Universiteit Leiden

nl en
fsw pride leiden

Sociale Wetenschappen

Samen maken we impact

De missie en visie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen zijn vastgelegd in het facultaire Visie- en Strategieplan 2022-2027. Hierin staat uitgebreid beschreven wie we zijn en willen zijn, waar we naar streven en hoe we dat gaan doen.

Onze missie: positieve impact

Toonaangevend onderzoek doen en op innovatieve manieren pakkend onderwijs geven in de sociale en interdisciplinaire wetenschap. Dat is wat we doen bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Daarmee hebben we een substantiële positieve impact op de samenleving. We zorgen dat iedereen die kennis heeft op dit gebied, vertegenwoordigd is (een breed spectrum aan kennisproducenten) en we bouwen een duurzame relatie op met onze gemeenschappen. 

Kennis is het belangrijkste resultaat en doel van onze gemeenschap en is een waarde op zich. Kennis geeft ons fundamenteel nieuwe inzichten in ons gedrag, onze cultuur en onze sociale instellingen. Bovendien is deze kennis van onschatbare waarde om ongelijkheid te verminderen, rechtvaardiger verhoudingen te creëren, vrijheid en democratie te versterken en sociale en technologische innovatie te bevorderen. 

Door het leren over de nieuwste ontwikkelingen en inzichten in de sociale- en gedragswetenschappen zijn onze studenten in staat zich verder te ontwikkelen en belangrijke rollen in de samenleving te gaan vervullen, zowel in de publieke als de private sector. 

man met vr-bril op in labruimte

Onze visie: gemeenschap

We zien onszelf graag als een kennisgemeenschap met een internationale agenda en netwerk, geworteld in de Nederlandse samenleving. Wij willen een gemeenschap zijn die gebaseerd is op de samenwerking tussen onderzoekers, docenten, ondersteunende professionals, studenten en niet-academische partners; wij zien hen allemaal als volwaardige kennisscheppers. Een gemeenschap die leden uit alle delen van de wereld en alle lagen van de bevolking verwelkomt, ongeacht gender, seksuele geaardheid, ras, geloof, klasse, politieke oriëntatie of etnische achtergrond. Een gemeenschap die waarde hecht aan kennis gebaseerd op kritisch denken, omdat dit meer potentieel heeft dan kennis gebaseerd op dogma’s of macht. Een gemeenschap waarvan de leden zich vrij voelen om hun nieuwsgierigheid na te streven. Een gemeenschap die erkent dat mensen divers zijn, maar waar ieder mens evenveel respect en waardering krijgt. Met andere woorden: een gemeenschap gebaseerd op vrijheid en solidariteit. 

Lees ook hoe wij omgaan met sociale veiligheid, diversiteit en inclusie >> 

Motto: Open Science

We kunnen het volledig potentieel van de sociale wetenschappen alleen bereiken door onze gemeenschap en onze kennis toegankelijk te maken. Dit houdt in dat we kritisch moeten nadenken over de kernaannames onder onze wetenschappelijke theorieën, methoden en werkwijzen. Daarvoor moeten we bestaande barrières tussen disciplines en faculteiten wegnemen en interdisciplinaire verkenning en samenwerking stimuleren. Open Science zoals dit heet, is de standaard aanpak voor al ons werk. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.