Universiteit Leiden

nl en

Proefdierfaciliteiten

We hebben dierfaciliteiten voor verschillende proefdieren, die uiteraard allemaal aan de wettelijke eisen voldoen. We verzorgen de dieren zo goed mogelijk en onze verblijven voorzien de verschillende diersoorten zo goed mogelijk in hun specifieke behoeften.

De knaagdierenfaciliteit

In de knaagdierfaciliteit houden we knaagdieren onder goed gecontroleerde omstandigheden. De temperatuur is hier altijd rond de 21 graden Celsius en de relatieve luchtvochtigheid is 55%. De dieren zitten in zogenoemde open kooien of in individueel geventileerde kooien. De kooien zijn voorzien van gefilterde lucht, zodat de dieren niet in aanraking komen met ongewenste ziektekiemen uit de omgevingslucht. Het lichtregime passen we zoveel mogelijk aan aan de natuurlijke behoefte van de dieren: bij nachtdieren is het licht overdag bijvoorbeeld gedoofd. Elke kooi is voorzien van zogeheten kooiverrijking: materialen waarmee dieren kunnen spelen of nestjes kunnen bouwen. De knaagdieren hebben vrij toegang tot water en voer.

De vissenfaciliteit

Voor vissen zijn aparte faciliteiten ingericht. Hier houden we de watertemperatuur zo constant mogelijk en waarborgen we de waterkwaliteit. Ook hier geldt een vast lichtregime dat we aanpassen aan de vissen. De voeding en het voerregime hangt af van de leeftijd en behoefte van de vissen.

De vogelfaciliteit

Ook de vogels verblijven in een speciale faciliteit. Hier zijn de luchtvochtigheid, temperatuur en het luchtregime aangepast aan de behoeften van de vogels. Door volières is het mogelijk om groepsdieren in grotere groepen samen te huisvesten.

Speciale faciliteiten voor onderzoek met proefdieren

In alle dierfaciliteiten zijn speciale ruimten ingericht waar we:

  • Dieren kunnen observeren
  • Onderzoek kunnen doen met speciale apparatuur, zoals microscopen of een opstellingen voor gedragsexperimenten
  • Operaties kunnen uitvoeren

Daarnaast onderzoeken we soms ook dieren in het wild. Het gaat hierbij altijd om een specifieke onderzoeksvraag die we alleen kunnen beantwoorden met dieren in hun natuurlijke omgeving. In die gevallen werken we nauw samen met lokale onderzoeksinstituten en natuurbeheer.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.