die je accepteert. Je kunt rechtstreeks contact opnemen UD’s of UHD’s - maar in dit geval moet je nog steeds worden gesponsord door een hoogleraar (Klik hier om de volledige lijst van de leden van ons instituut te bekijken. Je moet een CV en een kort promotie-voorstel opsturen (in dit stadium is één pagina voldoende; als de promotor ermee instemt om je aan te nemen, dan moet je een volledig voorstel uitwerken).

Kijk in ieder geval op de webpagina van de Faculteit Governance and Global Affairs Graduate School, waar je meer informatie vindt over hoe je kunt solliciteren.

Voor meer informatie over ons programma kun je contact opnemen met onze PhD-coördinator.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.