Universiteit Leiden

nl en
Thema

Onderzoek

Vanwege de verschillende disciplines en opleidingen bij de Universiteit Leiden zijn de dierproeven die we doen zeer divers. Hieronder valt zowel biomedisch onderzoek als biologisch onderzoek.

Het onderzoek met proefdieren wordt in twee instituten gedaan: het Instituut Biologie Leiden (IBL) en het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR). Er zijn twee centrale onderzoekslijnen waarbij we gebruikmaken van proefdieren:

Dierwetenschappen en gezondheid

Met het onderzoek in dit thema vergaren we kennis over fundamentele biologische processen. Deze kennis helpt ons om te begrijpen hoe gezonde dieren en mensen functioneren. Ook doen we onderzoek naar de effecten van ziekte, stress en andere welzijnsaantastingen zoals geluidsoverlast. Soms is het onderzoek ten dienste van de mens, en soms ten behoeve van dieren zelf. Lees hier meer over deze onderzoekslijn.

Geneesmiddelenonderzoek

Ons geneesmiddelenonderzoek richt zich op drie ziektebeelden; kanker, hart- en vaatziekten (zoals aderverkalking) en neurologische aandoeningen. Het ontwikkelen van geneesmiddelen duurt lang, en kent verschillende fases. Ons onderzoek richt zich op de zogenaamde preklinische fase, dat wil zeggen: de stappen in het onderzoek vóórdat er wordt getest in mensen. 

In de eerste fases worden veelbelovende stoffen gezocht. Dit gebeurt bijvoorbeeld door fundamentele kennis te vergaren over de ziekte, waardoor wetenschappers aangrijpingspunten kunnen vinden voor nieuwe medicijnen. Daarnaast worden enorme hoeveelheden stoffen gescreend op activiteit, om te kijken of er potentiële medicijnen tussen zitten. Zulke kandidaat-medicijnen worden vervolgens getest op effectiviteit en toxiciteit (giftigheid) in gekweekte cellen.

Nadat deze fases doorlopen zijn, worden de overgebleven kandidaat-medicijnen getest op proefdieren. Het is belangrijk om te weten of een medicijn werkzaam is bij de ziekte. We kiezen hiervoor een proefdier dat zo goed mogelijk model staat voor de ziekte in mensen. Het doel is om een nóg betere inschatting te maken van de effectiviteit en toxiciteit. Zo proberen we de volgende fases, waarin op mensen wordt getest, zo veilig en succesvol mogelijk te maken. Lees hier meer over deze onderzoekslijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.