Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksprogramma

Geweld en Geweldspreventie

Welkom bij de onderzoeksgroep Geweld en Geweldspreventie van de Universiteit Leiden. Hier verdiepen we ons in de complexiteit van hedendaags geweld, de verschillende vormen ervan en strategieën voor preventie. In een steeds veranderende wereld is inzicht in de dynamiek van geweld en de preventie ervan cruciaal om veiligere gemeenschappen te creëren en sociale rechtvaardigheid te bevorderen.

Contact
Marieke Liem

Onderzochte vormen van geweld

In onze onderzoeksgroep richten we ons op een breed scala aan geweldsvormen dat relevant is in de hedendaagse maatschappij. Dit omvat:

​​​​​​​Hierbij gaat het om geweld tussen individuen. Door middel van kwalitatieve en kwantitatieve methoden onderzoeken we verschillende vormen van interpersoonlijk geweld, waaronder huiselijk geweld, drugsgerelateerd geweld, vuurwapengerelateerd geweld en moord. We onderzoeken de dynamiek, patronen en gevolgen van interpersoonlijk geweld om effectieve interventiestrategieën te ontwikkelen.
 

Ons onderzoek naar de betekenis van geweld verkent de veelzijdige aard van geweld en gaat in op de culturele, sociale en psychologische dimensies ervan. Door middel van interdisciplinair onderzoek proberen we te begrijpen hoe individuen en gemeenschappen geweld waarnemen, ervaren en erop reageren.

Met de opkomst van digitale technologie is cybergeweld een urgent probleem geworden. Dit omvat online intimidatie, cyberpesten en digitaal haatzaaien. We analyseren de impact van cybergeweld op individuen en gemeenschappen en ontwikkelen strategieën om de schadelijke effecten ervan te beperken.

In ons onderzoek naar de intergenerationele overdracht van gewelddadige ideologieën bestuderen we hoe overtuigingen en houdingen die geweld in de hand werken, van generatie op generatie binnen families en gemeenschappen worden doorgegeven. Door de betrokken mechanismen en processen te onderzoeken, willen we strategieën bepalen om de cyclus van geweld te doorbreken en alternatieve narratieven te promoten die vrede, tolerantie en sociale cohesie tussen generaties bevorderen.

Ons onderzoek naar geweld als een volksgezondheidsprobleem omvat de studie van zelfmoord en geestelijke gezondheid als kritische aspecten. We onderzoeken de epidemiologie, risicofactoren en psychosociale determinanten van schadelijk gedrag (gericht op het zelf en op anderen) om effectieve preventie- en interventiestrategieën te ontwikkelen. Door een volksgezondheidsbenadering te kiezen, willen we de onderliggende factoren aanpakken die bijdragen aan dergelijk gedrag, en uiteindelijk de schadelijke gevolgen voor individuen en gemeenschappen beperken.

In dit onderzoeksgebied richten we ons op de complexe dynamiek die ten grondslag ligt aan gewelddadig gedrag. Door gebruik te maken van een interdisciplinaire benadering onderzoeken we hoe de interactie tussen sociale, culturele en omgevingsfactoren geweldspatronen vormen. We onderzoeken de rol van sociale netwerken, de invloed van leeftijdsgenoten en situationele contexten bij het in stand houden of verminderen van gewelddadig gedrag. Met behulp van empirische analyse en theoretische inzichten proberen we bij te dragen aan een beter begrip van de complexiteit rondom geweld en de ontwikkeling van preventie- en interventiestrategieën.

Ons onderzoek en onderwijs

Aan de Universiteit Leiden zet onze onderzoeksgroep zich in om kennis en begrip te bevorderen op het gebied van geweld en geweldspreventie door middel van interdisciplinair onderzoek en innovatieve methodologieën. Onze faculteitsleden zijn toonaangevende experts in hun vakgebied en brengen een diversiteit aan perspectieven en expertise met zich mee.    

Door middel van onze onderzoeksprojecten willen we datagestuurde inzichten genereren in de oorzaken, dynamiek en gevolgen van geweld, met als uiteindelijk doel beleid en praktijk op lokaal, nationaal en internationaal niveau te stimuleren.

Naast onze onderzoeksactiviteiten zetten we ons in om de volgende generatie wetenschappers, professionals en pleitbezorgers op het gebied van geweldpreventie op te leiden. Ons curriculum biedt een scala aan programma's, waaronder de minor Violence Studies en de CSM-track Governance of Violence.

Bovendien werken we actief samen met beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden om de kloof tussen onderzoek en praktijk te overbruggen en ervoor te zorgen dat ons werk een betekenisvolle impact heeft op het leven van mensen die te maken hebben met geweld. Door samenwerking en dialoog te stimuleren, streven we ernaar om een rechtvaardigere en vreedzamere wereld voor huidige en toekomstige generaties te creëren.

Maak samen met ons het verschil

Of je nu een student bent die zich wil verdiepen in de complexiteit van geweld, of een professional die zijn vaardigheden en kennis wil vergroten, we nodigen je uit om samen met ons te werken aan onze missie om geweld te voorkomen en veiligere, veerkrachtigere gemeenschappen op te bouwen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.