Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek met proefdieren

Zowel binnen ons biomedisch als ons biologisch onderzoek gebruiken we proefdieren. Lees hier welk onderzoek dit precies is en wat we met dat onderzoek willen bereiken.

Het onderzoek met proefdieren bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen vindt plaats bij twee instituten: het Instituut Biologie Leiden (IBL) en het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR). Er zijn twee centrale onderzoekslijnen waarbij we gebruikmaken van proefdieren.

Dierwetenschappen en gezondheid

Met het onderzoek in dit thema vergaren we kennis over fundamentele biologische processen. Deze kennis helpt ons om te begrijpen hoe gezonde dieren en mensen functioneren. Ook doen we onderzoek naar de effecten van ziekte, stress en andere zaken die het welzijn van mens en dier aantasten, zoals geluidsoverlast. Soms is het onderzoek ten dienste van de mens, en soms ten behoeve van dieren zelf.

Lees hier meer over deze onderzoekslijn.

Geneesmiddelenonderzoek

Ons geneesmiddelenonderzoek richt zich op drie ziektebeelden; kanker, hart- en vaatziekten (zoals aderverkalking) en neurologische aandoeningen. Het ontwikkelen van geneesmiddelen duurt lang, en kent verschillende fases. Ons onderzoek richt zich op de zogenaamde preklinische fase, dat wil zeggen: de stappen in het onderzoek vóórdat er wordt getest in mensen.

In de eerste fases onderzoeken we veelbelovende stoffen. We vergaren bijvoorbeeld fundamentele kennis over een ziekte, waardoor wetenschappers aangrijpingspunten in het lichaam kunnen vinden voor nieuwe medicijnen. Daarnaast screenen we enorme hoeveelheden stoffen op activiteit, om te kijken ze een nuttige werking hebben en dus een potentiële medicijn zijn. Zulke kandidaat-medicijnen testen we vervolgens op effectiviteit en toxiciteit (giftigheid) in gekweekte cellen.

Nadat deze fases doorlopen zijn, testen we de overgebleven kandidaat-medicijnen op proefdieren. Het is belangrijk om te weten of een medicijn een ziekte ook echt effectief bestrijdt. We kiezen hiervoor een proefdier dat zo goed mogelijk model staat voor de ziekte in mensen. Het doel is om een nóg betere inschatting te maken van de effectiviteit en toxiciteit. Zo proberen we de volgende fases, waarin op mensen wordt getest, zo veilig en succesvol mogelijk te maken.

Lees hier meer over deze onderzoekslijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.