Universiteit Leiden

nl en

Civiel recht (LL.M.)

Over de opleiding

Wil jij bedrijven of maatschappelijke organisaties adviseren, rechtshulp aan individuen verlenen of oplossingen bedenken voor rechtsvragen die rijzen bij technische innovaties? Heb jij belangstelling voor het aansprakelijkheidsrecht, het overeenkomstenrecht en het goederenrecht? Is de doorwerking van het Europese recht in ons dagelijks leven een onderwerp dat jou interesseert? Dan is de master Civiel recht wat voor jou.

Dagelijks van belang

Ongemerkt word je dagelijks geconfronteerd met het civiele recht. Niet alleen de koop van een paar schoenen in een webwinkel wordt beheerst door het privaatrecht, maar ook een miljoenendeal tussen twee grote bedrijven. Of het nu gaat om een hypotheek op een woning of het faillissement van een winkelketen; om een huwelijk of een overlijden; een arbeidscontract of een ongeval: het civiele recht is van belang.

 

Praktijkgericht en kleinschalig

In deze studie wordt je zo goed mogelijk voorbereid op de praktijk. Dit doen we met kleinschalig onderwijs, met veel ruimte voor persoonlijk contact met de docent. Veel van onze docenten zijn zelf in de beroepspraktijk werkzaam of dat geweest. In de master besteden we uitgebreid aandacht aan het trainen van academische vaardigheden, die ook voor de praktijk van grote waarde zijn. Je debatteert, doet juridisch onderzoek, schrijft stukken en houdt referaten.

Waarom de master Civiel recht in Leiden?

Deze master biedt goede carrièreperspectieven, mede dankzij de brede opleiding die je krijgt, de actieve onderwijsvormen en de kwaliteit van onze docenten.

Om je voor te bereiden op de beroepspraktijk is er ruime aandacht voor het trainen van vaardigheden. Zo word je gedurende de gehele specialisatie geschoold in schrijf-, spreek- en onderzoekvaardigheden. Dit gebeurt vooral tijdens de vakken Practicum en Privatissimum, maar ook bij het schrijven van de afsluitende masterscriptie. De aandacht voor de praktijk is er ook bij het vak Burgerlijk procesrecht: hier staat de vraag centraal hoe materiële rechten in de praktijk afgedwongen kunnen worden.

Er is tijdens de opleiding ook uitgebreid aandacht voor Europese en internationale ontwikkelingen, met name tijdens de vakken Transnationaal vermogensrecht en Internationaal privaatrecht.

Bij de profileringsvakken maak je onder leiding van specialisten kennis met enkele belangrijke deelgebieden van het civiel recht. Er is een breed aanbod aan profileringsvakken.

Met deze studie kun je terecht in de advocatuur, de rechterlijke macht, het bedrijfsleven of bij de overheid.

De afstudeerrichtingen van de master Rechtsgeleerdheid zijn dusdanig samengesteld dat je aan de eisen van het Civiel Effect zou kunnen voldoen na afronding van de master. Dit is mede afhankelijk van je behaalde bachelordiploma. Als je aan de vereisten van het Civiel Effect voldoet kun je toegang verkrijgen tot de zogeheten juridische togaberoepen, zoals de advocatuur en de rechterlijke macht.

 

Let op! Vanwege onder andere de geringe belangstelling voor zogenaamde accentverklaringen is het vanaf studiejaar 2021-2022 niet meer mogelijk om voor uw master civiel recht zo'n verklaring te verkrijgen. Studenten die voor het studiejaar 2021-2022 zijn begonnen met die master hebben tot augustus 2022 de tijd om in het kader van het afstuderen zo'n verklaring aan te vragen.

Masterprogramma Civiel recht

Wil je precies weten hoe het masterprogramma Civiel recht is opgebouwd en welke colleges je volgt? Bekijk dan het studieprogramma Civiel recht.

