Universiteit Leiden

nl en

Bedrijfswetenschappen

Corporate Governance & Strategy

De onderzoeksgroep Corporate Governance en Strategie onderzoekt hoe, met wie en voor wie een onderneming waarde creëert/vastlegt, met als doel de praktijk en beleidsmakers te informeren over kwesties rondom bestuur. De onderzoeksgroep focust zich op het duale karakter van de onderneming. Namelijk als een op zichzelf staande entiteit, maar ook bestaande uit belanghebbenden. Het belangrijkste niveau om te analyseren is het bedrijfsniveau.

Onderwerpen die bijzonder interessant zijn voor deze onderzoeksgroep zijn het bestaansrecht of levensvatbaarheid van het bedrijf, het doel van het bedrijf, de aandeelhouder-belanghebbende dichotomie, de grenzen/verantwoordelijkheden van het bedrijf, het verschil tussen waardecreatie en waarde-vastlegging, en nieuwe onderwerpen zoals multidimensionale rapportages, ESG en naleving van gedragscodes. Een sub-thema binnen deze onderzoeksgroep is gericht op het herstructureren van insolvente bedrijven - het WHOA herstructureringslab.

Het uiteindelijke doel van het vergroten van ons begrip van hoe, met wie en voor wie bedrijven waarde creëren, is het vinden van een balans tussen het belang van het bedrijf en het belang van belanghebbenden en de samenleving. We houden daarbij rekening met verschillende vormen van (duurzame) waardecreatie (die complementair kunnen zijn, maar ook conflicteren met vastgelegde waarde), geïnformeerd door samenwerking met de onderzoeksgroep Corporate Governance & Strategie.

Door collega’s te inspireren en te informeren, streeft onze onderzoeksgroep ernaar een kenniscentrum te zijn voor Recht & Gedrag en (empirische) onderzoeksmethoden binnen de Rechtenfaculteit van Leiden. Eén van onze doelen is het integreren van het juridische en sociaalwetenschappelijke perspectief, om vervolgens te kunnen werken aan complexe (maatschappelijke) vraagstukken die een interdisciplinaire aanpak vereisen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.