Universiteit Leiden

nl en
fsw pride leiden

Sociale Wetenschappen

Over ons

De Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) wil een leidende rol spelen in het verkrijgen van inzichten over actuele ontwikkelingen in de maatschappij. Als faculteit willen we bijdragen aan de versterking en ontwikkeling van een werkelijk wereldwijde sociale wetenschap, die zich laat inspireren door ideeën en maatschappelijke uitdagingen uit alle delen van de wereld.

Het onderwijs van onze faculteit bestudeert hoe (groepen) mensen samenleven en hoe ze zich gedragen. Dit vanuit methodes en visies van de diverse disciplines binnen de sociale wetenschappen. Daarnaast leren we van en over actuele maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen, zoals duurzaamheid, onderwijs en lerarentekorten, kwaliteit van leven in een gezonde samenleving, democratie, maatschappelijke transities, ongelijkheid en diversiteit, digitalisering en een veilige werk- en leeromgeving. 

Ons onderzoek kent een open kennispraktijk (Open Science) als standaard aanpak. Dit houdt in dat we onze werkprocessen en resultaten in alle stadia van kenniscreatie en –overdracht beschikbaar, toegankelijk en herbruikbaar maken. Zo weerspiegelt ons onderzoek ook onze wens om op een verbonden, wederzijdse en open manier een relatie te leggen tussen de academische wereld en de samenleving. 

3 medewerkers in gesprek aan een grote tafel

Organisatie

De faculteit heeft vijf instituten, die elk hoogwaardig kwalitatief onderzoek en wetenschappelijk onderwijs verzorgen, steeds vaker ook interdisciplinair. De instituten bieden onderwijsprogramma's op zowel bachelor- als masterniveau. De instituten zijn: 

  • Centrum voor Wetenschap- en Technologiestudies
  • Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, 
  • Pedagogische Wetenschappen, 
  • Politieke Wetenschap en
  • Psychologie.

Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het bestuur en de inrichting van de faculteit voor het onderwijs en de wetenschapsbeoefening. Het bestuur wordt ondersteund door het Faculteitsbureau

Meer over de organisatie >>

Locaties

Onderwijs vindt plaats in het Pieter de la Courtgebouw. De Engelstalige bacheloropleiding International Relations and Organisations is te volgen aan de Campus Den Haag, evenals de Engelstalige masters International Organisation en Political Science. Onderzoek vindt plaats in zowel het Pieter de la Courtgebouw als de nieuwe SSH-labs in het Sylviusgebouw.

Meer over de locaties >>

klein groepje studenten zit op de trap van het pieter de la court gebouw

Sociale veiligheid, diversiteit en inclusie

De Faculteit der Sociale Wetenschappen streeft ernaar een veilige, comfortabele, rechtvaardige plek te zijn voor zowel medewerkers als studenten. Een plek waar een diversiteit aan mensen zich gewaardeerd voelt en waar een diversiteit aan zienswijzen zichtbaar is. Dit betekent dat we ons voortdurend de moeilijke vraag stellen of iedereen er echt bij hoort; en dus onze eigen impliciete vooroordelen en de uitsluitingsmechanismen onder de loep nemen. We zien het opbouwen en waarborgen van een diverse, inclusieve en gezonde leer- en werkomgeving als een continu proces, als iets wat nooit af is, en waar we altijd nieuwe inzichten over opdoen.

Meer over sociale veiligheid, diversiteit en inclusie >>

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.