Semester 1

Veel rechtsregels hebben als doel bepaald gedrag van burgers te bevorderen of juist te ontmoedigen. Op dit fundament is veel publiekrechtelijke regulering van bepaald marktgedrag gebouwd. En ook in het vermogensrecht zien we dat het vaak om gedrag van burgers draait. Hoe verhoudt vermogensrecht zich tot die vormen van regulering? Is sprake van convergentie, divergentie, of iets anders? En hoe gaan bedrijven om met dit soort gedragsregels? En wat zou het beste voor de maatschappij zijn? Dit vak beoogt zowel de normatieve als de empirische implicaties van de gedragsregels uit vermogensrecht en regulering te doorgronden.

Het Nederlandse vermogensrecht is op allerlei manieren verstrengeld met andere rechtsstelsels. Hierbij is te denken aan internationale verdragen (zoals EVRM en Weens Koopverdrag), maar ook aan een aanzienlijk aantal Europese richtlijnen (vooral op het terrein van de consumentenbescherming) en aan de verschillende sets “principles” die tot ontwikkeling zijn gebracht (bijvoorbeeld de Principles of European Contract Law).

Studenten hebben de keuze uit Burgerlijk recht of Togapraktijk Civiel recht. 

Studenten krijgen wekelijks een schrijfopdracht en dienen voorts een onderzoeksvoorstel te maken en mondeling te presenteren. Studenten moeten bij dit vak zelfstandig onderzoek doen om een juridisch probleem in kaart te brengen en een begrijpelijk en goed opgebouwd werkstuk schrijven. Bij het practicum zijn de opdrachten opzettelijk zeer verschillend zodat studenten gedwongen worden zich in korte tijd in een nieuw onderwerp te verdiepen. De opdrachten zijn gericht op het aanleren van in de praktijk noodzakelijke vaardigheden (zelf zoeken en schrijven onder tijdsdruk).

Keuze uit 2 van de 9 (gebonden, gedeeltelijk verplichte) profileringsvakken (A t/m M) met daarbij de volgende vijf mogelijke "accenten":

1. Algemeen: 2 vakken uit A t/m M

2. Togapraktijk: 2 vakken uit A t/m M en het (specifiek, gebonden) 'Practicum togapraktijk civiel recht'

3. Onroerend goedrecht: de 2 vakken E+F

4. Verzekeringsrecht: de 2 vakken J + K

5. Intellectueel eigendomsrecht: de 2 vakken L + M

Check de Studiegids.

Semester 2

Je maakt binnen het kader van het thema van het privatissimum tijdens de cyclus een aantal schriftelijke opdrachten en houdt een mondelinge presentatie (referaat). Je wordt daarbij uitgedaagd om een civielrechtelijk thema van alle kanten te bestuderen en om kritisch te reflecteren op dit deelgebied van het civiele recht.

Zoveel landen, zoveel rechtsstelsels en zoveel rechters. In onze wereld van meer zo’n 200 staten rijzen voortdurend drie vragen:
a) Zijn de rechters van de ene of de andere staat bevoegd om van een grensoverschrijdend geschil in een privaatrechtelijke zaak kennis te nemen?
b) Welk van die circa 200 rechtsstelsels is van toepassing op een privaatrechtelijke rechtsverhouding die met twee of meer staten is verbonden?
c) Heeft de uitspraak die de rechter van de ene staat doet, ook betekenis in een andere staat? Deze drie vragen staan centraal in het internationaal privaatrecht (IPR)

Het mastervak burgerlijk procesrecht bouwt voort op de reeds in de bachelorstudie opgedane kennis van het burgerlijk procesrecht, welke kennis bekend wordt verondersteld. De kern van het mastervak bestaat uit de behandeling van het burgerlijk procesrecht vanuit het perspectief van het bewijsrecht. Juist het voor de praktijk belangrijke bewijsrecht toont de verwevenheid van het materiële vermogensrecht en de procesregels. 

