Universiteit Leiden

nl en
fsw pride leiden

Sociale Wetenschappen

Sociale veiligheid, diversiteit en inclusie

De Faculteit der Sociale Wetenschappen zet zich in om een veilige, comfortabele en rechtvaardige plek te zijn voor zowel medewerkers als studenten: een plek waar een diversiteit aan mensen zich gewaardeerd en welkom voelt. Waar ruimte is voor een diversiteit aan perspectieven.

Dit betekent dat we ons voortdurend de moeilijke vraag stellen of iedereen er echt bij hoort - en dus onze eigen impliciete vooroordelen en de uitsluitingsmechanismen binnen onze kennisgemeenschap onder de loep durven nemen. We passen deze reflectie ook toe op specifieke classificaties die binnen onze universitaire werk- en leeromgeving bestaan, zoals academisch versus ondersteunend personeel, Nederlandse versus internationale studenten en medewerkers, en studenten en medewerkers met en zonder functiebeperking.  

Sociale veiligheid

Je veilig voelen daar waar je bent, heeft veel te maken met de mate waarin je geaccepteerd wordt en jezelf mag zijn. Inclusie is dan ook een voorwaarde voor sociale veiligheid. Daarnaast is ook hoe je je voelt over jezelf, je capaciteiten, je toekomst en je omgeving belangrijk. In het bijzonder is er aandacht voor wellbeing in relatie tot sociale veiligheid en inclusie. Onder deze noemer werken we actief aan studentenwelzijn, waarbij er ook studentambassadeurs worden ingezet binnen de studentengemeenschap. Voor personeel werken we aan duidelijker, eenvoudiger, bekender en minder bureaucratische werkprocessen, regels en systemen.

Meer over studentenwelzijn >>

Erkennen en waarderen

Aan alle universiteiten is er bezorgdheid over de grote werkdruk, de kwaliteit van beoordelen en gebrek aan transparantie van het loopbaanbeleid. De Faculteit der Sociale Wetenschap is actief bezig met uitvoering van het beleid zoals geformuleerd door de werkgroep Erkennen en Waarderen, onderdeel van het universiteitsbrede programma ‘Academia in Motion’. 

Gedragscodes

We beseffen dat veel ongelijkheid aan de universiteit voortkomt uit historisch geconstrueerde impliciete normen. Bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen bevragen we ons dagelijks op deze normen en doen ons best om daar waar mogelijk proactief verandering in te brengen. We hanteren zero tolerance voor elke vorm van discriminatie en/of intimidatie. We hebben een zorgplicht en verantwoordelijkheid om voor elkaar op te komen. We bevorderen een cultuur waarin we dergelijke kwesties veilig bij elkaar kunnen aankaarten.  

Dit is zichtbaar in de gedragscodes en reglementen die we in onze faculteit hebben. 

Perspectieven

Binnen onze faculteit koesteren we diversiteit van perspectieven en kennis, zowel disciplinair als interdisciplinair, en moedigen we onderzoekers en docenten aan om zich in hun onderwijsmethoden en onderzoekspraktijken met diversiteit bezig te houden. Dit stelt ons in staat studenten te begeleiden bij het kritisch onderzoeken van verschillende academische tradities. De achtergrond van de eigen academische discipline van studenten is leidend, maar het vermogen om naar andere perspectieven te luisteren, deze te begrijpen en te waarderen is belangrijk, ook voor multidisciplinariteit.  

Continu leerproces

De faculteit stelt ook bestaande mentale en organisatorische patronen die inclusiviteit in de weg staan, ter discussie. We trekken impliciete overtuigingen in twijfel - bijvoorbeeld in ons wervingsproces - of het nu gaat om teksten, de samenstelling van commissies of selectiecriteria. Trainingen over impliciete vooroordelen, actief omstanderschap, feedback geven, geweldloze communicatie en andere gerelateerde onderwerpen stellen we ter beschikking aan onze studenten en medewerkers, met name in leidinggevende posities.  

POPcorner FSW

Een van de structurele initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie is de POPcorner FSW. Een toonaangevend initiatief dat zich voornamelijk richt op de ondersteuning van studenten gedurende hun studie en carrière tijdens hun studie. Studenten dragen als ervaringsdeskundigen ook bij om andere studenten te ondersteunen. Zo is er bijvoorbeeld support voor eerstegeneratiestudenten en studenten afkomstig uit een ander land. 

Daarnaast biedt de POPcorner workshops, gegeven door ervaren en geschoolde trainers, op verschillende gebieden van academische en persoonlijke ontwikkeling.  

Onder de noemer “Caring Communities” stimuleert de POPcorner het vormen van studentengemeenschappen, waarbij studenten zich kunnen verenigen, maar ook informatie kunnen uitwisselen. Een mooi voorbeeld is POP_OUT Academia, waarbij vanuit de LHBTQIA+ gemeenschap binnen de faculteit gesprekken worden opgezet en kennis met elkaar te delen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.