Universiteit Leiden

nl en

Civiel recht (LL.M.)

Wil jij als rechter, advocaat of bedrijfsjurist bedrijven en maatschappelijke organisaties adviseren, rechtshulp aan individuen verlenen of oplossingen bedenken voor rechtsvragen die rijzen bij technologische innovaties? Heb jij belangstelling voor het Overeenkomstenrecht, het Aansprakelijkheidsrecht en het Goederenrecht? Ben je benieuwd naar de wisselwerking tussen het nationale en het Europees recht? Dan is de master Civiel recht je op het lijf geschreven.

Dagelijks van belang

Dagelijks word je geconfronteerd met civiel recht. Niet alleen de koop van een paar schoenen en de huur van je studentenkamer wordt beheerst door het civiele recht, maar ook een miljoenendeal tussen twee grote bedrijven. Het civiele recht is bij uitstek het rechtsgebied dat zich buigt over nieuwe actuele ontwikkelingen. Vragen die bijvoorbeeld steeds actueler worden:

  • Wie is waarvoor verantwoordelijk als grote techbedrijven zoals Airbnb en AliExpress diensten en producten aanbieden aan consumenten in Nederland?
  • Wie kunnen er aansprakelijk worden gesteld als met gebruikmaking van AI (kunstmatige intelligentie)-systemen of robots schade wordt veroorzaakt, bijvoorbeeld tijdens bij een operatie?
  • Kan de overheid aansprakelijk worden gehouden voor het niet nakomen van klimaatafspraken en zijn bedrijven op grond van ongeschreven zorgvuldigheidsnormen verplicht hun CO2-uitstoot terug te brengen?
  • Is ons recht voldoende flexibel om actuele ontwikkelingen zoals handel in emissierechten in goede banen te leiden?

Het civiele recht is dus een rechtsgebied waar de jurist van nu niet zonder kan. Of het nu gaat om een hypotheek op een woning, het faillissement van een winkelketen, om een huwelijk of een overlijden, een arbeidscontract of een ongeval: het civiele recht is dagelijks van groot belang.

Praktijkgericht en kleinschalig

In de master Civiel recht word je zo goed mogelijk voorbereid op de praktijk. Dit doen we met kleinschalig onderwijs, met veel ruimte voor persoonlijk contact met de docent. Veel van onze docenten zijn zelf in de praktijk werkzaam of zijn dat geweest. In de master besteden we uitgebreid aandacht aan het trainen van academische vaardigheden, die ook voor de praktijk van grote waarde zijn. Je doet juridisch onderzoek, schrijft stukken, houdt referaten en debatteert.

Vanessa Mak

Hoogleraar burgerlijk recht

Vanessa Mak

Civielrechtelijke vragen zijn overal aanwezig als je er oog voor hebt. Mogen grote techbedrijven zoals Airbnb en AliExpress hun diensten en producten aanbieden aan consumenten in Nederland, ook als ze mogelijk gevaarlijk zijn? En kunnen zij aansprakelijk worden gesteld als dat zo is? Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor doorlopende overeenkomsten, zoals huurovereenkomsten van horeca-ondernemers of sportabonnementen van consumenten? Kan de overheid aansprakelijk worden gehouden voor het niet nakomen van klimaatafspraken?

Deze vragen worden in het Nederlandse recht beantwoord op grond van het Burgerlijk Wetboek, met invloeden van Europees en internationaal recht. Het systeem van het BW is daarbij eindeloos fascinerend. Veel van de inhoudelijke normen gaan terug tot het Romeinse recht. Tegelijk moet het recht soms responsief zijn ten aanzien van maatschappelijke veranderingen.

Wat uniek is voor Leiden, is de aandacht voor schrijfvaardigheden en individuele begeleiding. De vakken privatissimum en practicum zijn parels in onze master. In deze vakken oefenen studenten in kleine groepen onder begeleiding van een docent intensief met het schrijven van wetenschappelijk en praktijkgerichte stukken.

