Universiteit Leiden

nl en

Matthias Haentjens

Hoogleraar Burgerlijk Recht

Naam
Prof.mr.drs. M. Haentjens
Telefoon
+31 71 527 8527
E-mail
m.haentjens@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-2088-9375

Prof. mr. drs. M. Haentjens bekleedt sinds 1 januari 2023 de leerstoel Burgerlijk Recht.

Meer informatie over Matthias Haentjens

Opleiding en loopbaan

Matthias Haentjens studeerde Grieks en Latijnse Talen en Culturen aan de Universiteit van Amsterdam (propedeuse cum laude), en haalde zijn doctoraalexamen in 2001. Hij werd leraar klassieke talen, maar behaalde ook zijn doctoraalexamen Rechtsgeleerdheid (cum laude) in 2003, ook aan de Universiteit van Amsterdam. Aan dezelfde Universiteit promoveerde hij in 2007. Hij was gastonderzoeker aan Université de Paris II (Panthéon-Assas), Harvard Law School en New York University School of Law.

Van 1 augustus 2012 tot 31 december 2022 was Matthias Haentjens hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder het Financieel Recht te Leiden. Sinds 1 januari 2023 bekleedt hij de leerstoel Burgerlijk Recht.

Vanaf 2016 was Matthias Haentjens tevens rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Amsterdam en sinds 2020 is hij lid van de commissie cassatie van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hij heeft in verschillende wetgevingstrajecten een rol gespeeld, zowel op nationaal als internationaal niveau. Zo werkte hij mee aan de totstandkoming van de Europese Verordening ‘Toepasselijk Recht op de Overdacht van Vorderingen’ en heeft hij bijgedragen aan wijzigingen van de Wet Giraal Effectenverkeer. Ook is hij betrokken bij de wetgevingsprojecten van UNIDROIT ‘Digital Assets and Private Law’ en ‘Bank Insolvency’. Hij is verkozen lid van verschillende internationale beroepsverenigingen, waaronder het International Insolvency Institute, het European Law Institute en het European Banking Institute. Bij die laatste organisatie is hij Secretary van de Academic Board.

Voordat Matthias Haentjens werd benoemd als hoogleraar aan de Universiteit Leiden, was hij advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek. In die hoedanigheid voerde hij een gecombineerde transactie- en procespraktijk en maakte hij deel uit van de cassatiepraktijkgroep. Sinds 1 januari 2023 is hij naar zijn oude kantoor teruggekeerd als advocaat (in deeltijd).

Onderzoeksgebieden

Het onderzoek van Matthias Haentjens richt zich op het vermogensrecht in brede zin, en op het goederenrecht in het bijzonder. Hij is met name geïnteresseerd in de veerkracht van het systeem van privaatrecht waar het nieuwe vermogensrechten betreft, zoals digitale goederen en emissierechten. Ook de wisselwerking tussen het Europees recht en het nationaal privaatrecht, en tussen het privaatrecht en het bestuursrecht heeft zijn bijzondere belangstelling. ‘Is ons vermogensrecht klaar voor de komende decennia, waarin klimaatverandering en digitale innovatie ons voor grote uitdagingen zullen stellen?’

De expertise van Matthias Haentjens ligt met name op het terrein van het goederenrecht, het insolventierecht, aansprakelijkheidsrecht en het internationaal privaatrecht.

Als zijn kernpublicaties mogen gelden het preadvies voor de Vereniging Internationaal Insolventierecht ‘COVID-19 als stress-test voor het insolventierecht’ (2021), het boek ‘Financial Collateral: Law and Practice’ (Oxford University Press, 2020) en zijn Gentse oratie ‘Incoherentie verenigd, Privaatrechtelijke concepten onder druk van Europees financieel recht’ (Tijdschrift voor Privaatrecht 2017/III).

Zijn onderzoek vindt hoofdzakelijk plaats binnen het onderzoeksprogramma Coherent Privaatrecht.

Onderwijs

Matthias Haentjens verzorgt onderwijs in de bachelor (Rechtsgeleerdheid en International Business Law) en master (Civiel Recht) en verzorgt diverse cursussen.

Hoogleraar Burgerlijk Recht

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C.205

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • European Banking Institute Academic Board Member (Secretary)
  • Stichting Vluchtelingenhulp Voorzitter
  • De Brauw Blackstone Westbroek Advocaat
  • Stichting Grotius Academie Lid dagelijks bestuur
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.