Universiteit Leiden

nl en

Bedrijfswetenschappen

Onderzoek

Het onderzoek van de afdeling Bedrijfswetenschappen houdt zich bezig met 'Turnarounds and Insolvency Law', gericht op reorganisatie en insolventie.

De maatschappelijke gevolgen van ondernemingen in financiële moeilijkheden staan altijd in de belangstelling, zowel in economisch goede als in slechte tijden. Dit is te verklaren door de grote economische en sociale betekenis van bedrijven in financiële moeilijkheden en deconfitures, bijvoorbeeld ten aanzien van massaontslagen, de mogelijke aanwezigheden van frauduleuze transacties, de rol van banken en fiscus bij een mogelijk overlevingspakket, de stabiliteit van de banksector en financiële markten, evenals de meer algemene economische ontwikkeling van een bedrijfstak, land of regio.

Vraagstukken op het gebied van de verbetering van faillissementswetgeving, de rol van curatoren, banken, het ontslagrecht, faillissementsfraude en vraagstukken over efficiëntie van insolventiewetgeving, hebben zowel nationaal als internationaal de aandacht, in wetenschappelijk onderzoek en het publieke debat.

Vanuit een ondernemersperspectief is er ook belangstelling voor ondernemingen in moeilijkheden. Er zijn crediteurenbelangen, zoals van de leveranciers en financiers, waaronder banken en obligatiehouders. Daarnaast hebben werknemers en overheden direct te maken met de gevolgen van ondernemingen in financiële moeilijkheden. Het ondernemingsbestuur moet voorts rekening houden met belangen van aandeelhouders en commissarissen.

Turnaround management

De leerstoel 'Turnaround management' is gericht op onderzoek naar reorganisatie en insolventie. Uniek aan de geformuleerde doelstelling is de focus op vroegtijdige herkenning van symptomen en oorzaken van teloorgang van ondernemingen, evenals succes- en faalfactoren van turnaround strategieën.

Insolventierecht

De leerstoel 'Insolventierecht' binnen de afdeling Bedrijfswetenschappen is eveneens gericht op onderzoek naar reorganisatie en insolventie, maar dan vanuit juridisch perspectief. Het insolventierecht bestrijkt het terrein van het recht dat betrekking heeft op enerzijds de procedurele kaders bij individuen en rechtspersonen in financiële moeilijkheden en anderzijds de inhoudelijke beoordeling van de rechtspositie van de schuldenaar en zijn schuldeisers.