Jeroen Boot

Alumnus, senior consultant

Jeroen Boot

"Als jurist moet je niet alleen de regels kennen, maar ook het grotere plaatje kunnen overzien. In mijn master Civiel recht heb ik beide geleerd. In mijn werk als consultant heb ik er elke dag profijt van."

“In 2006 studeerde ik in Leiden civielrechtelijk af. Na een tijd voor Autoriteit Consument & Markt te hebben gewerkt, werk ik nu als senior consultant bij organisatieadviesbureau Berenschot. Bij Berenschot adviseer ik overheden en bedrijven over samenwerkingsvraagstukken. In beide organisaties heb ik niet dagelijks gedetailleerde civielrechtelijke kennis nodig (gehad). Vraagstukken zijn vaak heel praktisch, zoals: “Als ik als klokkenluider meewerk met ACM, schend ik dan het geheimhoudingsbeding in mijn arbeidsovereenkomst?” Bij Berenschot krijg ik ook meer abstracte vragen als: “Hoe maak ik als overheid verstandige afspraken over samenwerking met andere overheden of het bedrijfsleven?” Dat soort vragen hebben een juridische component, zonder dat je op de universiteit het ‘goede’ antwoord hebt geleerd. Ik ben er van overtuigd dat een goed jurist zich tijdens zijn of haar carrière steeds in nieuwe (deel)gebieden kan specialiseren en inziet dat het juridische perspectief niet op zichzelf staat. Kennis van specifieke regelgeving doe je in mijn ervaring bovendien vooral op in de praktijk. Tijdens je universitaire opleiding is het daarom relevant dat je met een juridische bril leert kijken en jezelf uitdaagt om over het systeem van het recht na te denken. Het civiele recht biedt een enorme rijkdom, doordat het zich in meer dan 2000 jaar heeft gevormd en in de haarvaten van onze samenleving zit. De civielrechtelijke master legt in mijn ervaring een degelijk fundament waarop je in je carrière kan voortbouwen. De master heeft bovendien veel aandacht voor praktische vaardigheden, zoals in de vakken practicum en privatissimum. Je leert daar óók hoe je je argumenten goed over het voetlicht brengt. Het is een open deur, maar met het ‘juiste’ antwoord alleen, red je het in de praktijk lang niet altijd.”

Waarom koos Iskren de master Civiel recht?

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Waarom kiezen voor de master Civielrecht in Leiden?

  • De master Civiel recht stoomt je klaar voor de kernberoepen van de rechtspraktijk: advocatuur, rechtsbijstand, rechterlijke macht, bedrijfsleven en overheid. Maar ook als je bent geïnteresseerd in een wetenschappelijke carrière ben je bij deze master aan het juiste adres.
  • De Leidse master Civiel recht heeft een uitstekende reputatie onder werkgevers.
  • De vakken in deze master zijn breed én specialistisch. De verplichte vakken geven je een brede basis. Een scala aan keuzevakken geeft je verdieping in maatschappelijke thema’s en voor de praktijk relevante specialismen.
  • Docenten Civiel recht zijn werkzaam of zijn werkzaam geweest in de praktijk als rechter, advocaat of bedrijfsjurist. Ook komen regelmatig prominente sprekers uit de praktijk langs. Dit bevestigt de sterke band met de rechtspraktijk. 
  • Deze masterstudie is intensief en uitdagend. Je kunt rekenen op een gedegen scholing in onderzoeks-, schrijf- en presentatievaardigheden.

Past de master Civiel recht bij jou?

Heb je interesse in maatschappelijke ontwikkelingen en volg je de actualiteit op de voet? Dan is deze master geschikt voor jou.

Ambieer je een carrière in de rechtspraktijk? Dan is deze master je op het lijf geschreven.

Ben je daarbij ook nog een doorzetter en kijk je net even verder om creatieve oplossingen te bedenken? Dan kijken we ernaar uit je te ontmoeten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.