Universiteit Leiden

nl en

Sociale Wetenschappen

Ethische toetsing onderzoek

Ieder onderzoek binnen de Leidse Faculteit der Sociale Wetenschappen wordt ethisch getoetst door een ethische commissie.

Commissie Ethiek Maatschappijwetenschappen

De hoofdtaak van de Commissie Ethiek Maatschappijwetenschappen, bestaat uit het toetsen van onderzoeksvoorstellen op criteria van ethisch verantwoord wetenschappelijk handelen.

Lees meer>>

Commissie Ethiek Pedagogische Wetenschappen

De Commissie Ethiek heeft als hoofdtaak alle voorgenomen gedragswetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door, dan wel onder verantwoordelijkheid van medewerkers van het Instituut Pedagogische Wetenschappen, te toetsen op criteria van ethisch verantwoord wetenschappelijk handelen.

Lees meer>>

Commissie Ethiek Psychologie

De Commissie Ethiek Psychologie ziet toe op het ethisch toetsen van onderzoek verricht binnen het Instituut Psychologie.

Lees meer>>

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie