Universiteit Leiden

nl en

Matthias Haentjens

Hoogleraar Privaatrecht in het bijzonder Financieel Recht

Naam
Prof.mr.drs. M. Haentjens
Telefoon
+31 71 527 8527
E-mail
m.haentjens@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-2088-9375

Prof. mr. drs. M. Haentjens is sinds 1 augustus 2012 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder het financieel recht. Deze leerstoel wordt gefinancierd door de Stichting Hazelhoff Van Huet.

Meer informatie over Matthias Haentjens

Opleiding en loopbaan

Voordat Matthias Haentjens werd benoemd als hoogleraar aan de Universiteit Leiden, was hij advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek. In die hoedanigheid voerde hij een gecombineerde transactie- en procespraktijk op het terrein van het financieel recht en maakte hij deel uit van de cassatiepraktijkgroep. 

Professor Haentjens studeerde Grieks en Latijnse Talen en Culturen aan de Universiteit van Amsterdam (propedeuse cum laude), en haalde zijn doctoraalexamen in 2001. Hij werd leraar klassieke talen, maar behaalde ook zijn doctoraalexamen Rechtsgeleerdheid (cum laude) in 2003, ook aan de Universiteit van Amsterdam. Aan dezelfde Universiteit promoveerde hij in 2007. Hij was gastonderzoeker aan Université de Paris II (Panthéon-Assas), Harvard Law School en New York University School of Law.

Sinds 2016 is Matthias Haentjens tevens rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Amsterdam.

Onderzoeksgebieden

Tot de kernpublicaties van Matthias Haentjens behoren zijn proefschrift, ‘Harmonisation of Securities Law, Custody and Transfer of Securities in European Private Law’ (Kluwer Law International, 2007) en ‘Incoherentie verenigd, Privaatrechtelijke concepten onder druk van Europees financieel recht’ (Tijdschrift voor Privaatrecht 2017/III). Zijn Leidse oratie was getiteld ‘De Autonomie van de Alchemist; een beginsel van burgerlijk recht in het bankwezen’ (Boom, 2014).

Matthias Haentjens is hoofdzakelijk geïnteresseerd in de wijze(n) waarop rechtssystemen omgaan met internationale, financiële ontwikkelingen en innovaties. Met name de wisselwerking tussen het Europees recht en het nationaal privaatrecht, en tussen het privaatrecht en het bestuursrecht heeft zijn bijzondere belangstelling.

Zijn expertise ligt op het terrein van het vermogensrecht, het (internationaal) financieel recht, het insolventierecht en het internationaal privaatrecht. Hij werkte mee aan de totstandkoming van de Unidroit Convention on Substantive Rules Regarding Intermediated Securities in Rome, was lid van de Expert Group on Securities and Claims van de Europese Commissie en publiceert in binnen- en buitenland over uiteenlopende onderwerpen van (internationaal) privaatrecht.

Onderwijs

Matthias Haentjens is (mede) verantwoordelijk voor de master Financieel Recht, die bestaat uit vakken als Internationale Financiële Transacties in de Praktijk, Nederlands en Europees Financieel Recht en Anglo-Amerikaans Financieel Recht. Daarnaast is hij als Programme Director verantwoordelijk voor de Advanced Master Law & Finance en diverse cursussen.

Hoogleraar Privaatrecht in het bijzonder Financieel Recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Financieel Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C.205

Contact

Publicaties

 • NOvA Lid van de commissie Cassatie
 • UNIDROIT Lid werkgroep
 • European Banking Institute Academic Board Member (Secretary)
 • Stichting Vluchtelingenhulp Voorzitter
 • Stichting Oukha Bestuurslid
 • Stichting Bob Wessels Insolvency Law Collection Voorzitter
 • Rechtbank Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
 • Stichting Grotius Academie Lid dagelijks bestuur
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.