Universiteit Leiden

nl en

Innovatief onderwijs

Onderwijs aan de Universiteit Leiden is nauw verweven met wetenschappelijk onderzoek. In onze onderwijsvormen maken we gebruik van technologische innovaties, onze docenten delen hun kennis met elkaar en zijn blijvend op zoek naar onderwijsvernieuwing en verdieping.

High tech onderwijs

Technologische ontwikkelingen bieden het wetenschappelijk onderwijs nieuwe mogelijkheden. De digitalisering van het onderwijs draagt bij aan innovatie in blended learning (combinatie van face-to-face en online contactmomenten), verdere internationalisering van het onderwijs en het bereiken van nieuwe doelgroepen. Deze ontwikkelingen pakken we met internationale partners en andere universiteiten op. Met het ICT & Onderwijs (ICTO)-programma verkent de Universiteit Leiden innovatieve manieren om technologie in te zetten ter versterking van haar onderwijs, zowel online als op de campus; zowel voor fulltime studenten als voor professionals. 

De Universiteit Leiden biedt tevens open en online onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van Massive Open Online Courses, ofwel MOOCs, en Small Open Online Courses, SPOCs. Hierdoor kunnen studenten overal studeren; onafhankelijk van tijd en plaats. Ook andere belangstellenden kunnen kennis opdoen zonder fysiek aanwezig te zijn.

Kwaliteit

De Universiteit Leiden hecht groot belang aan goed onderwijs. Niet alleen de technologie die we in het onderwijs toepassen is state-of-the-art, maar ook de kennis die we in praktijk brengen. We hebben veel aandacht voor docentprofessionalisering, onder andere door de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), een keurmerk voor onze docenten. Het ICLON biedt docenten daarbij ondersteuning, onder meer met cursussen.

We luisteren natuurlijk ook goed naar onze studenten. Na elk vak geven zij hun mening over het onderwijs in onderwijsevaluaties, ze delen onderwijsprijzen uit aan de beste docenten en zijn in opleidingscommisies en het Leids Universitair Studentenplatform (LUS) betrokken bij het onderwijsbeleid.

Onderwijsvernieuwing

Toenemende diversiteit in de studentenpopulatie, international classrooms en snelle technologische ontwikkelingen stellen hoge eisen aan het onderwijs. De beste plek om onderzoek te doen naar onderwijsvernieuwing is natuurlijk aan de universiteit zelf. Het uitgangspunt is dat verbeteringen in ons onderwijs gebaseerd zijn op evidence based wetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek richt zich op het gebruik van nieuwe technologieën in het onderwijs, effectieve interactie tussen student en docent en optimale verwevenheid van onderwijs en onderzoek. De Universiteit Leiden werkt aan een Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO), bedoeld voor wetenschappelijk medewerkers die het onderwijs willen vernieuwen.

Teachers’ Academy

De kwaliteiten van onze beste docenten zichtbaar maken, deze verder ontwikkelen en universiteitsbreed uitdragen en benutten. Dat is het doel van de Leiden Teachers’ Academy. Deze wordt gevormd door inmiddels bijna 20 teaching fellows die een passie voor onderwijs hebben. De Academy biedt een platform voor kennisuitwisseling en samenwerking tussen docenten van verschillende faculteiten.

Collegiale Raad voor Onderzoek naar Hoger Onderwijs

In de Collegiale Raad voor Onderzoek naar Hoger Onderwijs (CROHO) nemen hoogleraren deel die allemaal expert zijn op het gebied van onderzoek naar onderwijs. De CROHO adviseert het College van Bestuur over onderzoeksvoorstellen in dit vakgebied.

Zie ook

Het Leids Studiesysteem

In 8 stappen

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden