Universiteit Leiden

nl en

Bedrijfswetenschappen

Over ons

De afdeling Bedrijfswetenschappen houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van ondernemerschap, innovatie en insolventie, in het bijzonder Turnaround Management.

Organisatie

Voor de vakcoördinatoren, de functie- en taakverdeling binnen onze afdeling, klik hier.

Het onderzoek is onderdeel van het onderzoeksprogramma Coherent Privaatrecht en richt zich met name op 'Turnarounds and Insolvency Law'. Hierbij is bijzondere aandacht voor reorganisatie en insolventie.

Onderwijs

De afdeling Bedrijfswetenschappen verzorgt onderwijs in diverse onderwijsprogramma’s zoals de algemene bachelor Rechtsgeleerdheid, de afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid - Entrepreneurship and Management en de minor Bedrijfswetenschappen. We trachten de student als aanvulling op zijn hoofdstudie kennis van verschillende bedrijfswetenschappelijke vakgebieden en managementvaardigheden mee te geven.

Team

Onze activiteiten worden verzorgd door een enthousiast en deskundig team van docenten en onderzoekers. Door de combinatie van verschillende expertises bieden wij passend onderwijs en onderzoek op verschillende gebieden en niveaus.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie