Universiteit Leiden

nl en

Civiel recht (LL.M.)

Over de opleiding

Wil jij als advocaat en/of (bedrijfs)jurist bedrijven of maatschappelijke organisaties adviseren, rechtshulp aan individuen verlenen of oplossingen bedenken voor rechtsvragen die rijzen bij technologische innovaties? Heb jij belangstelling voor het Overeenkomstenrecht, het Aansprakelijkheidsrecht en het Goederenrecht? Ben je benieuwd naar de wisselwerking tussen het nationale en Europese recht? Dan is de master Civiel recht wat voor jou.

Bekijk de introductie video over deze master

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Dagelijks van belang

Ongemerkt word je dagelijks geconfronteerd met het civiele recht. Niet alleen de koop van een paar schoenen in een webwinkel wordt beheerst door het civiele recht, maar ook een miljoenendeal tussen twee grote bedrijven. Daarnaast is het civiele recht bij uitstek het rechtsgebied dat zich buigt over nieuwe actuele ontwikkelingen. Wie is waarvoor verantwoordelijk als grote techbedrijven zoals Airbnb en AliExpress diensten en producten aanbieden aan consumenten in Nederland? Wie kunnen er aansprakelijk worden gesteld als met gebruikmaking van AI (kunstmatige intelligentie)-systemen of robots schade wordt veroorzaakt, bijv. tijdens bij een operatie? Kan de overheid aansprakelijk worden gehouden voor het niet nakomen van klimaatafspraken en zijn bedrijven op grond van ongeschreven zorgvuldigheidsnormen verplicht hun CO2-uitstoot terug te brengen? Is het goederenrecht voldoende flexibel om actuele ontwikkelingen zoals modulair bouwen en handel in emissierechten in goede banen te leiden? Dit soort vragen zullen steeds actueler worden.

Het civiele recht is dus een rechtsgebied waar de jurist 2.0 niet zonder kan. Of het nu gaat om een hypotheek op een woning, het faillissement van een winkelketen; om een huwelijk of een overlijden; een arbeidscontract of een ongeval: het civiele recht is dagelijks van belang.

Praktijkgericht en kleinschalig

In deze studie wordt je zo goed mogelijk voorbereid op de praktijk. Dit doen we met kleinschalig onderwijs, met veel ruimte voor persoonlijk contact met de docent. Veel van onze docenten zijn zelf in de beroepspraktijk werkzaam of dat geweest. In de master besteden we uitgebreid aandacht aan het trainen van academische vaardigheden, die ook voor de praktijk van grote waarde zijn. Je debatteert, doet juridisch onderzoek, schrijft stukken en houdt referaten.

Wat leer je tijdens de master Civiel recht?

Om je voor te bereiden op de beroepspraktijk is er ruime aandacht voor het trainen van vaardigheden. De master Civiel recht kent een opbouwende vaardighedenlijn. Zo word je gedurende de gehele specialisatie geschoold in schrijf-, spreek- en onderzoekvaardigheden.

  • Onderzoeksvaardigheden: ILS, Practicum & Privatissimum
  • Schrijfvaardigheden: ILS, Practicum, Privatissimum, Burgerlijk Procesrecht, Scriptie, keuzevakken (afhankelijk van je keuze): Verzekeringsrecht, English contract Law & Relatievermogensrecht
  • Mondelinge vaardigheden: Practicum & Privatissimum (pitch & referaat)

De aandacht voor de praktijk is er ook bij het vak Burgerlijk procesrecht: hier staat de vraag centraal hoe materiële rechten in de praktijk afgedwongen kunnen worden.

Er is tijdens de opleiding ook uitgebreid aandacht voor Europese en internationale ontwikkelingen die van belang zijn voor het civiele recht, met name tijdens de vakken Transnationaal vermogensrecht en Internationaal privaatrecht.

Bij de keuzevakken maak je onder leiding van gespecialiseerde docenten kennis met enkele belangrijke deelgebieden van het civiel recht. Zo geven Stijn Franken en Sjoerd Meijer, in het dagelijks leven advocaten en partners bij een gerenommeerd advocatenkantoor, verzekeringsrechtelijke vakken. Professor Ewan McKendrick, emeritus hoogleraar Engels privaatrecht aan Oxford University en hoogleraar privaatrecht in Leiden,  leert je het Engelse contractenrecht. Mirella Peletier, voormalig cassatieadvocaat, leert je de fijne kneepjes van het relatievermogensrecht. Matthias Haentjens, hoogleraar en of Counsel bij een gerenommeerd advocatenkantoor, leert je de fijne kneepjes van het goederenrecht.

Civiel Effect

De afstudeerrichtingen van de master Rechtsgeleerdheid zijn dusdanig samengesteld dat je aan de eisen van het Civiel Effect zou kunnen voldoen na afronding van de master. Dit is mede afhankelijk van je behaalde bachelordiploma. Als je aan de vereisten van het Civiel Effect voldoet kun je toegang verkrijgen tot de zogeheten juridische togaberoepen, zoals de advocatuur en de rechterlijke macht.

Studiebegeleiding

De master is persoonlijk en in kleine groepen. Bij de start van je studie is er een openingsbijeenkomst waarbij je kennismaakt met zowel je collega masterstudenten als je docenten van de opleiding.

Tijdens je hele master heb je nauw contact met je docenten waardoor er veel begeleiding is en daar waar nodig - binnen de reglementen van de Universiteit – maatwerk geboden kan worden.

Bij problemen die van invloed kunnen zijn op de voortgang van je studie kun je terecht bij de studieadviseur. De studieadviseur van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.