De masterscriptie is het sluitstuk van de opleiding. Je doet in hoge mate individueel, zelfstandig, wetenschappelijk onderzoek naar een juridisch onderwerp vanuit een (rechts)filosofische invalshoek. Je dient te laten zien dat je – onder begeleiding – in staat bent een juridisch vraagstuk of probleem te herkennen, hierover een vraag- of probleemstelling te formuleren en beargumenteerd tot een beantwoording en/of oplossing te komen met behulp van zelf gevonden regelgeving, jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur. Kennis, theorie, inzicht en vaardigheden moeten methodologisch worden toegepast en mede via een kritische oordeelsvorming beargumenteerd tot uitdrukking worden gebracht in een helder wetenschappelijk betoog van 10.000 à 15.000 woorden (inclusief noten en exclusief literatuurlijst).

In de masteropleiding heb je te maken met verschillende onderwijsvormen:

  • Hoorcolleges en werkgroepen, waarin gedreven docenten de leerstof presenteren en die verbinden met de actualiteit en eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.
  • Unieke onderwijsvormen privatissimum en practicum. Het onderwijs is intensief door de unieke onderwijsvormen privatissimum en practicum. Tijdens deze intensieve vakken train je vaardigheden die je in de praktijk als jurist nodig hebt. Je debatteert, schrijft stukken en houdt referaten. Het onderwijs vindt plaats in kleine groepen, waardoor er veel ruimte is voor persoonlijke begeleiding door de docent. Bij het privatissimum richt je je intensief op één onderwerp. Je wordt uitgedaagd dit thema van alle kanten te bestuderen en hierop kritisch te reflecteren. Bij het practicum trekt een groot aantal verschillende onderwerpen in een hoog tempo voorbij, waarbij de dagelijkse realiteit van de rechtspraktijk wordt nagebootst. Kijk in de Studiegids voor de invulling.
  • Scriptie. Voor de scriptie voer je zelfstandig een onderzoek uit en verwoord je dit in een wetenschappelijk betoog.

Een tentamen is de afsluiting van een vak. In de master bestaat de tentaminering uit tentamens, het geven van presentaties en/of het schrijven van papers en essays.

Studiebegeleiding

De master is persoonlijk en in kleine groepen. Bij de start van je studie is er een openingsbijeenkomst waarbij je kennismaakt met zowel je collega masterstudenten als je docenten van de opleiding. Tijdens je hele master heb je nauw contact met je docenten waardoor er veel begeleiding is. De studieadviseur van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

Tijdens een stage werk je voor een aaneengesloten periode bij een organisatie, bijvoorbeeld een ministerie of internationaal bedrijf. Een goede manier om te ontdekken hoe het werk je bevalt.

Een stage is echter niet bij iedere specialisatie een verplicht onderdeel. Het bureau Studenten Loopbaan Service van de Universiteit Leiden en de facultaire loopbaancoach helpen je graag om een geschikte stageplek te vinden. Ook hebben docenten een groot netwerk waar regelmatig stageplaatsen beschikbaar komen. Kijk voor sollicitatietips en een actueel overzicht in Nederland en het buitenland op: Studenten Loopbaan Service Op de facultaire website vind je een overzicht van het aanbod aan stageplaatsen, bijbanen en vacatures dat bij ons binnenkomt.

Een studieperiode in het buitenland is de kans om je horizon te verbreden. Specialistische kennis die in Leiden niet voorhanden is, vind je soms wel bij een universiteit in het buitenland. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Last but not least, je leert internationaal te denken. Hiervoor ga je al  tijdens je bachelor plannen maken.

Op een buitenlandse universiteit kun je vakken volgen die in Leiden niet worden gegeven. Of je kunt je verdiepen in onderwerpen waar in Leiden minder aandacht voor is. De rechtenfaculteit werkt samen met vele gerenommeerde universiteiten in Europa, zoals Oxford, Parijs, Siena, Oslo, Granada en Zürich. Maar ook wereldwijd heeft de opleiding goede contacten. Zo kun je bijvoorbeeld studeren in China aan de Shanghai International Studies University.

Voor meer informatie: Bureau Internationaal Onderwijs

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.