Universiteit Leiden

nl en

Bedrijfswetenschappen

Organisational & Entrepreneurial Behaviour

De onderzoeksgroep Organizational & Entrepreneurial Behavior onderzoekt het gedrag van individuen en groepen die in organisaties werken, organisaties starten, of organisaties leiden, met als doel om organisatorische praktijken te informeren. Door zich te concentreren op het gedrag van (groepen) werknemers, ondernemers en leiders, zijn de belangrijkste niveaus van analyse het micro- en mesoniveau.

Onderwerpen die bijzonder interessant zijn voor deze onderzoeksgroep zijn het welzijn, de balans tussen werk en privé, constructies rondom motivatie, interpersoonlijke dynamieken, job design, (organisatorische) besluitvorming, individuele kenmerken en arbeidsverhoudingen.

Het uiteindelijke doel van het vergroten van ons begrip van organisatorisch en ondernemersgedrag is om individuen en groepen te laten floreren, waardoor de organisaties waarin zij opereren beter in staat zijn hun doelen te bereiken en een positieve invloed op de samenleving te hebben. Hierbij houden we rekening met verschillende vormen van (duurzame) waardecreatie, geïnformeerd door samenwerking met de Corporate Governance & Strategy onderzoeksgroep.

Onze onderzoeksgroep streeft ernaar een kenniscentrum te zijn voor Recht & Gedrag en (empirische) onderzoeksmethoden binnen de Rechtenfaculteit van Leiden. We zijn enthousiast over het integreren van juridische en sociaalwetenschappelijke perspectieven, met als doel het aanpakken van complexe (maatschappelijke) vraagstukken die een interdisciplinaire benadering vereisen.

Publications

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.