Universiteit Leiden

nl en

Sociale Wetenschappen

Over ons

De Faculteit der Sociale Wetenschappen wil de komende decennia een leidende rol spelen in het faciliteren van excellent onderzoek en onderwijs aan toonaangevende en talentvolle onderzoekers in nauwe verbinding met de maatschappij. Onderzoek en onderwijs zijn nadrukkelijk met elkaar verweven; onderwijs krijgt mede vorm en inhoud op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Het onderwijsaanbod is onverminderd actueel voor studenten die zich de kennis en vaardigheden eigen willen maken die passen bij de disciplines binnen de sociale wetenschappen. Met de ambities op het gebied van onderzoek en onderwijs wil de faculteit inspelen op een immer ontwikkelende vraag vanuit de maatschappij.

Instituten

De faculteit kent vijf instituten:

  • Centrum voor Wetenschap- en Technologiestudies
  • Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, 
  • Pedagogische Wetenschappen, 
  • Politieke Wetenschap en
  • Psychologie.

Op al deze wetenschapsgebieden wordt hoogwaardig en steeds meer interdisciplinair onderzoek gedaan. De instituten verzorgen een breed en disciplinair onderwijsprogramma op bachelor en master niveau. 

Onderzoek en maatschappij

Onderzoekers in de sociale wetenschappen worden gedreven door vragen die voortvloeien uit urgente maatschappelijke problemen. Deze problemen hangen doorgaans samen met het gedrag van individuen en hun relatie tot systemen, zoals het gezin, de school, de sociale groep, politieke instituties en samenlevingen.

Maatschappelijke vraagstukken kennen in het huidige tijdsgewricht een ongekende dynamiek. Deze vraagstukken kunnen bijvoorbeeld samenhangen met grote migratiestromen, veranderingen in de zorg en het onderwijs of afnemende politieke legitimiteit. De effecten van globalisering roepen om sociaalwetenschappelijke benaderingen en oplossingen.

Onderwijs en maatschappij

Het onderwijs dat de faculteit aanbiedt, heeft een directe, 2-zijdige relatie met de maatschappij. Met ca. 7.000 studenten (afkomstig uit vele landen) bereidt de faculteit veel jonge mensen voor op leidende functies in de Nederlandse samenleving en elders.

In de bachelor- en masteropleidingen krijgen studenten een stevige wetenschappelijke basis in een kennisdomein. Ook ontwikkelen zij vaardigheden om in hun professionele carrière in te kunnen spelen op actuele sociaal- maatschappelijke ontwikkelingen. Met het aanvaarden en uitvoeren van maatschappelijke functies dragen deze studenten bij aan de samenleving en aan innovatie en ontwikkeling in het domein van sociaal-wetenschappelijke vraagstukken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.