Universiteit Leiden

nl en

Civiel recht (LL.M.)

Over de opleiding

De master Civiel recht stoomt je klaar voor de kernberoepen van de rechtspraktijk: advocatuur, rechtsbijstand, rechterlijke macht, bedrijfsleven en overheid. Maar ook als je geïnteresseerd bent in een wetenschappelijke carrière ben je bij deze master aan het juiste adres.

Bekijk de introductie video over deze master

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Link met de praktijk

Op verschillende manieren heeft de master Civiel recht een band met de rechtspraktijk. De docenten werken voor een groot deel in de praktijk of hebben in de praktijk gewerkt: als advocaat, rechter of bedrijfsjurist. Deze achtergrond komt tot uitdrukking in verschillende vakken, waaronder burgerlijk procesrecht en internationaal privaatrecht. Vast onderdeel van het vak practicum is bovendien dat vooraanstaande praktijkjuristen komen spreken over actuele en belangrijke onderwerpen. Ook profiteert de master civiel recht van de speciale band met de rechtbank en het hof in Den Haag.

Breed én specialistisch

Met de rechtspraktijk als uitgangspunt is de master Civiel recht inhoudelijk gericht op de kern van het Nederlands vermogensrecht, het procesrecht en de veelgelaagde, internationale dimensie van het recht. In de master worden vakken die gericht zijn op algemene rechtsfiguren gecombineerd met vakken waarin relevante specialismen centraal staan.

Maatschappelijke uitdagingen

De master Civiel recht reflecteert in brede zin de uitdagingen waarvoor onze hedendaagse maatschappij zich ziet gesteld. Dat betekent dat je in deze master de mogelijkheid hebt om specifieke vakken te kiezen waarin belangrijke maatschappelijke thema’s centraal staan, zoals het arbeidsrecht en huurrecht. Het betekent ook dat door de gehele master heen aan de orde komt hoe belangrijke maatschappelijke thema’s zoals klimaatverandering, diversiteit en inclusie, en technologie in de rechtspraktijk hun uitdrukking krijgen.

Vaardigheden

Om je zo goed mogelijk voor te bereiden voor een succesvolle carrière in de rechtspraktijk is ruime aandacht voor het trainen van vaardigheden. De schrijfvaardigheid en de klassieke onderzoeksvaardigheden worden daarom grondig getraind, op kleine schaal met individuele feedback. Bovendien maak je kennis met andere voor de rechtspraktijk en rechtswetenschap belangrijke onderzoeksvaardigheden.

De master Civiel recht kent een opbouwende vaardighedenlijn. Zo word je gedurende de gehele specialisatie geschoold in schrijf-, spreek- en onderzoekvaardigheden.

  • Onderzoeksvaardigheden: ILS, Practicum & Privatissimum, scriptie
  • Schrijfvaardigheden: ILS, Practicum & Privatissimum, Burgerlijk Procesrecht, Scriptie, keuzevakken
  • Mondelinge vaardigheden: Practicum & Privatissimum

De aandacht voor de praktijk is er ook bij het vak Burgerlijk procesrecht: hier staat de vraag centraal hoe materiële rechten in de praktijk afgedwongen kunnen worden.

Er is tijdens de opleiding ook uitgebreid aandacht voor Europese en internationale ontwikkelingen die van belang zijn voor het civiele recht, met name in de vakken Internationaal vermogensrecht en Internationaal privaatrecht.

Civiel Effect

Als je aan de vereisten van het Civiel Effect voldoet kun je toegang verkrijgen tot de zogeheten juridische togaberoepen, zoals de advocatuur en de rechterlijke macht. De afstudeerrichtingen van de master Rechtsgeleerdheid zijn dusdanig samengesteld dat je aan de eisen van het Civiel Effect voldoet na afronding van de master, maar dat is mede afhankelijk van je behaalde bachelorsdiploma.

Studiebegeleiding en schaal

De master Civiel recht is persoonlijk en in kleine groepen. Bij de start van je studie is er een openingsbijeenkomst waarbij je kennismaakt met zowel je medestudenten als de docenten van de opleiding.

Tijdens je hele master heb je nauw contact met je docenten waardoor er veel begeleiding is en daar waar nodig - binnen de reglementen van de Universiteit – maatwerk kan worden geboden.

Bij problemen die van invloed kunnen zijn op de voortgang van je studie kun je terecht bij de studieadviseur. De studieadviseur van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.