Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs en training over dierproeven

Wetenschappers die met proefdieren werken, volgen bij ons een opleiding over dierproeven. Hierin leren onderzoekers op een verantwoorde wijze met proefdieren om te gaan. Lees hier meer over de eisen die wij stellen aan onderzoekers die met proefdieren moeten werken.

Iedereen die met proefdieren werk, is wettelijk verplicht om hierover onderwijs te volgen. Het gaat dan met name om research-analisten en onderzoekers:

  • Research-analisten hebben een HLO-opleiding met specialisatie proefdierkunde gedaan. Daarin leren ze veel over complexe handelingen bij dieren, zoals het uitvoeren van een experiment en complexe operaties.
  • Onderzoekers hebben een masterdiploma in biologische, biomedische of zoƶlogische richting, waarbij veel aandacht is voor de anatomie en fysiologie van mens en dier. Daarnaast hebben ze een extra cursus proefdierkunde gevolgd.

Ook in het algemene integriteitsonderwijs is aandacht voor dierproeven, zodat ook studenten en wetenschappers die niet zelf met proefdieronderzoek te maken krijgen, wel kennis over dit onderwerp hebben.

Centraal in al het onderwijs staat de houding van de onderzoeker ten opzichte van de dieren: hoe ga je op een verantwoorde manier om met wezens met gevoel?

Cursus proefdierkunde

De cursus proefdierkunde is onder andere te volgen aan de Universiteit Leiden in samenwerking met het LUMC. De cursus vindt viermaal per jaar plaats en duurt drie weken. Het doel van de cursus is de deelnemers kennis bij te brengen over en bewust te maken van alle facetten van het dierexperimenteel onderzoek. Zo leren onderzoekers een experiment te ontwerpen en leren ze welke belangrijke afwegingen je daarbij moet maken over diersoort, voeding, anesthesie, pijnstilling en aandacht voor dierenwelzijn. Ook leren de onderzoekers veel over de ethische afwegingen die voorafgaan aan dieronderzoek. De cursus wordt afgesloten met een examen.

De cursus proefdierkunde bestaat uit een basisgedeelte en een soort-specifiek gedeelte (knaagdieren). Er zijn daarnaast in Leiden ook extra soort-specifieke cursussen ontwikkeld, zoals voor vis- en vogelonderzoek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.