Universiteit Leiden

nl en

Civiel recht (LL.M.)

Na je studie

De meeste studenten Rechtsgeleerdheid vinden snel na afronding van hun masterprogramma een passende functie. Vaak als gevolg van een stage of juridische bijbaan werken ze in kernfuncties van juridische organisaties, ministeries, kantoren en bedrijven. In Nederland maar in toenemende mate internationaal.

Iris de Jong

Alumna, advocaat

Iris de Jong

"Al snel na mijn studie, tijdens mijn werkzaamheden als griffier bij de Familiesector van het gerechtshof in Den Haag, heb ik mijn interesse in het personen- en familierecht bevestigd gezien."

“Het leek mij desondanks met het oog op de toekomst raadzaam me in de basis zo breed mogelijk te ontwikkelen. Ik wilde alle opties open houden en mijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroten. De keuze voor de master Civiel Recht was dan een logische. Het volgen van het privatissimum “het huwelijkscontract” en het schrijven van mijn afstudeerscriptie bij prof. mr. Mellema-Kranenburg over – kort samenvattend – het ouderschapsplan boden voorts de mogelijkheid tot specialisatie. Dankzij professor Mellema kreeg ik bovendien de gelegenheid een familierechtelijk artikel te publiceren om zo een ingang in de rechtspraktijk te hebben.

Op dit moment ben ik als advocaat bij de Familiekamer Advocaten & Mediators in Leiden werkzaam. Het familierecht is een veelzijdig rechtsgebied dat vele interessante facetten kent. Inhoudelijk valt te denken aan de verdeling van onroerende zaken en vennootschappen in echtscheidingssituaties, (internationale) adopties, alimentatie rekenen en het opstellen van convenanten, naamswijzigingen, het treffen van beschermingsmaatregelen enz. De verstrekkende sociale en emotionele gevolgen voor de betrokkenen, waaronder vaak kinderen, kunnen en mogen daarbij niet uit het oog worden verloren. Ik zie het als een uitdaging om in dergelijke situaties cliënten met raad en daad ter zijde te staan.

Kennis van het algemene civiele recht is en blijft onontbeerlijk. Het leggen van een goed fundament strekt dan ook tot de aanbeveling. Het echte specialiseren volgt immers in de praktijk.”

Abdel Khalek Zirar

Alumnus, advocaat

Abdel Khalek Zirar

“Ik ben rechten gaan studeren om de rechten van het individu beter te begrijpen. Als kind leerde ik de kwetsbaarheid kennen van mensen die hun rechten, en de manier om die te doen gelden, niet begrijpen."

"Tijdens de bachelorstudie genoot ik van de lessen over de meest fundamentele rechten en plichten: discussies over grondrechten en passende straffen bij vreselijke misdaden. Maar ik leerde ook dat het civiele recht – dat op het eerste oog minder spannend leek – het dichtst bij de burger staat: het is overal en vaak het medium waar de rechten van het individu mee spreken. Het civiele recht ontziet in principe niemand: ongeacht of het gaat om een groot bedrijf, een (lokale) overheid of een burger; het dwingt om afspraken na te komen en door opzet of nalatigheid veroorzaakte schade te vergoeden. Het heeft daarbij ook in zekere zin oog voor de ongelijke positie van partijen – in die zin is het civiele recht een “great equalizer”. Die maatschappelijke en praktische functie sprak mij aan.

Het curriculum van de civiele master in Leiden ervaarde ik als een beproefde mix van vakken die zowel praktische (practicum en burgerlijk procesrecht) als diepgaande theoretische kennis (privatissimum en de profileringsvakken) bijbrachten. Een gedegen voorbereiding op de civiele rechtspraktijk dus. De hoogleraren deden meer dan dat. De lessen die ik van, en (geïnspireerd) door, mensen als Hans Nieuwenhuis, Alex Geert Castermans en John Cartwright heb geleerd helpen mij elke dag de uitdagingen van de internationale procespraktijk te trotseren."

Marieke Kuijpers

Alumna, jurist

Marieke Kuijpers

“Ik heb voor de master Civiel recht gekozen, nadat mijn interesse hiervoor tijdens het volgen van vakken in mijn bachelor bij de legendarische en onvergetelijke professor meester Nieuwenhuis (‘ben ik mijn broeders hoeder?’) was gewekt”.

“Tijdens mijn master heb ik, naast het reguliere programma, de vakken Erfrecht en English Contract Law gevolgd. Waar je tijdens de bachelor met name hebt kunnen ‘snuffelen’ aan de verschillende rechtsgebieden, ga je tijdens je Master meer de diepte in. In de vakken Priv en Prac worden je schrijf- en presentatievaardigheden beter ontwikkeld en dat is wel waar ik in mijn dagelijkse werkzaamheden nog altijd profijt van heb! Momenteel werk ik alweer vijf jaar bij DAS waar ik me als jurist Contractueel Recht bezighoud met het behandelen van zaken op het gebied van – je raadt het al – het Verbintenissenrecht. Ik sta zowel particulieren als bedrijven bij en dat zorgt voor een fijne afwisseling in mijn werk. Onze klanten zijn verzekerd voor rechtsbijstand: ze betalen premie voor hun verzekering en zodra er sprake is van een (potentieel) conflict, melden ze zich bij ons. Samen met je klant werk je naar een oplossing toe voor hun juridische probleem. Als jurist is het je taak om de ‘verschillende wegen die naar Rome kunnen leiden’ te verkennen en je klant een passend advies te geven: juridisch gezien moet het natuurlijk kloppen, maar ook de andere (zakelijke en persoonlijke) belangen van je klant moet je hierin meenemen. Dat blijft elke keer weer een uitdaging. Het allerleukste aan mijn werk vind ik de vrijheid die ik krijg en het directe persoonlijke contact met klanten: dat past echt bij mij en hier haal ik dan ook veel voldoening uit!”

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.