Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksprogramma

Physical Violence and Public Order

Geweld dat gerelateerd is aan criminele activiteiten, geweld dat plaatsvind in interpersoonlijke conflicten zoals bijvoorbeeld in huiselijke kring, en socio-politiek geweld zijn allemaal vormen van fysiek geweld. Het omvat massale schietpartijen zoals in Columbine en Virginia Tech, nachtelijk geweld, alcohol gerelateerd geweld, gewelddadige berovingen, geweld en mentale gezondheid, wapengeweld en geweld dat wordt geassocieerd met de georganiseerde misdaad. We bestuderen de omvang, patronen en verklaringen voor deze gebeurtenissen en die impact die deze gebeurtenissen en de daders hebben op de maatschappelijke orde.

Contact
Marieke Liem

Binnen deze groep hebben we gekozen voor een multidimensionaal, interdisciplinair perspectief. Hierbij maken wij gebruik van en baseren we ons op concepten afkomstig uit de vakgebieden van sociologie, maatschappelijke gezondheid, maatschappelijk beleid, criminologie, victimologie, forensische psychologie en pedagogiek – waarbij we verder kijken dan de monodisciplinaire onderzoeksmethodes naar geweld en maatschappelijke orde.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.