Universiteit Leiden

nl en

Instantie voor Dierenwelzijn Leiden

De Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) Leiden is een intern orgaan dat verantwoordelijk is voor het welzijn van alle proefdieren van de Universiteit Leiden en het LUMC. Ze is intensief betrokken bij alle aspecten van het onderzoek met proefdieren. De IvD heeft een aantal wettelijke taken, waaronder het adviseren, controleren, registreren en toezicht houden op (alle onderzoeken met) proefdieren.

De taken van de IvD Leiden

De Instantie voor Dierenwelzijn Leiden heeft taken in opdracht van het LUMC en de Universiteit Leiden. Deze taken komen voor een groot deel voort uit de Wet op de dierproeven. We vatten deze taken samen in 4 kerntaken:

1. Begeleiden van het vergunningsproces

De IvD Leiden:

  • Is het eerste aanspreekpunt voor onderzoekers die een dierproef overwegen. De IvD Leiden maakt samen met de onderzoeker een ethische afweging en adviseert de onderzoeker waar nodig tijdens het schrijven van een projectaanvraag.
  • Stemt het project in detail af met de onderzoeker. Waar nodig schakelt de IvD de hulp in van een dierenarts of een andere deskundige. In dit traject kijken we goed naar alternatieven voor het onderzoek, maar ook naar vermindering en verfijning van proefdiergebruik.
  • Begeleidt en adviseert onderzoekers in de aanvraag voor een projectvergunning bij de Centrale Commissie Dierproeven (CCD).

De voorzitter van de IvD is tevens intern toezichthouder en adviseert de dierexperimentcommissie Leiden (DEC). Deze onafhankelijke commissie adviseert de CCD bij het verstrekken van vergunningen voor onderzoeksprojecten met proefdieren.

2. Beoordelen van onderzoeksplannen

Tijdens de review van onderzoeksplannen bediscussiëren we met onderzoekers zorgvuldig het verloop van het project. Ook helpen we waar mogelijk met vervanging, maar vooral ook verfijning- en verminderingsmogelijkheden binnen het voorstaande onderzoek.

3. Toezicht houden op proefdieren en de uitvoer van dierproeven

  • De intern toezichthouder van de IvD Leiden bespreek samen met het team en de collega’s bij de proefdierfaciliteiten hoe bedrijfsinterne procedures verlopen. Hiermee garanderen we het welzijn van alle dieren.
  • De IvD Leiden bezoekt de dieren, dierproeven en registratie van dierproeven. Aan de hand hiervan bespreken ze het verloop van de projecten en mogelijkheden om dierproeven te verminderen en verfijnen.

4. Advies rondom de uitvoer van dierproeven

De IvD Leiden:

  • Verstrekt het personeel dat met dieren omgaat advies op het gebied van dierenwelzijn in samenhang met de aanschaf, de huisvesting, de verzorging en de omgang met de dieren.
  • Houdt het personeel op de hoogte van de technische en wetenschappelijke ontwikkelingen rondom proefdieren.
  • Adviseert de faciliteiten over beleid over adoptie en welzijn van dieren.
  • Adviseert de vergunninghouder van de Universiteit Leiden over beleid en transparantie met betrekking tot dierproeven.

Wie werken er voor de IvD Leiden?

Het team bestaat uit vier vaste medewerkers: een medewerker, twee wetenschappelijke medewerkers en een voorzitter. De voorzitter heeft ook de rol van toezichthouder.

Een groep van 16 wetenschappers van het LUMC en de Universiteit Leiden helpt de IvD bij beleid en procedures. Bij alle projectaanvragen, wijzigingen en meldingen op projecten betrekt de IvD een of meerdere actieve wetenschappers.

Waar nodig consulteert de IvD de aangewezen dierenarts.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met de IvD Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.