Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksprogramma

Geweld en Geweldsbeheersing

In de Onderzoeksgroep Geweld en Geweldspreventie bestuderen we interpersoonlijk geweld. We proberen de dynamiek die ten grondslag ligt aan interpersoonlijke conflicten beter te begrijpen.

Contact
Marieke Liem

In een breed scala aan projecten onderzoeken we verschillende vormen van geweld; oorzaken van geweld en factoren die samenhangen met geweld; geweld en interventies; en de relatie tussen geweld en volksgezondheid. In ons onderzoek verzamelen en analyseren we data die kan dienen als basis voor evidence-based interventies. Zo kunnen we informatie bieden om de oorzaken en effecten van geweld in de samenleving te verminderen.

In ons werk hanteren we interdisciplinaire perspectieven. Met een multi- en interdisciplinaire aanpak - in samenwerking met psychologen, antropologen, historici, epidemiologen, criminologen en victimologen - leveren we een bijdrage aan het beter begrijpen van interpersoonlijke conflict.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.