Universiteit Leiden

nl en

Civiel recht (LL.M.)

De master Civiel recht aan de Universiteit Leiden biedt een brede opleiding waarin het vermogensrecht centraal staat. Doordat je een gedegen scholing krijgt in de belangrijke pijlers Aansprakelijkheidsrecht, Overeenkomstenrecht en Goederenrecht, kun je met deze master vele kanten op. De opleiding is een afstudeerrichting van de master Rechtsgeleerdheid.

Jacob Hijma

Hoogleraar burgerlijk recht

Jacob Hijma

“Een fascinerend punt van het civiele recht is, dat veel civielrechtelijke begrippen – bijvoorbeeld eigendom, overeenkomst, onrechtmatige daad – al zo oud zijn als de weg naar Rome (of Kralingen), maar zich in de loop van de eeuwen moeiteloos aan de telkens veranderende maatschappelijke context weten aan te passen.”

“Aanbod en aanvaarding? Dat kan ook via Whatsapp. Software als voorwerp van een koopovereenkomst? Dat ligt niet echt anders dan bij de koop van een koe of van een huis. En terwijl bij een onrechtmatige daad vroeger vooral aan het toebrengen van letsel of zaakschade werd gedacht, omvat dit leerstuk vandaag de dag ook beroepsaansprakelijkheid, milieu-aansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid en allerlei risico-aansprakelijkheden. Boeiend vind ik ook de spanning tussen aan de ene kant de algemene wettelijke regels, en aan de andere kant de redelijkheid en billijkheid in het individuele geval. De billijkheid kan de wet invullen of aanvullen, maar kan er eventueel ook aan afdoen (derogeren). Een spectaculair voorbeeld zie je in het arrest Van Hese/De Schelde. In die zaak was de vordering van een door mesothelioom getroffen werknemer technisch gesproken al verjaard, maar de Hoge Raad stak daar een stokje voor: de werkgever kon zich naar redelijkheid en billijkheid niet op die verjaring beroepen. Ook in een rechtszekerheidsbolwerk zoals de verjaring, komt het per slot van rekening dus aan op de billijkheid in concreto. Kan het wezenlijker? Tot slot: met het civiele recht kun je vele kanten uit!”

Jeroen Boot

Alumnus, senior consultant

Jeroen Boot

"Als jurist moet je niet alleen de regels kennen, maar ook het grotere plaatje kunnen overzien. In mijn master Civiel recht heb ik beide geleerd. In mijn werk als consultant heb ik er elke dag profijt van."

“In 2006 studeerde ik in Leiden civielrechtelijk af. Na een tijd voor Autoriteit Consument & Markt te hebben gewerkt, werk ik nu als senior consultant bij organisatieadviesbureau Berenschot. Bij Berenschot adviseer ik overheden en bedrijven over samenwerkingsvraagstukken. In beide organisaties heb ik niet dagelijks gedetailleerde civielrechtelijke kennis nodig (gehad). Vraagstukken zijn vaak heel praktisch, zoals: “Als ik als klokkenluider meewerk met ACM, schend ik dan het geheimhoudingsbeding in mijn arbeidsovereenkomst?” Bij Berenschot krijg ik ook meer abstracte vragen als: “Hoe maak ik als overheid verstandige afspraken over samenwerking met andere overheden of het bedrijfsleven?” Dat soort vragen hebben een juridische component, zonder dat je op de universiteit het ‘goede’ antwoord hebt geleerd. Ik ben er van overtuigd dat een goed jurist zich tijdens zijn of haar carrière steeds in nieuwe (deel)gebieden kan specialiseren en inziet dat het juridische perspectief niet op zichzelf staat. Kennis van specifieke regelgeving doe je in mijn ervaring bovendien vooral op in de praktijk. Tijdens je universitaire opleiding is het daarom relevant dat je met een juridische bril leert kijken en jezelf uitdaagt om over het systeem van het recht na te denken. Het civiele recht biedt een enorme rijkdom, doordat het zich in meer dan 2000 jaar heeft gevormd en in de haarvaten van onze samenleving zit. De civielrechtelijke master legt in mijn ervaring een degelijk fundament waarop je in je carrière kan voortbouwen. De master heeft bovendien veel aandacht voor praktische vaardigheden, zoals in de vakken practicum en privatissimum. Je leert daar óók hoe je je argumenten goed over het voetlicht brengt. Het is een open deur, maar met het ‘juiste’ antwoord alleen, red je het in de praktijk lang niet altijd.”

Waarom koos Floor de master Civiel recht?

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Waarom kiezen voor de master Rechtsgeleerdheid?

In de masteropleiding Rechtsgeleerdheid worden de verschillende hoofdgebieden van het recht in samenhang belicht. En je volgt meer verdiepende vakken in het rechtsgebied dat jij hebt gekozen. Niks passief in de banken: in het practicum en het privatissimum bereid je je actief voor op de praktijk. Studeer je af? Dan heb je je civiel effect, een vereiste voor toga-beroepen als rechter, advocaat en officier van justitie. Niet onbelangrijk: je kansen op de arbeidsmarkt zijn goed.

Waarom de master Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden?

  • De Leidse rechtenfaculteit heeft een goede reputatie, nationaal en internationaal: jouw diploma heeft waarde.
  • De masterstudie is intensief en uitdagend. Je maakt op veel verschillende manieren kennis met theorie en praktijk, bijvoorbeeld in actieve colleges zoals het practicum, het privatissimum en ons bekende Moot-court.
  • Je kansen op de arbeidsmarkt zijn goed. Mede dankzij ons grote netwerk en persoonlijke loopbaancoaching vindt ruim 80% van de Leidse juristen binnen een halfjaar een passende baan.

Past de master Rechtsgeleerdheid bij jou?

Als je je verder wil verdiepen in een specifiek rechtsgebied als arbeidsrecht, ondernemingsrecht of staatsrecht, dan is een master Rechtsgeleerdheid iets voor jou. Net als de bachelor is deze opleiding een goede ‘match’ als je belangstelling hebt voor nieuws, maatschappelijke ontwikkelingen en mensen. Ben je daarbij ook nog een doorzetter en kijk je net even verder om creatieve oplossingen te bedenken, dan is deze master jou op het lijf geschreven.

Chat met een student

Heb je een vraag over het studentenleven in Leiden, studeren aan de Universiteit Leiden of ben je op zoek naar informatie over de master Civiel Recht? Kom direct in contact met één van onze studenten!

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.